Araştırma Sonuçları

İdeal Belediye Başkanı Özellikleri

Araştırmaya katılanlara ” Size okuyacağım özelliklerden hangi üçü, Yerel Seçimlerde, oy vermeyi düşündüğünüz siyasi partiden aday olmasa da, aday gösterildiği […]

Türkiye Ekonomisinin Gidişatı

Araştırmaya katılanlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1993 yılında kullandığı ” Günlük yaşamınızı düşündüğünüzde, genel olarak Türkiye Ekonomisi için “iyiye” mi […]

Türkiye’nin En Önemli Sorunları

Araştırmaya katılanlara “Şu an sizin de hayatınızı etkileyen ve çözülmesini istediğiniz Türkiye’nin en önemli 3 sorunu nedir?” sorusu sorulmuştur.   […]

Kamuoyu Araştırmaları

Seçim Araştırmaları

Bütün ileri demokrasilerde olduğu gibi, bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen olası bir seçimin sonucunu tahmin etmek için kullanılan araştırma […]

Yerel Yönetimlerden Memnuniyet

Yerel yönetimler, ulusal sınırlar içerisindeki değişik büyüklüklerdeki topluluklarda yaşayan insanların, ortak ve yerel nitelikteki gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan ve hukuk […]

Pazarlama Araştırmaları

Reklam Etkinliği Araştırmaları

Markalar tarafından hazırlanan reklam kampanyalarının hedef kitle üzerinde ne derece etkili olduğu, istenilen amaca ulaşıp ulaşmadığı ve kampanyanın hedef kitle üzerinde […]

Pazarlama Modellemesi Araştırmaları

Müşterinin değişmesi, kendini yenilemesi ve geliştirmesi adına uygulanacak en doğru pazarlama modelinin tespit edilmesini amaçlayan araştırmalardır.

Araştırma Teknikleri

Kantitatif Araştırma

Olgu ve olayları nesnelleştirerek gözlemlenebilir, ölçülebilir ve sayısal olarak ifade edilebilir bir şekilde ortaya koyan bir araştırma türüdür. Gözlem ve […]

Kalitatif Araştırma

Kalitatif araştırma, anlamlı bir şekilde sayılarla ifade edilemeyen verilerin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanmasını içerir. Kalitatif araştırmada amaç, sonuçları sayısal […]