Araştırma Sonuçları

Bu Pazar Seçim Olsa – Mart 2017

Araştırmaya katılanlara “Bu Pazar Genel Milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu sorulmuştur. Bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi […]

Referandum Tercihleri – Ocak 2017

Araştırmaya katılanlara ” Önümüzdeki Nisan ayında yapılacak referandumda “evet oyu” mu vereceksiniz, “hayır oyu” mu vereceksiniz?” sorusu sorulmuştur. Bu soruya […]

Değişiklikler Beklentileri Karşılıyor mu?

Araştırmaya katılanlara “Duyduğunuz bildiğiniz kadarıyla, önerilen anayasa değişiklikleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasından beklentilerinizi ne derece karşılayıp karşılamadığını belirtir misiniz?” sorusu sorulmuştur. […]

Kamuoyu Araştırmaları

Seçim Araştırmaları

Bütün ileri demokrasilerde olduğu gibi, bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen olası bir seçimin sonucunu tahmin etmek için kullanılan araştırma […]

Yerel Yönetimlerden Memnuniyet

Yerel yönetimler, ulusal sınırlar içerisindeki değişik büyüklüklerdeki topluluklarda yaşayan insanların, ortak ve yerel nitelikteki gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan ve hukuk […]

Pazarlama Araştırmaları

Reklam Etkinliği Araştırmaları

Markalar tarafından hazırlanan reklam kampanyalarının hedef kitle üzerinde ne derece etkili olduğu, istenilen amaca ulaşıp ulaşmadığı ve kampanyanın hedef kitle üzerinde […]

Pazarlama Modellemesi Araştırmaları

Müşterinin değişmesi, kendini yenilemesi ve geliştirmesi adına uygulanacak en doğru pazarlama modelinin tespit edilmesini amaçlayan araştırmalardır.

Araştırma Teknikleri

Kantitatif Araştırma

Olgu ve olayları nesnelleştirerek gözlemlenebilir, ölçülebilir ve sayısal olarak ifade edilebilir bir şekilde ortaya koyan bir araştırma türüdür. Gözlem ve […]

Kalitatif Araştırma

Kalitatif araştırma, anlamlı bir şekilde sayılarla ifade edilemeyen verilerin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanmasını içerir. Kalitatif araştırmada amaç, sonuçları sayısal […]