Araştırma Sonuçları

idam cezası geri getirisin mi?

“İdam cezası geri getirilsin mi?”

Araştırmaya katılanlara “Yeniden idam cezasının getirilmesini ister misiniz, istemez misiniz?” sorusu sorulmuştur. Bu soruya, araştırmaya katılan 1.502 kişinin %3,9’u “Bilmiyorum” […]

alimgucu

Türkiye’de Alım Gücü Düştü

Konsensus Araştırmanın, Ağustos 2015’te gerçekleştirdiği araştırmada, Türkiye’de yaşayanların%57‘sinin alım gücünün düştüğü, %32‘sinin aynı kaldığı ve %11‘nin ise yükseldiği tespit edilmiştir. […]

darbeolsadireniriz

“Darbe Olursa Direniz”

Konsensus’un siyasi ve sosyal araştırmalarda ne derece isabetli tahminler yaptığı, özellikle siyasi liderlere ne derece doğru veriler sunduğu, 13 Haziran […]

Kamuoyu Araştırmaları

sonucutambildi

Seçim Araştırmaları

Bütün ileri demokrasilerde olduğu gibi, bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen olası bir seçimin sonucunu tahmin etmek için kullanılan araştırma […]

belediye

Yerel Yönetimlerden Memnuniyet

Yerel yönetimler, ulusal sınırlar içerisindeki değişik büyüklüklerdeki topluluklarda yaşayan insanların, ortak ve yerel nitelikteki gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan ve hukuk […]

Pazarlama Araştırmaları

reklamlar

Reklam Etkinliği Araştırmaları

Markalar tarafından hazırlanan reklam kampanyalarının hedef kitle üzerinde ne derece etkili olduğu, istenilen amaca ulaşıp ulaşmadığı ve kampanyanın hedef kitle üzerinde […]

puzzle

Pazarlama Modellemesi Araştırmaları

Müşterinin değişmesi, kendini yenilemesi ve geliştirmesi adına uygulanacak en doğru pazarlama modelinin tespit edilmesini amaçlayan araştırmalardır.

Araştırma Teknikleri

yuzyuzeanket

Kantitatif Araştırma

Olgu ve olayları nesnelleştirerek gözlemlenebilir, ölçülebilir ve sayısal olarak ifade edilebilir bir şekilde ortaya koyan bir araştırma türüdür. Gözlem ve […]

focusgroup

Kalitatif Araştırma

Kalitatif araştırma, anlamlı bir şekilde sayılarla ifade edilemeyen verilerin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanmasını içerir. Kalitatif araştırmada amaç, sonuçları sayısal […]