Kent Kültürü ve Kentlilik

Kent ve kentleşme modern zamanların en önemli olgularından biridir. Türkiye’de hızlı şehirleşme, kırsal alandan kentsel alanlara yaşanan yoğun bir göç gerçekleşmektedir.Toplam kentli nüfus içinde Büyükşehir Belediyelerinde yaşayan insanların sayısı gittikçe artmaktadır. ‘Kent kültürü ve Kentlilik Bilinci Araştırmaları’ Türkiye’de kentlilik bilincinin ne kadar geliştiğini, kentlerde bireyler arası ilişkileri, bilhassa büyük şehirlerdeki nüfusun kentsel yaşama uyumunu tespit etmektedir.

Daha fazlası

Sandık Çıkışı Anketleri

Exit poll, seçmenlerle sandıktan çıktıktan hemen sonra yapılan anketlerdir. Bu seçmene kime oy vereceğini planlandığını soran kamuoyu yoklamasının aksine seçmenin aslında kime oy verdiğini ortaya çıkaran anketlerdir.

Daha fazlası

Toplumsal Sorunlara Yaklaşım

Türkiye’deki terör, eğitimin yetersizliği, ekonomik kriz, işsizlik, güvenlik eksikliği gibi toplumsal sorunların neden ve sonuçlarını tespit etmeye yarayan araştırma türleridir.

Daha fazlası
1 2