Araştırmaya katılanlara "Beklentilerinizin çoğunu içeren ve içinde "Başkanlık Sistemi" olmayan yeni bir anayasa için referandum yapılsa, bu anayasaya  "evet" oyu mu, "hayır" oyu mu kullanırsınız?" sorusu sorulmuştur.

İçinde başkanlık sistemi olmayan Anayasaya “evet oyu” vereceğini söyleyenler %2 daha az

Araştırmaya katılanlara “Beklentilerinizin çoğunu içeren ve içinde “Başkanlık Sistemi” olmayan yeni bir anayasa için referandum yapılsa, bu anayasaya  “evet” oyu mu, “hayır” oyu mu kullanırsınız?” sorusu sorulmuştur. Bu soruya, araştırmaya katılan 1.502 kişinin %3,3’ü “Oy kullanmaya gitmem“, %14,6’sı “Kararsızım” cevabını verirken %2,3’ü cevap vermemiştir. Soruya cevap verme oranı %79,8’dir.     Bu soruya cevap verenlerin %57’si beklentilerinin çoğunu karşılayan ve […]

Daha fazlası
Araştırmaya katılanlara "Beklentilerinizin çoğunu içeren ve içinde "Başkanlık Sistemi" de olan yeni bir anayasa için referandum yapılsa, bu anayasaya  "evet" oyu mu, "hayır" oyu mu kullanırsınız?" sorusu sorulmuştur.

İçinde Başkanlık sistemi olan Anayasaya “evet oyu”

Araştırmaya katılanlara “Beklentilerinizin çoğunu içeren ve içinde “Başkanlık Sistemi” de olan yeni bir anayasa için referandum yapılsa, bu anayasaya  “evet” oyu mu, “hayır” oyu mu kullanırsınız?” sorusu sorulmuştur. Bu soruya, araştırmaya katılan 1.502 kişinin %3,3’ü “Oy kullanmaya gitmem“, %13,3’ü “Kararsızım” cevabını verirken %1,5’i cevap vermemiştir. Soruya cevap verme oranı %81,9’dur.       Bu soruya cevap verenlerin %59’u beklentilerinin çoğunu […]

Daha fazlası
Bu soruya cevap verenlerin %49'u yapılacak yeni anayasada başkanlık sisteminin yer almasını "İstediğini" belirtirken %46'sı yer almasını "istemediğini" söylemiştir.

Başkanlık sistemini isteyenlerin oranı istemeyenlerin oranını geçti

Araştırmaya katılanlara “Peki, yeni bir anayasa yapılsa, bu anayasanın içine, başkanlık sisteminin konulmasını ister misiniz, istemez misiniz?” sorusu sorulmuştur. Bu soruya araştırmaya katılan 1.502 kişinin %2,2’si “Başkanlık sistemi beni ilgilendirmiyor“, %11,3’ü “Bilmiyorum” cevabını verirken %1,2’si cevap vermemiştir. Soruya cevap verme oranı %85,3’tür.   Bu soruya cevap verenlerin %49’u yapılacak yeni anayasada başkanlık sisteminin yer almasını “İstediğini” belirtirken %46’sı yer almasını […]

Daha fazlası
1 2 3 4