Referandum Tercihleri – Ocak 2017

Araştırmaya katılanlara ” Önümüzdeki Nisan ayında yapılacak referandumda “evet oyu” mu vereceksiniz, “hayır oyu” mu vereceksiniz?” sorusu sorulmuştur. Bu soruya araştırmaya katılan 1.499 kişinin %1’iOy kullanmaya gitmem“, %14’üKararsızım” cevabını verirken %4’ü cevap vermemiştir. Soruya cevap verme oranı %81’dir.

 

Önümüzdeki Nisan ayında yapılacak referandumda “evet oyu” mu vereceksiniz, “hayır oyu” mu vereceksiniz?

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Evet oyu

633

%42

%52

Hayır oyu

583

%39

%48

Geçerli Toplam

1216

%81

%100

Oy kullanmaya gitmez

17

%1

 
Geçersiz oy kullanır

4

%0

 
Kararsız

217

%14

 
Cevap yok

45

%4

 
Geçersiz Toplam

283

%19

 
Genel Toplam

1499

%100

 

Bu soruya cevap verenlerin %52’si Nisan ayında yapılacak referandumda “Evet oyu” vereceğini belirtirken %48’iHayır oyu” vereceğini belirtmiştir. Anayasada hangi maddelerin değiştirileceği daha netlik kazanmamış iken, Eylül 2016’da içerisinde başkanlık sistemi olan bir anayasaya evet diyenlerin oranın %59’dan, Anayasada değişiklik yapılacak maddelerin ortaya çıkmasıyla %52’ye gerilemesi dikkat çekicidir.

 

1 Kasım 2015’de yapılan Genel Seçimlerde oyunu AK Parti’ye verdiğini belirten seçmenlerin %85’i önümüzdeki anayasa referandumunda “Evet oyu” vereceğini, %5’iHayır oyu” vereceğini belirtirken AK Parti’nin 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri seçmenlerinin %9’uKararsız” olduğunu belirtmiştir. Bu kitle içerisinde %1’lik bir kesim ise oy kullanmaya gitmeyeceğini belirtmiştir.

 

1 Kasım 2015’de yapılan Genel Seçimlerde oyunu MHP’ye verdiğini belirten seçmenlerin %23’ü önümüzdeki anayasa referandumunda “Evet oyu” vereceğini, %52’siHayır oyu” vereceğini belirtirken MHP’nin 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri seçmenlerinin %23’üKararsız” olduğunu belirtmiştir. Bu kitle içerisinde %1‘lik bir kesim “Oy kullanmaya gitmeyeceğini“, %1‘lik bir diğer kesim ise “Geçersiz oy” kullanacağını belirtmiştir.

 

1 Kasım 2015’de yapılan Genel Seçimlerde oyunu CHP’ye verdiğini belirten seçmenlerin %4’ü önümüzdeki anayasa referandumunda “Evet oyu” vereceğini, %89’uHayır oyu” vereceğini belirtirken CHP’nin 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri seçmenlerinin %6’sıKararsız” olduğunu belirtmiştir. Bu kitle içerisinde %1‘lik bir kesim ise “Oy kullanmaya gitmeyeceğini” belirtmiştir.

 

Önümüzdeki Nisan ayında yapılacak referandumda “evet oyu” mu vereceksiniz, “hayır oyu” mu vereceksiniz? 1 Kasım 2015’de yapılan genel seçimlerde hangi partiye oy vermiştiniz?

AK Parti

CHP MHP HDP

DİĞER

Evet oyu

%85

%4 %23 %8

%24

Hayır oyu

%5

%89 %52 %81

%57

Oy kullanmaya gitmez

%1

%1 %1 %2

%0

Geçersiz oy kullanır

%0

%0 %1 %0

%0

Kararsız

%9

%6 %23 %10

%19

Toplam

%100

%100 %100 %100

%100

 

1 Kasım 2015’de yapılan Genel Seçimlerde oyunu HDP’ye verdiğini belirten seçmenlerin %8’i önümüzdeki anayasa referandumunda “Evet oyu” vereceğini, %81’iHayır oyu” vereceğini belirtirken CHP’nin 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri seçmenlerinin %10’uKararsız” olduğunu belirtmiştir. Bu kitle içerisinde %2‘lik bir kesim ise “Oy kullanmaya gitmeyeceğini” belirtmiştir.

 

1 Kasım 2015’de yapılan Genel Seçimlerde oyunu TBMM’de bulanan dört parti dışındaki bir diğer partiye verdiğini belirten seçmenlerin %24’ü önümüzdeki anayasa referandumunda “Evet oyu” vereceğini, %57’siHayır oyu” vereceğini belirtirken Bu seçmen kitlesinin %19’uKararsız” olduğunu belirtmiştir.

 

Bu sonuçlardan da görüleceği üzere CHP ve AK Parti’nin 1 Kasım 2015 Genel Seçim seçmeni referandum tercihini neredeyse belirlemişken. MHP, HDP ve Diğer partilerin 1 Kasım Genel Seçimleri seçmeninde “kararsızlık” %10’un üstündedir.

 

KÜNYE: 

Bu araştırma, Konsensus Araştırma ve Danışmanlık tarafından “Türkiye Gündemi Araştırması Rapor Aboneleri” için gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın saha çalışması 2429 Ocak 2017 tarihleri arasında 5 gün sürmüştür. Araştırma genelinde Türkiye 18 yaş üstü nüfusu temsil etme yeteneğine sahip toplam 1.499 kişi ile telefon anketi yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın %95 güven sınırında hata payı ±%2,5’dir. Bir anketin yapılması ortalama 13 dk. 25 sn. sürmüştür. Araştırma toplam 81 ilde gerçekleştirilmiştir.