Kamuoyu Araştırmaları

Konsensus’un Büyük Başarısı

Dünya Araştırmacılarının Üzerindeki Kuşkuyu Kaldıran Tam İsabet Tahmin Türkiye’den Geldi   Önce İngiltere’deki Brexit referandumu, sonra ABD Başkanlık seçiminde yaşanan […]

Seçim Araştırmaları

Bütün ileri demokrasilerde olduğu gibi, bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen olası bir seçimin sonucunu tahmin etmek için kullanılan araştırma […]

Pazarlama Araştırmaları

Reklam Etkinliği Araştırmaları

Markalar tarafından hazırlanan reklam kampanyalarının hedef kitle üzerinde ne derece etkili olduğu, istenilen amaca ulaşıp ulaşmadığı ve kampanyanın hedef kitle üzerinde […]

Pazarlama Modellemesi Araştırmaları

Müşterinin değişmesi, kendini yenilemesi ve geliştirmesi adına uygulanacak en doğru pazarlama modelinin tespit edilmesini amaçlayan araştırmalardır.

Araştırma Teknikleri

Kantitatif Araştırma

Olgu ve olayları nesnelleştirerek gözlemlenebilir, ölçülebilir ve sayısal olarak ifade edilebilir bir şekilde ortaya koyan bir araştırma türüdür. Gözlem ve […]

Araştırma Sonuçları

Gıdaya Erişim (Mayıs 2022)

Araştırmaya katılanlara «Geçtiğimiz 12 ay içerisinde, sizin ya da ailenizin ihtiyacı olan yiyecekleri almak için yeterli paranızın olmadığı zamanlar oldu mu?» sorusu yöneltilmiştir.

Türkiye’deki Sığınmacılar (Nisan 2022)

Araştırmaya katılanlara «”Geçici koruma statüsüyle ülkemizde bulunan sığınmacılar artık ülkelerine geri gönderilmelidir” ifadesine katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz?» sorusu yöneltilmiştir.