Kamuoyu Araştırmaları

Konsensus’un Büyük Başarısı

Dünya Araştırmacılarının Üzerindeki Kuşkuyu Kaldıran Tam İsabet Tahmin Türkiye’den Geldi   Önce İngiltere’deki Brexit referandumu, sonra ABD Başkanlık seçiminde yaşanan […]

Seçim Araştırmaları

Bütün ileri demokrasilerde olduğu gibi, bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen olası bir seçimin sonucunu tahmin etmek için kullanılan araştırma […]

Pazarlama Araştırmaları

Reklam Etkinliği Araştırmaları

Markalar tarafından hazırlanan reklam kampanyalarının hedef kitle üzerinde ne derece etkili olduğu, istenilen amaca ulaşıp ulaşmadığı ve kampanyanın hedef kitle üzerinde […]

Pazarlama Modellemesi Araştırmaları

Müşterinin değişmesi, kendini yenilemesi ve geliştirmesi adına uygulanacak en doğru pazarlama modelinin tespit edilmesini amaçlayan araştırmalardır.

Araştırma Teknikleri

Kantitatif Araştırma

Olgu ve olayları nesnelleştirerek gözlemlenebilir, ölçülebilir ve sayısal olarak ifade edilebilir bir şekilde ortaya koyan bir araştırma türüdür. Gözlem ve […]

Kalitatif Araştırma

Kalitatif araştırma, anlamlı bir şekilde sayılarla ifade edilemeyen verilerin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanmasını içerir. Kalitatif araştırmada amaç, sonuçları sayısal […]

Araştırma Sonuçları

Barış Pınarı Harekatına Destek – Ekim 2019

Araştırmaya katılanlara «Türkiye’nin Güvenli Bölge oluşturmak için Suriye’de, Fırat’ın doğusunda, bir askeri operasyon gerçekleştirmesini ne derece destekleyip veya desteklemediğinizi belirtir misiniz?» sorusu yöneltilmiştir.

Erken Seçim Bekletisi – Ekim 2019

Araştırmaya katılanlara «Türkiye’nin bugünkü genel durumunu düşündüğünüzde, sizce Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin erken yapılması mı yoksa seçimlerin normal zamanı olan 2023’te mi yapılması mı Türkiye için daha iyi olacaktır?» sorusu yöneltilmiştir.

Türkiye Gündemi – Ekim 2019

Araştırmaya katılanlara «Son 30 gün içerisinde Türkiye’de yaşananları düşündüğünüzde sizin için, okuyacağım 10 olaydan hangisi diğerlerinden daha önemlidir?» sorusu yöneltilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden Memnuniyet – Ekim 2019

Araştırmaya katılanlara «24 Haziran 2018’de yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri sonrası resmi olarak başlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden ne derece memnun olup olmadığınızı belirtir misiniz?» sorusu yöneltilmiştir.