Hayattan Memnuniyet Arttı

“Konsensus’un Türkiye Gündemi Araştırması – Aralık 2014” isimli araştırma Konsensus Araştırma ve Danışmanlık tarafından 22 Kasım – 9 Aralık 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırma genelinde Türkiye 18 yaş üstü nüfusu temsil etme yeteneğine sahip toplam 1.500 kişi ile telefon anketi yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın %95 güven sınırında hata payı ±%2,45’dir. Bir anket ortalama 5dk. 55sn. sürmüştür. Araştırma toplam 81 ilde gerçekleştirilmiştir.

466_tr
Araştırma sonuçlarına göre, araştırmaya katılanların %8’i hayatından “Çok memnunum” olduğunu, %50’si “Memnunum” olduğunu, %20’si “Ne memnunum ne değilim” olduğunu, %15’i “Memnun değilim” olduğunu ve %7’si ise “Hiç memnun değilim” olduğunu belirtmiştir. Bu sonuçlar ışığında araştırmaya katılanların %58’i hayatlarından “memnun olduğunu”, %22’si ise “memnun olmadığını” belirtmiştir.
Eylül 2014’ten Aralık 2014’e, hayatından memnun olanların oranında 6 puan artış, memnun olmayanların oranında 1 puan düşüş yaşanırken ne memnun ne de memnun olmayanların oranında ise 5 puan düşüş olmuştur.
Bu Pazar genel milletvekili seçimi olsa oyunu AK Parti’ye vermeyi düşünen seçmenlerin %71’i hayatından memnun olduğunu belirtirken, %12’si hayatından memnun olmadığını belirtmiştir. AK Parti seçmenlerinin %17’si bu soruya “ne memnunum ne de değilim” cevabını vermiştir.
Bu Pazar genel milletvekili seçimi olsa oyunu CHP’ye vermeyi düşünen seçmenlerin %40’ı hayatından memnun olduğunu belirtirken, %38’i hayatından memnun olmadığını belirtmiştir. CHP seçmenlerinin %22’si bu soruya “ne memnunum ne de değilim” cevabını vermiştir.
Bu Pazar genel milletvekili seçimi olsa oyunu MHP’ye vermeyi düşünen seçmenlerin %46’sı hayatından memnun olduğunu belirtirken, %29’u hayatından memnun olmadığını belirtmiştir. MHP seçmenlerinin %25’i bu soruya “ne memnunum ne de değilim” cevabını vermiştir.
Bu Pazar genel milletvekili seçimi olsa oyunu HDP’ye vermeyi düşünen seçmenlerin %49’u hayatından memnun olduğunu belirtirken, %40’ı hayatından memnun olmadığını belirtmiştir. HDP seçmenlerinin %10’u bu soruya “ne memnunum ne de değilim” cevabını vermiştir.
Bu Pazar genel milletvekili seçimi olsa oyunu bu dört parti dışında diğer bir partiye vermeyi düşünen seçmenlerin %67’si hayatından memnun olduğunu belirtirken, %20’si hayatından memnun olmadığını belirtmiştir. Diğer partilerin seçmenlerinin %13’ü bu soruya “ne memnunum ne de değilim” cevabını vermiştir.
info@consensus.com.tr adresine sorularınızı gönderebilirsiniz.