A.B.D. Gülen’i İade Etmeli mi? – Ocak 2017

Araştırmaya katılanlara “Sizce ABD, Fethullah Gülen’i Türkiye’ye iade etmeli mi etmemeli mi?” sorusu sorulmuştur. Bu soruya, araştırmaya katılan 1.502 kişinin %6,1’iBilmiyorum” cevabını verirken %1,3’ü cevap vermemiştir. Soruya cevap verme oranı %92,6’dır.

Sizce ABD, Fethullah Gülen’i Türkiye’ye iade etmeli mi etmemeli mi?

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

İade etmeli

1299

%86

%93

İade etmemeli

92

%6

%7

Geçerli Toplam

1391

%92

%100

Bilmiyorum

91

%6

 
Cevap yok

20

%2

 
Geçersiz toplam

111

%8

 
Genel Toplam

1502

%100

 

Bu soruya cevap verenlerin, %93’ü ABD’nin Fethullah Gülen’i Türkiye’ye “İade etmesi gerektiğini” düşünürken, %7’siİade etmesi gerekmediğini” belirtmiştir.

 

ÇAPRAZ ANALİZLER:

Sizce ABD, Fethullah Gülen’i Türkiye’ye iade etmeli mi etmemeli mi? 1 Kasım 2015’de yapılan genel seçimlerde hangi partiye oy vermiştiniz?
AK Parti CHP MHP HDP DİĞER
İade etmeli %99 %92 %94 %66 %87
İade etmemeli %1 %8 %6 %34 %13
Toplam %100 %100 %100 %100 %100
Baz 573 282 140 115 28

1 Kasım 2015 erken Genel Seçimlerinde AK Parti’ye oy verdiğini belirtmiş seçmenlerin %99’u ABD’nin Fethullah Gülen’i Türkiye’ye “İade etmesi gerektiğini” belirtirken %1’iİade etmesi gerekmediğini” söylemiştir.

1 Kasım 2015 erken Genel Seçimlerinde CHP’ye oy verdiğini belirtmiş seçmenlerin %92’si ABD’nin Fethullah Gülen’i Türkiye’ye “İade etmesi gerektiğini” belirtirken %8’iİade etmesi gerekmediğini” söylemiştir.

1 Kasım 2015 erken Genel Seçimlerinde MHP’ye oy verdiğini belirtmiş seçmenlerin %94’ü ABD’nin Fethullah Gülen’i Türkiye’ye “İade etmesi gerektiğini” belirtirken %6’sıİade etmesi gerekmediğini” söylemiştir.

1 Kasım 2015 erken Genel Seçimlerinde HDP’ye oy verdiğini belirtmiş seçmenlerin %66’sı ABD’nin Fethullah Gülen’i Türkiye’ye “İade etmesi gerektiğini” belirtirken %34’üİade etmesi gerekmediğini” söylemiştir.

1 Kasım 2015 erken Genel Seçimlerinde DİĞER bir partiye oy verdiğini belirtmiş seçmenlerin %87’si ABD’nin Fethullah Gülen’i Türkiye’ye “İade etmesi gerektiğini” belirtirken %13’üİade etmesi gerekmediğini” söylemiştir.

 

Sizce ABD, Fethullah Gülen’i Türkiye’ye iade etmeli mi etmemeli mi? Görüşülen Kişinin Bugünkü Siyasi Tercihi
AK Parti CHP MHP HDP DİĞER
İade etmeli %99 %91 %96 %77 %86
İade etmemeli %1 %9 %4 %23 %14
Toplam %100 %100 %100 %100 %100
Baz 593 226 113 78 29

Bu Pazar bir Genel Seçim olsa oyunu AK Parti’ye oy vereceğini belirten seçmenlerin %99’u ABD’nin Fethullah Gülen’i Türkiye’ye “İade etmesi gerektiğini” belirtirken %1’iİade etmesi gerekmediğini” söylemiştir.

Bu Pazar bir Genel Seçim olsa oyunu CHP’ye oy vereceğini belirten seçmenlerin %91’i ABD’nin Fethullah Gülen’i Türkiye’ye “İade etmesi gerektiğini” belirtirken %9’uİade etmesi gerekmediğini” söylemiştir.

Bu Pazar bir Genel Seçim olsa oyunu MHP’ye oy vereceğini belirten seçmenlerin %96’sı ABD’nin Fethullah Gülen’i Türkiye’ye “İade etmesi gerektiğini” belirtirken %4’üİade etmesi gerekmediğini” söylemiştir.

Bu Pazar bir Genel Seçim olsa oyunu HDP’ye oy vereceğini belirten seçmenlerin %77’si ABD’nin Fethullah Gülen’i Türkiye’ye “İade etmesi gerektiğini” belirtirken %23’üİade etmesi gerekmediğini” söylemiştir.

Bu Pazar bir Genel Seçim olsa oyunu DİĞER bir partiye oy vereceğini belirten seçmenlerin %86’sı ABD’nin Fethullah Gülen’i Türkiye’ye “İade etmesi gerektiğini” belirtirken %14’üİade etmesi gerekmediğini” söylemiştir.

 

Sizce ABD, Fethullah Gülen’i Türkiye’ye iade etmeli mi etmemeli mi? Görüşülen Kişinin Cinsiyeti
Erkek Kadın
İade etmeli %92 %95
İade etmemeli %8 %5
Toplam %100 %100
Baz 727 663

Erkeklerin%92’si ABD’nin Fethullah Gülen’i Türkiye’ye “İade etmesi gerektiğini” belirtirken %8’iİade etmesi gerekmediğini” söylemiştir.

Kadınların%95’i ABD’nin Fethullah Gülen’i Türkiye’ye “İade etmesi gerektiğini” belirtirken %5’iİade etmesi gerekmediğini” söylemiştir.

 

Sizce ABD, Fethullah Gülen’i Türkiye’ye iade etmeli mi etmemeli mi? Görüşülen Kişinin Yaş Grubu
18-39 40-59 60 ve üstü
İade etmeli %92 %93 %97
İade etmemeli %8 %7 %3
Toplam %100 %100 %100
Baz 694 480 216

18-39 yaş grubunda olan seçmenlerin %92’si ABD’nin Fethullah Gülen’i Türkiye’ye “İade etmesi gerektiğini” belirtirken %8’iİade etmesi gerekmediğini” söylemiştir.

40-59 yaş grubunda olan seçmenlerin %93’ü ABD’nin Fethullah Gülen’i Türkiye’ye “İade etmesi gerektiğini” belirtirken %7’siİade etmesi gerekmediğini” söylemiştir.

60 ve üstü yaş grubunda olan seçmenlerin %97’si ABD’nin Fethullah Gülen’i Türkiye’ye “İade etmesi gerektiğini” belirtirken %3’üİade etmesi gerekmediğini” söylemiştir.

 

Sizce ABD, Fethullah Gülen’i Türkiye’ye iade etmeli mi etmemeli mi? Görüşülen Kişinin Eğitim Durumu
Düşük Orta Yüksek
İade etmeli %94 %93 %93
İade etmemeli %6 %7 %7
Toplam %100 %100 %100
Baz 463 499 424

Düşük eğitim seviyesinde olan seçmenlerin %94’ü ABD’nin Fethullah Gülen’i Türkiye’ye “İade etmesi gerektiğini” belirtirken %6’sıİade etmesi gerekmediğini” söylemiştir.

Orta eğitim seviyesinde olan seçmenlerin %93’ü ABD’nin Fethullah Gülen’i Türkiye’ye “İade etmesi gerektiğini” belirtirken %7’si “”İade etmesi gerekmediğini” söylemiştir.

Yüksek eğitim seviyesinde olan seçmenlerin %93’ü ABD’nin Fethullah Gülen’i Türkiye’ye “İade etmesi gerektiğini” belirtirken %7’siİade etmesi gerekmediğini” söylemiştir.

 

Sizce ABD, Fethullah Gülen’i Türkiye’ye iade etmeli mi etmemeli mi? Görüşülen Kişinin Çalışma Durumu
Çalışmıyor Ücretli çalışıyor Kendi işinde çalışıyor
İade etmeli %97 %90 %92
İade etmemeli %3 %10 %8
Toplam %100 %100 %100
Baz 635 558 196

Çalışmayan seçmenlerin %97’si ABD’nin Fethullah Gülen’i Türkiye’ye “İade etmesi gerektiğini” belirtirken %3’üİade etmesi gerekmediğini” söylemiştir.

Ücretli çalışan seçmenlerin %90’ı ABD’nin Fethullah Gülen’i Türkiye’ye “İade etmesi gerektiğini” belirtirken %10’uİade etmesi gerekmediğini” söylemiştir.

Kendi işinde çalışan seçmenlerin %92’si ABD’nin Fethullah Gülen’i Türkiye’ye “İade etmesi gerektiğini” belirtirken %8’iİade etmesi gerekmediğini” söylemiştir.

 

Sizce ABD, Fethullah Gülen’i Türkiye’ye iade etmeli mi etmemeli mi? Görüşülen Kişinin Kendini Ait Hissettiği Etnik Köken
Türk Kürt Diğer
İade etmeli %96 %82 %91
İade etmemeli %4 %18 %9
Toplam %100 %100 %100
Baz 1.009 232 109

Kendini Türk etnik kökenine ait hisseden seçmenlerin %96’sı ABD’nin Fethullah Gülen’i Türkiye’ye “İade etmesi gerektiğini” belirtirken %4’üİade etmesi gerekmediğini” söylemiştir.

Kendini Kürt etnik kökenine ait hisseden seçmenlerin %82’si ABD’nin Fethullah Gülen’i Türkiye’ye “İade etmesi gerektiğini” belirtirken %18’iİade etmesi gerekmediğini” söylemiştir.

Kendini Diğer bir etnik kökene ait hisseden seçmenlerin %91’i ABD’nin Fethullah Gülen’i Türkiye’ye “İade etmesi gerektiğini” belirtirken %9’uİade etmesi gerekmediğini” söylemiştir.

 

Sizce ABD, Fethullah Gülen’i Türkiye’ye iade etmeli mi etmemeli mi? Görüşülen Kişinin Hane Halkı Büyüklüğü
1-2 kişi 3-4 kişi 5 kişi ve üstü
İade etmeli %94 %93 %93
İade etmemeli %6 %7 %7
Toplam %100 %100 %100
Baz 311 629 435

Hane halkı büyüklüğü 1-2 kişi olan seçmenlerin %94’ü ABD’nin Fethullah Gülen’i Türkiye’ye “İade etmesi gerektiğini” belirtirken %6’sıİade etmesi gerekmediğini” söylemiştir.

Hane halkı büyüklüğü 3-4 kişi olan seçmenlerin %93’ü ABD’nin Fethullah Gülen’i Türkiye’ye “İade etmesi gerektiğini” belirtirken %7’siİade etmesi gerekmediğini” söylemiştir.

Hane halkı büyüklüğü 5 kişi ve üstü olan seçmenlerin %93’ü ABD’nin Fethullah Gülen’i Türkiye’ye “İade etmesi gerektiğini” belirtirken %7’siİade etmesi gerekmediğini” söylemiştir.

 

Sizce ABD, Fethullah Gülen’i Türkiye’ye iade etmeli mi etmemeli mi? Anketin Yapıldığı Türkiye Kesitleri
Batı Orta Doğu
İade etmeli %93 %95 %91
İade etmemeli %7 %5 %9
Toplam %100 %100 %100
Baz 736 413 243

Türkiye’nin Batı kesitinde yaşayan seçmenlerin %93’ü ABD’nin Fethullah Gülen’i Türkiye’ye “İade etmesi gerektiğini” belirtirken %7’siİade etmesi gerekmediğini” söylemiştir.

Türkiye’nin Orta kesitinde yaşayan seçmenlerin %95’i ABD’nin Fethullah Gülen’i Türkiye’ye “İade etmesi gerektiğini” belirtirken %5’iİade etmesi gerekmediğini” söylemiştir.

Türkiye’nin Doğu kesitinde yaşayan seçmenlerin %91’i ABD’nin Fethullah Gülen’i Türkiye’ye “İade etmesi gerektiğini” belirtirken %9’uİade etmesi gerekmediğini” söylemiştir.

 

KÜNYE:

Bu araştırma, Konsensus Araştırma ve Danışmanlık tarafından “Türkiye Gündemi Araştırması Aboneleri” için gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın saha çalışması 11.08.2016 – 03.09.2016 tarihleri arasında 23 gün sürmüştür. Araştırma genelinde Türkiye 18 yaş üstü nüfusu temsil etme yeteneğine sahip toplam 1.502 kişi ile telefon anketi yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın %95 güven sınırında hata payı ±%2,45’dir. Bir anketin yapılması ortalama 04 dk. 48 sn. sürmüştür. Araştırma toplam 81 ilde gerçekleştirilmiştir.