AK Parti’nin Cumhurbaşkanı Adayının Recep Tayyip Erdoğan’ın Olması İsteniyor mu? – Ocak 2018

Araştırmaya katılanlara «2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasını ister misiniz, istemez misiniz?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %3’ü «bilmediğini» belirtmiştir. %2’lik kesim ise cevap vermemiştir. Bu soruya cevap verme oranı %95’tir.

2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasını ister misiniz, istemez misiniz? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde
İsterim 667 %44 %47
Fark etmez 149 %10 %10
İstemem 611 %41 %43
Geçerli Toplam 1427 %95,0 %100,0
Bilmiyor 44 %3  
Cevap yok 29 %2  
Geçersiz Toplam 73 %5,0  
Genel Toplam 1500 %100,0  

Soruya cevap verenlerin, %47’si, 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasını «istediğini», %43’ü «istemediğini» ve %10’u «fark etmeyeceğini» belirtmiştir. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı olmasını «isteyenler» çoğunluktadır (%4).

Bu soruya cevap veren, «gençlerin» %39’u, «orta yaşlıların» %46’sı, «ileri yaşlıların» %62’si 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «gençlerin» %14’ü, «orta yaşlıların» %10’u, «ileri yaşlıların» %6’sı 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, «gençlerin» %47’si, «orta yaşlıların» %44’ü, «ileri yaşlıların» %32’si 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «erkeklerin» %47’si, «kadınların» %46’sı 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «erkeklerin» %10’u, «kadınların» %11’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, «erkeklerin» %43’ü, «kadınların» %43’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «çalışmayanların» %47’si, «ücretli çalışanların» %45’i, «kendi işinde çalışanların» %53’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «çalışmayanların» %9’u, «ücretli çalışanların» %9’u, «kendi işinde çalışanların» %16’sı 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, «çalışmayanların» %44’ü, «ücretli çalışanların» %46’sı, «kendi işinde çalışanların» %31’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, çalışmayan kesim içindeki, «evin bakımından sorumlu olanların» %56’sı, «öğrenci olanların» %27’si, «işsiz iş arayanların» %26’sı, «işsiz iş aramayanların» %32’si, «emeklilerin» %55’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, çalışmayan kesim içindeki, «evin bakımından sorumlu olanların» %9’u, «öğrenci olanların» %13’ü, «işsiz iş arayanların» %9’u, «işsiz iş aramayanların» %0’ı, «emeklilerin» %7’si 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, çalışmayan kesim içindeki, «evin bakımından sorumlu olanların» %35’i, «öğrenci olanların» %60’ı, «işsiz iş arayanların» %65’i, «işsiz iş aramayanların» %68’i, «emeklilerin» %38’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, eğitim durumu, «herhangi bir okuldan mezun olmayanların» %56’sı, «ilköğretim düzeyinde olanların» %56’sı, «ortaöğretim düzeyinde olanların» %37’si, «yükseköğretim düzeyinde olanların» %31’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, eğitim durumu, «herhangi bir okuldan mezun olmayanların» %12’si, «ilköğretim düzeyinde olanların» %10’u, «ortaöğretim düzeyinde olanların» %9’u, «yükseköğretim düzeyinde olanların» %18’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, eğitim durumu, «herhangi bir okuldan mezun olmayanların» %32’si, «ilköğretim düzeyinde olanların» %34’ü, «ortaöğretim düzeyinde olanların» %54’ü, «yükseköğretim düzeyinde olanların» %51’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, evinde «yalnız yaşadığını» belirtenlerin %40’ı, «iki kişi» yaşadığını belirtenlerin %54’ü, «üç kişi» yaşadığını belirtenlerin %48’i, «dört kişi» yaşadığını belirtenlerin %47’si, «beş veya daha fazla kişi» yaşadığını belirtenlerin %48’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, evinde «yalnız yaşadığını» belirtenlerin %8’i, «iki kişi» yaşadığını belirtenlerin %9’u, «üç kişi» yaşadığını belirtenlerin %10’u, «dört kişi» yaşadığını belirtenlerin %8’i, «beş veya daha fazla kişi» yaşadığını belirtenlerin %8’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, evinde «yalnız yaşadığını» belirtenlerin %52’si, «iki kişi» yaşadığını belirtenlerin %37’si, «üç kişi» yaşadığını belirtenlerin %42’si, «dört kişi» yaşadığını belirtenlerin %45’i, «beş veya daha fazla kişi» yaşadığını belirtenlerin %44’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, kendini «Türk» etnik kökenine ait hissedenlerin %52’si, «Kürt» etnik kökenine ait hissedenlerin %24’ü, «diğer bir etnik kökene» ait hissedenlerin %0’ı 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, kendini «Türk» etnik kökenine ait hissedenlerin %8’i, «Kürt» etnik kökenine ait hissedenlerin %23’ü, «diğer bir etnik kökene» ait hissedenlerin %11’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, kendini «Türk» etnik kökenine ait hissedenlerin %40’ı, «Kürt» etnik kökenine ait hissedenlerin %53’ü, «diğer bir etnik kökene» ait hissedenlerin %89’u 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının Türkiye’nin «batısında» bir ilde olanların %46’sı, «ortasında» bir ilde olanların %54’ü, «doğusunda» bir ilde olanların %40’ı 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının Türkiye’nin «batısında» bir ilde olanların %7’si, «ortasında» bir ilde olanların %7’si, «doğusunda» bir ilde olanların %17’si 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının Türkiye’nin «batısında» bir ilde olanların %47’si, «ortasında» bir ilde olanların %39’u, «doğusunda» bir ilde olanların %43’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının «Akdeniz Bölgesinde» %46’sı, «Doğu Anadolu Bölgesinde» %37’si, «Ege Bölgesinde» bir ilde olanların %36’sı, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %34’ü, «İç Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %53’ü, «Karadeniz Bölgesinde» bir ilde olanların %56’sı, «Marmara Bölgesinde» bir ilde olanların %67’si 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının «Akdeniz Bölgesinde» %8’i, «Doğu Anadolu Bölgesinde» %18’i, «Ege Bölgesinde» bir ilde olanların %6’sı, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %17’si, «İç Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %3’ü, «Karadeniz Bölgesinde» bir ilde olanların %13’ü, «Marmara Bölgesinde» bir ilde olanların %10’u 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının «Akdeniz Bölgesinde» %46’sı, «Doğu Anadolu Bölgesinde» %45’i, «Ege Bölgesinde» bir ilde olanların %58’i, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %49’u, «İç Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %44’ü, «Karadeniz Bölgesinde» bir ilde olanların %31’i, «Marmara Bölgesinde» bir ilde olanların %23’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «kentsel kesimde» ikamet edenlerin %47’si, «kırsal kesimde» ikamet edenlerin %49’u 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «kentsel kesimde» ikamet edenlerin %10’u, «kırsal kesimde» ikamet edenlerin %12’si 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, «kentsel kesimde» ikamet edenlerin %43’ü, «kırsal kesimde» ikamet edenlerin %39’u 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, Türkiye’nin «batısında» ikamet edenlerin %45’i, «ortasında» ikamet edenlerin %51’i, «doğusunda» ikamet edenlerin %43’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, Türkiye’nin «batısında» ikamet edenlerin %8’i, «ortasında» ikamet edenlerin %5’i, «doğusunda» ikamet edenlerin %26’sı 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, Türkiye’nin «batısında» ikamet edenlerin %47’si, «ortasında» ikamet edenlerin %44’ü, «doğusunda» ikamet edenlerin %31’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «Akdeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %47’si, «Doğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %43’ü, «Ege Bölgesinde» ikamet edenlerin %31’i, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %36’sı, «İç Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %47’si, «Karadeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %58’i, «Marmara Bölgesinde» ikamet edenlerin %53’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «Akdeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %8’i, «Doğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %21’i, «Ege Bölgesinde» ikamet edenlerin %6’sı, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %26’sı, «İç Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %1’i, «Karadeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %16’sı, «Marmara Bölgesinde» ikamet edenlerin %9’u 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, «Akdeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %45’i, «Doğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %36’sı, «Ege Bölgesinde» ikamet edenlerin %63’ü, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %38’i, «İç Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %52’si, «Karadeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %26’sı, «Marmara Bölgesinde» ikamet edenlerin %38’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde «AK Parti’ye» oy vermiş seçmenlerin %91’i, «CHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %3’ü, «MHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %11’i, «HDP’ye» oy vermiş seçmenlerin %0’ı, «diğer bir partiye» oy vermiş seçmenlerin %0’ı, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %43’ü, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %0’ı, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %20’si 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde «AK Parti’ye» oy vermiş seçmenlerin %6’sı, «CHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %10’u, «MHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %20’si, «HDP’ye» oy vermiş seçmenlerin %27’si, «diğer bir partiye» oy vermiş seçmenlerin %0’ı, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %11’i, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %6’sı, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %20’si 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde «AK Parti’ye» oy vermiş seçmenlerin %3’ü, «CHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %87’si, «MHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %69’u, «HDP’ye» oy vermiş seçmenlerin %73’ü, «diğer bir partiye» oy vermiş seçmenlerin %100’ü, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %46’sı, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %94’ü, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %60’ı 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde «Recep Tayyip Erdoğan’a» oy vermiş seçmenlerin %90’ı, «Ekmelettin İhsanoğlu’na» oy vermiş seçmenlerin %3’ü, «Selahattin Demirtaş’a» oy vermiş seçmenlerin %1’i, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %36’sı, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %2’si, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %3’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde «Recep Tayyip Erdoğan’a» oy vermiş seçmenlerin %6’sı, «Ekmelettin İhsanoğlu’na» oy vermiş seçmenlerin %10’u, «Selahattin Demirtaş’a» oy vermiş seçmenlerin %23’ü, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %13’ü, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %29’u, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %6’sı 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde «Recep Tayyip Erdoğan’a» oy vermiş seçmenlerin %4’ü, «Ekmelettin İhsanoğlu’na» oy vermiş seçmenlerin %87’si, «Selahattin Demirtaş’a» oy vermiş seçmenlerin %76’sı, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %51’i, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %69’u, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %91’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, 16 Nisan 2017 Referandumunda «evet oyu» kullanmış seçmenlerin %88’i, «hayır oyu» kullanmış seçmenlerin %4’ü, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %53’ü, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %0’ı, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %0’ı 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 16 Nisan 2017 Referandumunda «evet oyu» kullanmış seçmenlerin %8’i, «hayır oyu» kullanmış seçmenlerin %11’i, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %17’si, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %29’u, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %11’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, 16 Nisan 2017 Referandumunda «evet oyu» kullanmış seçmenlerin %4’ü, «hayır oyu» kullanmış seçmenlerin %85’i, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %30’u, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %71’i, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %89’u 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Araştırmanın Künyesi:

Bu araştırma, Konsensus Araştırma ve Danışmanlık tarafından “Türkiye Gündemi Araştırması Aboneleri” için gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın saha çalışması 10 – 30. Aralık 2017 tarihleri arasında 21 gün sürmüştür. Araştırma genelinde Türkiye 18 yaş üstü nüfusu temsil etme yeteneğine sahip toplam 1.500 kişi ile yüz yüze anket yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın %95 güven sınırında hata payı ±%2,45’dir. Bir anketin yapılması ortalama 17 dk. sürmüştür. Araştırma toplam 26 ilde gerçekleştirilmiştir.