Akşener’in İYİ Partisi’nin «Başarılı» mı Yoksa «Başarısız» mı Olacağı Düşünülüyor? – Ocak 2018

Araştırmaya katılanlara «Sizce, Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti, başarılı mı olur başarısız mı?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %15’i «bilmediğini» belirtmiştir. %2’lik kesim ise cevap vermemiştir. Bu soruya düşüncesini belirterek cevap verme oranı %83’tür.

Sizce, Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti, başarılı mı olur başarısız mı? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde
Başarılı 202 %13 %16
İdare eder 317 %21 %26
Başarısız 729 %49 %58
Geçerli Toplam 1248 %83 %100
Bilmiyor 224 %15  
Cevap yok 28 %2  
Geçersiz toplam 252 %17  
Genel Toplam 1500 %100  

 

Bu soruya düşüncesini belirterek cevap verenlerin %16’sı Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti’nin, «başarılı olacağını», %58’i «başarısız olacağını», %26’sı ise «idare edeceğini» belirtmiştir. Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti’nin «başarısız» olacağını düşünenler çoğunluktadır (%42).

 

Bu soruya cevap veren, «gençlerin» %22’si, «orta yaşlıların» %14’ü, «ileri yaşlıların» %12’si Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti’nin «başarılı olacağını» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «gençlerin» %23’ü, «orta yaşlıların» %27’si, «ileri yaşlıların» %26’sı Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti’nin «idare edeceğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «gençlerin» %55’i, «orta yaşlıların» %59’u, «ileri yaşlıların» %62’si Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti’nin «başarısız olacağını» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «erkeklerin» %17’si, «kadınların» %15’i Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti’nin «başarılı olacağını» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «erkeklerin» %24’ü, «kadınların» %27’si Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti’nin «idare edeceğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «erkeklerin» %59’u, «kadınların» %58’i Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti’nin «başarısız olacağını» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «çalışmayanların» %11’i, «ücretli çalışanların» %20’si, «kendi işinde çalışanların» %21’i Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti’nin «başarılı olacağını» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «çalışmayanların» %23’ü, «ücretli çalışanların» %28’i, «kendi işinde çalışanların» %28’i Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti’nin «idare edeceğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «çalışmayanların» %66’sı, «ücretli çalışanların» %52’si, «kendi işinde çalışanların» %51’i Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti’nin «başarısız olacağını» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, çalışmayan kesim içindeki, «evin bakımından sorumlu olanların» %9’u, «öğrenci olanların» %20’si, «işsiz iş arayanların» %20’si, «işsiz iş aramayanların» %4’ü, «emeklilerin» %4’ü Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti’nin «başarılı olacağını» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, çalışmayan kesim içindeki, «evin bakımından sorumlu olanların» %25’i, «öğrenci olanların» %18’i, «işsiz iş arayanların» %11’i, «işsiz iş aramayanların» %22’si, «emeklilerin» %29’u Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti’nin «idare edeceğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, çalışmayan kesim içindeki, «evin bakımından sorumlu olanların» %66’sı, «öğrenci olanların» %62’si, «işsiz iş arayanların» %69’u, «işsiz iş aramayanların» %74’ü, «emeklilerin» %67’si Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti’nin «başarısız olacağını» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, eğitim durumu, «herhangi bir okuldan mezun olmayanların» %15’i, «ilköğretim düzeyinde olanların» %12’si, «ortaöğretim düzeyinde olanların» %20’si, «yükseköğretim düzeyinde olanların» %21’i Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti’nin «başarılı olacağını» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, eğitim durumu, «herhangi bir okuldan mezun olmayanların» %35’i, «ilköğretim düzeyinde olanların» %26’sı, «ortaöğretim düzeyinde olanların» %22’si, «yükseköğretim düzeyinde olanların» %27’si Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti’nin «idare edeceğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, eğitim durumu, «herhangi bir okuldan mezun olmayanların» %50’si, «ilköğretim düzeyinde olanların» %62’si, «ortaöğretim düzeyinde olanların» %58’i, «yükseköğretim düzeyinde olanların» %52’si Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti’nin «başarısız olacağını» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, evinde «yalnız yaşadığını» belirtenlerin %16’sı, «iki kişi» yaşadığını belirtenlerin %15’i, «üç kişi» yaşadığını belirtenlerin %17’si, «dört kişi» yaşadığını belirtenlerin %17’si, «beş veya daha fazla kişi» yaşadığını belirtenlerin %12’si Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti’nin «başarılı olacağını» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, evinde «yalnız yaşadığını» belirtenlerin %26’sı, «iki kişi» yaşadığını belirtenlerin %29’u, «üç kişi» yaşadığını belirtenlerin %22’si, «dört kişi» yaşadığını belirtenlerin %29’u, «beş veya daha fazla kişi» yaşadığını belirtenlerin %25’i Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti’nin «idare edeceğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, evinde «yalnız yaşadığını» belirtenlerin %58’i, «iki kişi» yaşadığını belirtenlerin %56’sı, «üç kişi» yaşadığını belirtenlerin %61’i, «dört kişi» yaşadığını belirtenlerin %54’ü, «beş veya daha fazla kişi» yaşadığını belirtenlerin %63’ü Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti’nin «başarısız olacağını» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, kendini «Türk» etnik kökenine ait hissedenlerin %18’i, «Kürt» etnik kökenine ait hissedenlerin %7’si, «diğer bir etnik kökene» ait hissedenlerin %5’i Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti’nin «başarılı olacağını» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, kendini «Türk» etnik kökenine ait hissedenlerin %26’sı, «Kürt» etnik kökenine ait hissedenlerin %20’si, «diğer bir etnik kökene» ait hissedenlerin %56’sı Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti’nin «idare edeceğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, kendini «Türk» etnik kökenine ait hissedenlerin %56’sı, «Kürt» etnik kökenine ait hissedenlerin %73’ü, «diğer bir etnik kökene» ait hissedenlerin %39’u Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti’nin «başarısız olacağını» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının Türkiye’nin «batısında» bir ilde olanların %23’ü, «ortasında» bir ilde olanların %12’si, «doğusunda» bir ilde olanların %15’i Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti’nin «başarılı olacağını» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının Türkiye’nin «batısında» bir ilde olanların %34’ü, «ortasında» bir ilde olanların %20’si, «doğusunda» bir ilde olanların %24’ü Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti’nin «idare edeceğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının Türkiye’nin «batısında» bir ilde olanların %43’ü, «ortasında» bir ilde olanların %68’i, «doğusunda» bir ilde olanların %61’i Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti’nin «başarısız olacağını» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının «Akdeniz Bölgesinde» %19’u, «Doğu Anadolu Bölgesinde» %9’u, «Ege Bölgesinde» bir ilde olanların %20’si, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %15’i, «İç Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %14’ü, «Karadeniz Bölgesinde» bir ilde olanların %18’i, «Marmara Bölgesinde» bir ilde olanların %20’si Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti’nin «başarılı olacağını» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının «Akdeniz Bölgesinde» %24’ü, «Doğu Anadolu Bölgesinde» %23’ü, «Ege Bölgesinde» bir ilde olanların %39’u, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %19’u, «İç Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %13’ü, «Karadeniz Bölgesinde» bir ilde olanların %31’i, «Marmara Bölgesinde» bir ilde olanların %31’i Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti’nin «idare edeceğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının «Akdeniz Bölgesinde» %57’si, «Doğu Anadolu Bölgesinde» %68’i, «Ege Bölgesinde» bir ilde olanların %41’i, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %66’sı, «İç Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %73’ü, «Karadeniz Bölgesinde» bir ilde olanların %51’i, «Marmara Bölgesinde» bir ilde olanların %49’u Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti’nin «başarısız olacağını» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «kentsel kesimde» ikamet edenlerin %17’si, «kırsal kesimde» ikamet edenlerin %5’i Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti’nin «başarılı olacağını» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «kentsel kesimde» ikamet edenlerin %26’sı, «kırsal kesimde» ikamet edenlerin %18’i Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti’nin «idare edeceğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «kentsel kesimde» ikamet edenlerin %57’si, «kırsal kesimde» ikamet edenlerin %77’si Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti’nin «başarısız olacağını» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, Türkiye’nin «batısında» ikamet edenlerin %19’u, «ortasında» ikamet edenlerin %11’i, «doğusunda» ikamet edenlerin %17’si Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti’nin «başarılı olacağını» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, Türkiye’nin «batısında» ikamet edenlerin %31’i, «ortasında» ikamet edenlerin %18’i, «doğusunda» ikamet edenlerin %21’i Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti’nin «idare edeceğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, Türkiye’nin «batısında» ikamet edenlerin %50’si, «ortasında» ikamet edenlerin %71’i, «doğusunda» ikamet edenlerin %62’si Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti’nin «başarısız olacağını» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «Akdeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %21’i, «Doğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %6’sı, «Ege Bölgesinde» ikamet edenlerin %20’si, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %18’i, «İç Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %15’i, «Karadeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %21’i, «Marmara Bölgesinde» ikamet edenlerin %14’ü Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti’nin «başarılı olacağını» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «Akdeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %24’ü, «Doğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %18’i, «Ege Bölgesinde» ikamet edenlerin %39’u, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %12’si, «İç Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %9’u, «Karadeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %40’ı, «Marmara Bölgesinde» ikamet edenlerin %30’u Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti’nin «idare edeceğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «Akdeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %55’i, «Doğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %76’sı, «Ege Bölgesinde» ikamet edenlerin %41’i, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %70’i, «İç Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %76’sı, «Karadeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %39’u, «Marmara Bölgesinde» ikamet edenlerin %56’sı Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti’nin «başarısız olacağını» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde «AK Parti’ye» oy vermiş seçmenlerin %13’ü, «CHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %23’ü, «MHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %23’ü, «HDP’ye» oy vermiş seçmenlerin %2’si, «diğer bir partiye» oy vermiş seçmenlerin %11’i, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %22’si, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %24’ü, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %20’si Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti’nin «başarılı olacağını» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde «AK Parti’ye» oy vermiş seçmenlerin %25’i, «CHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %30’u, «MHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %27’si, «HDP’ye» oy vermiş seçmenlerin %20’si, «diğer bir partiye» oy vermiş seçmenlerin %11’i, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %25’i, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %17’si, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %0’ı Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti’nin «idare edeceğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde «AK Parti’ye» oy vermiş seçmenlerin %62’si, «CHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %47’si, «MHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %50’si, «HDP’ye» oy vermiş seçmenlerin %78’i, «diğer bir partiye» oy vermiş seçmenlerin %78’i, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %53’ü, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %59’u, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %80’i Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti’nin «başarısız olacağını» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde «Recep Tayyip Erdoğan’a» oy vermiş seçmenlerin %12’si, «Ekmelettin İhsanoğlu’na» oy vermiş seçmenlerin %21’i, «Selahattin Demirtaş’a» oy vermiş seçmenlerin %7’si, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %22’si, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %8’i, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %50’si Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti’nin «başarılı olacağını» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde «Recep Tayyip Erdoğan’a» oy vermiş seçmenlerin %26’sı, «Ekmelettin İhsanoğlu’na» oy vermiş seçmenlerin %30’u, «Selahattin Demirtaş’a» oy vermiş seçmenlerin %20’si, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %22’si, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %29’u, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %15’i Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti’nin «idare edeceğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde «Recep Tayyip Erdoğan’a» oy vermiş seçmenlerin %62’si, «Ekmelettin İhsanoğlu’na» oy vermiş seçmenlerin %49’u, «Selahattin Demirtaş’a» oy vermiş seçmenlerin %73’ü, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %56’sı, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %63’ü, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %35’i Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti’nin «başarısız olacağını» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, 16 Nisan 2017 Referandumunda «evet oyu» kullanmış seçmenlerin %14’ü, «hayır oyu» kullanmış seçmenlerin %20’si, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %25’i, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %2’si, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %27’si Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti’nin «başarılı olacağını» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 16 Nisan 2017 Referandumunda «evet oyu» kullanmış seçmenlerin %25’i, «hayır oyu» kullanmış seçmenlerin %26’sı, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %25’i, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %19’u, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %29’u Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti’nin «idare edeceğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 16 Nisan 2017 Referandumunda «evet oyu» kullanmış seçmenlerin %61’i, «hayır oyu» kullanmış seçmenlerin %54’ü, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %50’si, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %79’u, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %44’ü Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu İYİ Parti’nin «başarısız olacağını» belirtmiştir.

 

Araştırmanın Künyesi:

Bu araştırma, Konsensus Araştırma ve Danışmanlık tarafından “Türkiye Gündemi Araştırması Aboneleri” için gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın saha çalışması 10 – 30. Aralık 2017 tarihleri arasında 21 gün sürmüştür. Araştırma genelinde Türkiye 18 yaş üstü nüfusu temsil etme yeteneğine sahip toplam 1.500 kişi ile yüz yüze anket yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın %95 güven sınırında hata payı ±%2,45’dir. Bir anketin yapılması ortalama 17 dk. sürmüştür. Araştırma toplam 26 ilde gerçekleştirilmiştir.