Anayasa Değişikliklerinde Bilgi Düzeyi Yüksek

Araştırmaya katılanlara “Yapılması planlanan anayasa değişikliği hakkında kendinizi ne derece bilgili hissedip hissetmediğinizi belirtir misiniz?” sorusu sorulmuştur. Bu soruya araştırmaya katılan 1.499 kişinin %1’i cevap vermemiştir. Soruya cevap verme oranı %99’dur.

 

Yapılması planlanan anayasa değişikliği hakkında kendinizi ne derece bilgili hissedip hissetmediğinizi belirtir misiniz? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde
Kesinlikle bilgim yok 174 %12 %12
Bilgim yok 200 %13 %14
Ne bilgim var ne yok 324 %22 %22
Bilgim var 402 %27 %27
Kesinlikle bilgim var 370 %25 %25
Geçerli Toplam 1.470 %99 %100
Cevap yok 29 %1  
Genel Toplam 1499 %100  
Bilgi Düzeyi (1-Kesinlikle Bilmiyor ….. 5- Kesinlikle Biliyor) 1470 3,40  

 

Bu soruya cevap verenlerin %25’i anayasa değişikliği ile ilgili kendisini “kesinlikle bilgili“, %27’sibilgili” hissettiğini belirtirken, %12’sikesinlikle bilgisi olmadığını“, %14’ü ise “bilgisi olmadığını” belirtmiştir. %22’lik bir kesim ise bu soruya “ne bilgim var ne de yok” cevabını vermiştir. Toplamda %52’lik bir kesim “bilgili olduğunu“, %26’lık bir kesim ise “bilgili olmadığını” belirmiştir. Yapılması planlanan anayasa değişikliği hakkında bilgi düzeyi orta derecenin üstündedir.

 

KÜNYE: 

Bu araştırma, Konsensus Araştırma ve Danışmanlık tarafından “Türkiye Gündemi Araştırması Rapor Aboneleri” için gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın saha çalışması 2429 Ocak 2017 tarihleri arasında 5 gün sürmüştür. Araştırma genelinde Türkiye 18 yaş üstü nüfusu temsil etme yeteneğine sahip toplam 1.499 kişi ile telefon anketi yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın %95 güven sınırında hata payı ±%2,5’dir. Bir anketin yapılması ortalama 13 dk. 25 sn. sürmüştür. Araştırma toplam 81 ilde gerçekleştirilmiştir.