Anayasanın Tamamı mı Değişiyor Bazı Maddeleri mi?

Araştırmaya katılanlara “Yapılacak referandumda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası tamamen mi değişiyor yoksa bazı maddeleri mi değişiyor?” sorusu sorulmuştur. Bu soruya araştırmaya katılan 1.499 kişinin %11’ibilmiyorum” cevabını verirken %1’i cevap vermemiştir. Soruya cevap verme oranı %88’dir.

 

Yapılacak referandumda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası tamamen mi değişiyor yoksa bazı maddeleri mi değişiyor?

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Tamamen

201

%13

%15

Bazı maddeleri

1.124

%75

%85

Geçerli Toplam

1325

%88

%100

Bilmiyor

168

%11

 
Cevap yok

6

%1

 
Geçersiz toplam

174

%12

 
Genel Toplam

1499

%100

 

 

Bu soruya cevap verenlerin %15’i anayasanın “tamamen” değiştiğini belirtirken, %85’ibazı maddelerinin değiştiğini” belirtmiştir.

 

 

KÜNYE: 

Bu araştırma, Konsensus Araştırma ve Danışmanlık tarafından “Türkiye Gündemi Araştırması Rapor Aboneleri” için gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın saha çalışması 2429 Ocak 2017 tarihleri arasında 5 gün sürmüştür. Araştırma genelinde Türkiye 18 yaş üstü nüfusu temsil etme yeteneğine sahip toplam 1.499 kişi ile telefon anketi yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın %95 güven sınırında hata payı ±%2,5’dir. Bir anketin yapılması ortalama 13 dk. 25 sn. sürmüştür. Araştırma toplam 81 ilde gerçekleştirilmiştir.