Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın Başarı Algısı (Ağustos 2022)

Muratpaşalıların %10,6’sı Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı «çok başarılı», %50,6’sı «başarılı», %20,2’si «başarısız», %7’si «çok başarısız» bulduğunu belirtirken %5,9’u «Ümit Uysal’ı tanımadığını» belirtmiş %5,7’si cevap vermemiştir.

Soruya cevap verme oranı %88,4’tür.