Aşı olmamak isteyenlerin oranı oldukça yüksek (Ocak 2021)

Araştırmaya katılanlara «Koronavirüs aşısı olacak mısınız, olmayacak mısınız?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %62,5’iKoronavirüs aşısını «olacağını», %26,3’ü «olmayacağını» belirtirken %11,1’i «bilmediğini» belirtmiş %0,1’i soruya cevap vermemiştir.

Aşı olup olmayacağı belirtenlerin oranı %88,8’dir.
Koronavirüs aşısı olacak mısınız, olmayacak mısınız?FrekansYüzdeGeçerli Yüzde
Evet, olacağım938%62,5%70,4
Hayır, olmayacağım394%26,3%29,6
Geçerli Toplam1.332%88,8%100,0
Bilmiyor167%11,1 
Cevap yok1%0,1
Geçersiz Toplam168%11,2
Genel Toplam1500%100,0
Olacak – Olmayacak544%40,8
Aşı olup olmayacağı belirtenlerin %70,4’ü Koronavirüs aşısını «olacağını», %29,6’sı «olmayacağını» bulduğunu belirtmiştir.

Koronavirüs aşısını «olacağını» belirtenlerin oranı «olmayacağını» belirtenlerin oranından %40,8 daha fazladır.

Kaynak: Türkiye Gündemi Araştırması – 52 (Ocak 2021)