Bahçeli’nin İktidara Destek Vermesinin «İyi» mi yoksa «Kötü» mü Olduğu Düşünülüyor? – Ocak 2018

Araştırmaya katılanlara «Bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iktidarın politikalarına destek vererek iyi mi yapıyor, kötü mü yapıyor?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %6’sı «bilmediğini» belirtmiştir. %2’lik kesim ise cevap vermemiştir. Bu soruya düşüncesini belirterek cevap verme oranı %92’dir.

Bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iktidarın politikalarına destek vererek iyi mi yapıyor, kötü mü yapıyor? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde
İyi 230 %15 %17
İdare eder 382 %25 %27
Kötü 774 %52 %56
Geçerli Toplam 1386 %92 %100
Bilmiyor 86 %6  
Cevap yok 28 %2  
Geçersiz Toplam 114 %8  
Genel Toplam 1500 %100  

 

Bu soruya düşüncesini belirterek cevap verenlerin %17’si Muhalefet Partisi MHP’nin Lideri Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek, «iyi yaptığını», %56’sı «kötü yaptığını», %27’si ise «idare ettiğini» belirtmiştir. Muhalefet Partisi MHP’nin Lideri Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek «kötü» yaptığını düşünenler çoğunluktadır (%39).

Bu soruya cevap veren, «gençlerin» %21’i, «orta yaşlıların» %15’i, «ileri yaşlıların» %16’sı bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek «iyi yaptığını» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «gençlerin» %34’ü, «orta yaşlıların» %26’sı, «ileri yaşlıların» %24’ü bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek «idare ettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «gençlerin» %45’i, «orta yaşlıların» %59’u, «ileri yaşlıların» %60’ı bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek «kötü yaptığını» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «erkeklerin» %16’sı, «kadınların» %17’si bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek «iyi yaptığını» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «erkeklerin» %29’u, «kadınların» %27’si bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek «idare ettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «erkeklerin» %55’i, «kadınların» %56’sı bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek «kötü yaptığını» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «çalışmayanların» %18’i, «ücretli çalışanların» %14’ü, «kendi işinde çalışanların» %20’si bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek «iyi yaptığını» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «çalışmayanların» %24’ü, «ücretli çalışanların» %30’u, «kendi işinde çalışanların» %35’i bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek «idare ettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «çalışmayanların» %58’i, «ücretli çalışanların» %56’sı, «kendi işinde çalışanların» %45’i bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek «kötü yaptığını» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, çalışmayan kesim içindeki, «evin bakımından sorumlu olanların» %17’si, «öğrenci olanların» %25’i, «işsiz iş arayanların» %11’i, «işsiz iş aramayanların» %21’i, «emeklilerin» %14’ü bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek «iyi yaptığını» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, çalışmayan kesim içindeki, «evin bakımından sorumlu olanların» %21’i, «öğrenci olanların» %38’i, «işsiz iş arayanların» %16’sı, «işsiz iş aramayanların» %10’u, «emeklilerin» %22’si bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek «idare ettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, çalışmayan kesim içindeki, «evin bakımından sorumlu olanların» %62’si, «öğrenci olanların» %37’si, «işsiz iş arayanların» %73’ü, «işsiz iş aramayanların» %69’u, «emeklilerin» %64’ü bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek «kötü yaptığını» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, eğitim durumu, «herhangi bir okuldan mezun olmayanların» %17’si, «ilköğretim düzeyinde olanların» %17’si, «ortaöğretim düzeyinde olanların» %16’sı, «yükseköğretim düzeyinde olanların» %19’u bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek «iyi yaptığını» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, eğitim durumu, «herhangi bir okuldan mezun olmayanların» %21’i, «ilköğretim düzeyinde olanların» %28’i, «ortaöğretim düzeyinde olanların» %27’si, «yükseköğretim düzeyinde olanların» %27’si bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek «idare ettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, eğitim durumu, «herhangi bir okuldan mezun olmayanların» %62’si, «ilköğretim düzeyinde olanların» %55’i, «ortaöğretim düzeyinde olanların» %57’si, «yükseköğretim düzeyinde olanların» %54’ü bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek «kötü yaptığını» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, evinde «yalnız yaşadığını» belirtenlerin %17’si, «iki kişi» yaşadığını belirtenlerin %15’i, «üç kişi» yaşadığını belirtenlerin %18’i, «dört kişi» yaşadığını belirtenlerin %16’sı, «beş veya daha fazla kişi» yaşadığını belirtenlerin %16’sı bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek «iyi yaptığını» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, evinde «yalnız yaşadığını» belirtenlerin %23’ü, «iki kişi» yaşadığını belirtenlerin %33’ü, «üç kişi» yaşadığını belirtenlerin %26’sı, «dört kişi» yaşadığını belirtenlerin %30’u, «beş veya daha fazla kişi» yaşadığını belirtenlerin %25’i bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek «idare ettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, evinde «yalnız yaşadığını» belirtenlerin %60’ı, «iki kişi» yaşadığını belirtenlerin %52’si, «üç kişi» yaşadığını belirtenlerin %56’sı, «dört kişi» yaşadığını belirtenlerin %54’ü, «beş veya daha fazla kişi» yaşadığını belirtenlerin %59’u bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek «kötü yaptığını» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, kendini «Türk» etnik kökenine ait hissedenlerin %18’i, «Kürt» etnik kökenine ait hissedenlerin %10’u, «diğer bir etnik kökene» ait hissedenlerin %3’ü bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek «iyi yaptığını» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, kendini «Türk» etnik kökenine ait hissedenlerin %29’u, «Kürt» etnik kökenine ait hissedenlerin %18’i, «diğer bir etnik kökene» ait hissedenlerin %39’u bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek «idare ettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, kendini «Türk» etnik kökenine ait hissedenlerin %53’ü, «Kürt» etnik kökenine ait hissedenlerin %72’si, «diğer bir etnik kökene» ait hissedenlerin %58’i bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek «kötü yaptığını» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının Türkiye’nin «batısında» bir ilde olanların %17’si, «ortasında» bir ilde olanların %19’u, «doğusunda» bir ilde olanların %15’i bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek «iyi yaptığını» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının Türkiye’nin «batısında» bir ilde olanların %31’i, «ortasında» bir ilde olanların %25’i, «doğusunda» bir ilde olanların %27’si bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek «idare ettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının Türkiye’nin «batısında» bir ilde olanların %52’si, «ortasında» bir ilde olanların %56’sı, «doğusunda» bir ilde olanların %58’i bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek «kötü yaptığını» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının «Akdeniz Bölgesinde» %26’sı, «Doğu Anadolu Bölgesinde» %13’ü, «Ege Bölgesinde» bir ilde olanların %10’u, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %16’sı, «İç Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %17’si, «Karadeniz Bölgesinde» bir ilde olanların %16’sı, «Marmara Bölgesinde» bir ilde olanların %22’si bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek «iyi yaptığını» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının «Akdeniz Bölgesinde» %21’i, «Doğu Anadolu Bölgesinde» %21’i, «Ege Bölgesinde» bir ilde olanların %31’i, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %25’i, «İç Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %25’i, «Karadeniz Bölgesinde» bir ilde olanların %34’ü, «Marmara Bölgesinde» bir ilde olanların %37’si bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek «idare ettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının «Akdeniz Bölgesinde» %53’ü, «Doğu Anadolu Bölgesinde» %66’sı, «Ege Bölgesinde» bir ilde olanların %59’u, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %59’u, «İç Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %58’i, «Karadeniz Bölgesinde» bir ilde olanların %50’si, «Marmara Bölgesinde» bir ilde olanların %41’i bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek «kötü yaptığını» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «kentsel kesimde» ikamet edenlerin %17’si, «kırsal kesimde» ikamet edenlerin %15’i bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek «iyi yaptığını» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «kentsel kesimde» ikamet edenlerin %28’i, «kırsal kesimde» ikamet edenlerin %18’i bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek «idare ettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «kentsel kesimde» ikamet edenlerin %55’i, «kırsal kesimde» ikamet edenlerin %67’si bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek «kötü yaptığını» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, Türkiye’nin «batısında» ikamet edenlerin %14’ü, «ortasında» ikamet edenlerin %20’si, «doğusunda» ikamet edenlerin %17’si bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek «iyi yaptığını» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, Türkiye’nin «batısında» ikamet edenlerin %30’u, «ortasında» ikamet edenlerin %26’sı, «doğusunda» ikamet edenlerin %26’sı bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek «idare ettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, Türkiye’nin «batısında» ikamet edenlerin %56’sı, «ortasında» ikamet edenlerin %54’ü, «doğusunda» ikamet edenlerin %57’si bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek «kötü yaptığını» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «Akdeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %29’u, «Doğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %11’i, «Ege Bölgesinde» ikamet edenlerin %7’si, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %20’si, «İç Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %17’si, «Karadeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %21’i, «Marmara Bölgesinde» ikamet edenlerin %16’sı bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek «iyi yaptığını» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «Akdeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %19’u, «Doğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %15’i, «Ege Bölgesinde» ikamet edenlerin %28’i, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %24’ü, «İç Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %30’u, «Karadeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %36’sı, «Marmara Bölgesinde» ikamet edenlerin %31’i bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek «idare ettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «Akdeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %52’si, «Doğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %74’ü, «Ege Bölgesinde» ikamet edenlerin %65’i, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %56’sı, «İç Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %53’ü, «Karadeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %43’ü, «Marmara Bölgesinde» ikamet edenlerin %53’ü bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek «kötü yaptığını» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde «AK Parti’ye» oy vermiş seçmenlerin %13’ü, «CHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %5’i, «MHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %67’si, «HDP’ye» oy vermiş seçmenlerin %2’si, «diğer bir partiye» oy vermiş seçmenlerin %0’ı, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %25’i, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %0’ı, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %0’ı bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek «iyi yaptığını» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde «AK Parti’ye» oy vermiş seçmenlerin %35’i, «CHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %25’i, «MHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %23’ü, «HDP’ye» oy vermiş seçmenlerin %7’si, «diğer bir partiye» oy vermiş seçmenlerin %11’i, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %31’i, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %21’i, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %0’ı bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek «idare ettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde «AK Parti’ye» oy vermiş seçmenlerin %52’si, «CHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %70’i, «MHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %10’u, «HDP’ye» oy vermiş seçmenlerin %91’i, «diğer bir partiye» oy vermiş seçmenlerin %89’u, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %44’ü, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %79’u, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %100’ü bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek «kötü yaptığını» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde «Recep Tayyip Erdoğan’a» oy vermiş seçmenlerin %14’ü, «Ekmelettin İhsanoğlu’na» oy vermiş seçmenlerin %16’sı, «Selahattin Demirtaş’a» oy vermiş seçmenlerin %5’i, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %26’sı, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %34’ü, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %40’ı bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek «iyi yaptığını» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde «Recep Tayyip Erdoğan’a» oy vermiş seçmenlerin %35’i, «Ekmelettin İhsanoğlu’na» oy vermiş seçmenlerin %21’i, «Selahattin Demirtaş’a» oy vermiş seçmenlerin %10’u, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %33’ü, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %18’i, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %16’sı bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek «idare ettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde «Recep Tayyip Erdoğan’a» oy vermiş seçmenlerin %51’i, «Ekmelettin İhsanoğlu’na» oy vermiş seçmenlerin %63’ü, «Selahattin Demirtaş’a» oy vermiş seçmenlerin %85’i, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %41’i, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %48’i, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %44’ü bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek «kötü yaptığını» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, 16 Nisan 2017 Referandumunda «evet oyu» kullanmış seçmenlerin %18’i, «hayır oyu» kullanmış seçmenlerin %13’ü, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %19’u, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %27’si, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %44’ü bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek «iyi yaptığını» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 16 Nisan 2017 Referandumunda «evet oyu» kullanmış seçmenlerin %34’ü, «hayır oyu» kullanmış seçmenlerin %21’i, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %43’ü, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %12’si, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %15’i bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek «idare ettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 16 Nisan 2017 Referandumunda «evet oyu» kullanmış seçmenlerin %48’i, «hayır oyu» kullanmış seçmenlerin %66’sı, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %38’i, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %61’i, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %41’i bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek «kötü yaptığını» belirtmiştir.

 

Araştırmanın Künyesi:

Bu araştırma, Konsensus Araştırma ve Danışmanlık tarafından “Türkiye Gündemi Araştırması Aboneleri” için gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın saha çalışması 10 – 30. Aralık 2017 tarihleri arasında 21 gün sürmüştür. Araştırma genelinde Türkiye 18 yaş üstü nüfusu temsil etme yeteneğine sahip toplam 1.500 kişi ile yüz yüze anket yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın %95 güven sınırında hata payı ±%2,45’dir. Bir anketin yapılması ortalama 17 dk. sürmüştür. Araştırma toplam 26 ilde gerçekleştirilmiştir.