Barış Pınarı Harekatına Destek – Ekim 2019

  • Araştırmaya katılanların %8,1’i Barış Pınarı Harekatını «kesinlikle desteklediğini», %34,4’ü «desteklediğini», %18,9’u «ne desteklediğini ne desteklemediğini», %24,5’i «desteklemediğini», %9,3’ü «kesinlikle desteklemediğini», %4,3’ü «destekleyip desteklemediğini bilmediğini» belirtmiş %0,5’i cevap vermemiştir.
  • Bu soruya cevap verme oranı %95,2’dir.
Türkiye’nin Güvenli Bölge oluşturmak
için Suriye’de, Fırat’ın doğusunda,
bir askeri operasyon gerçekleştirmesini
ne derece destekleyip desteklemediğinizi
belirtir misiniz?
Frekans
YüzdeGeçerli
Yüzde
Kesinlikle desteklemiyor 139 %9,3 %9,7
Desteklemiyor 368 %24,5 %25,8
Ne destekliyor ne desteklemiyor 284 %18,9 %19,9
Destekliyor 516 %34,4 %36,1
Kesinlikle destekliyor 122 %8,1 %8,5
Geçerli Toplam 1429 %95,2 %100,0
Bilmiyor/Fikri yok 64 %4,3  
Cevap yok 7 %0,5
Geçersiz Toplam 71 %4,8
Genel Toplam 1500 %100,0
Ortalama Destekleme Puanı 1429 3,08
  • Soruya cevap verenlerin %8,5’i Barış Pınarı Harekatını «kesinlikle desteklediğini», %36,1’i «desteklediğini», %19,9’u «ne desteklediğini ne desteklemediğini», %25,8’i «desteklemediğini», %9,7’si «kesinlikle desteklemediğini» belirtmiştir.
  • Toplamda Barış Pınarı Harekatını «desteklediğini» belirtenlerin oranı %44,6 «desteklemediğini» belirtenlerin oranı %35,5’tir.
  • Barış Pınarı Harekatını ortalama destekleme puanı 1 ile 5 arasında 3,08’dir.
Türkiye’nin Güvenli Bölge
oluşturmak için Suriye’de,
Fırat’ın doğusunda, bir askeri
operasyon gerçekleştirmesini
destekleyip desteklemediğinizi
belirtir misiniz?
AK Parti
Seçmeni
CHP
Seçmeni
HDP
Seçmeni
MHP
Seçmeni
İYİ Parti
SeçmeniDiğer
Parti
Seçmeni

Toplam
Destekliyor%82,2%6,4%3,1%61,0%7,2%10,9%42,6
Ne destekliyor ne desteklemiyor%11,0%18,6%32,8%27,8%17,6%56,5%18,9
Desteklemiyor%4,2%72,0%61,6%2,2%70,4%32,6%33,8
Bilmiyor%2,6%2,7%2,5%9,0%2,4 %4,3
Cevap yok %0,2  %2,4 %0,4
Toplam%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0
  • AK Parti seçmeninin %82,2’si, CHP seçmeninin %6,4’ü, MHP seçmeninin %61’i, HDP seçmeninin %3,1’i, İYİ Parti seçmeninin %7,2’si, diğer partilerin seçmelerinin %10,9’u, Türkiye’nin Güvenli Bölge oluşturmak için Suriye’de, Fırat’ın doğusunda, bir askeri operasyon gerçekleştirmesini «desteklediğini» belirtmiştir.
  • AK Parti seçmeninin %11’i, CHP seçmeninin %18,6’sı, MHP seçmeninin %27,8’i, HDP seçmeninin %32,8’i, İYİ Parti seçmeninin %17,6’sı, diğer partilerin seçmelerinin %56,5’i, Türkiye’nin Güvenli Bölge oluşturmak için Suriye’de, Fırat’ın doğusunda, bir askeri operasyon gerçekleştirmesini «ne desteklediğini ne desteklemediğini» belirtmiştir.
  • AK Parti seçmeninin %4,2’si, CHP seçmeninin %72’si, MHP seçmeninin %2,2’si, HDP seçmeninin %61,6’sı, İYİ Parti seçmeninin %70,4’ü, diğer partilerin seçmelerinin %32,6’sı, Türkiye’nin Güvenli Bölge oluşturmak için Suriye’de, Fırat’ın doğusunda, bir askeri operasyon gerçekleştirmesini «desteklemediğini» belirtmiştir.
  • AK Parti seçmeninin %2,6’sı, CHP seçmeninin %2,7’si, MHP seçmeninin %9’u, HDP seçmeninin %2,5’i, İYİ Parti seçmeninin %2,4’ü, Türkiye’nin Güvenli Bölge oluşturmak için Suriye’de, Fırat’ın doğusunda, bir askeri operasyon gerçekleştirmesini «destekleyip desteklemediğini bilmediğini» belirtmiştir.
  • CHP seçmeninin %0,2’si, İYİ Parti seçmeninin %2,4’ü, «Türkiye’nin Güvenli Bölge oluşturmak için Suriye’de, Fırat’ın doğusunda, bir askeri operasyon gerçekleştirmesini destekleyip desteklemediğinizi belirtir misiniz?» sorusuna cevap vermemiştir.

Kaynak: Konsensus, Türkiye Gündemi Araştırması, Sayı:45, Ekim 2019