Basın Özgürlüğünün «Olduğu» mu yoksa «Olmadığı» mı Düşünülüyor? – Ocak 2018

Araştırmaya katılanlara «Sizce, bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğü ne derece vardır veya yoktur?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %2’si «bilmediğini» belirtmiştir. %2’lik kesim ise cevap vermemiştir. Bu soruya düşüncesini belirterek cevap verme oranı %96’dır.

Sizce, bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğü ne derece vardır veya yoktur? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde
Kesinlikle yoktur 344 %23 %24
Yoktur 228 %15 %16
Ne vardır ne yoktur 467 %31 %32
Vardır 281 %19 %19
Kesinlikle vardır 125 %8 %9
Geçerli Toplam 1445 %96 %100
Bilmiyor 36 %2  
Cevap yok 19 %2  
Geçersiz Toplam 55 %4  
Genel Toplam 1500 %100  
Ortalama 1445 2,73  

Bu soruya düşüncesini belirterek cevap verenlerin %9’u, bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğünün «kesinlikle olduğunu», %19’u «olduğunu» belirtirken %24’ü «kesinlikle olmadığını», %16’sı «olmadığını», %32’si ise «ne olduğunu ne olmadığını» belirtmiştir.

 

Bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğü «olduğuna» inanların oranı %28 iken «olmadığına» inananların oranı ise %40’dır. Bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğü «olmadığına» inananlar çoğunluktadır (%12).

 

Bu soruya cevap veren, «gençlerin» %27’si, «orta yaşlıların» %28’i, «ileri yaşlıların» %31’i bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğünün «olduğunu» düşündüğünü belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «gençlerin» %29’u, «orta yaşlıların» %33’ü, «ileri yaşlıların» %36’sı bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğünün «ne olduğunu ne olmadığını» düşündüğünü belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «gençlerin» %44’ü, «orta yaşlıların» %39’u, «ileri yaşlıların» %33’ü bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğünün «olmadığını» düşündüğünü belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «erkeklerin» %29’u, «kadınların» %28’i bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğünün «olduğunu» düşündüğünü belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «erkeklerin» %31’i, «kadınların» %33’ü bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğünün «ne olduğunu ne olmadığını» düşündüğünü belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «erkeklerin» %40’ı, «kadınların» %39’u bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğünün «olmadığını» düşündüğünü belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «çalışmayanların» %32’si, «ücretli çalışanların» %26’sı, «kendi işinde çalışanların» %17’si bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğünün «olduğunu» düşündüğünü belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «çalışmayanların» %31’i, «ücretli çalışanların» %29’u, «kendi işinde çalışanların» %46’sı bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğünün «ne olduğunu ne olmadığını» düşündüğünü belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «çalışmayanların» %37’si, «ücretli çalışanların» %45’i, «kendi işinde çalışanların» %37’si bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğünün «olmadığını» düşündüğünü belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, çalışmayan kesim içindeki, «evin bakımından sorumlu olanların» %28’i, «öğrenci olanların» %39’u, «işsiz iş arayanların» %25’i, «işsiz iş aramayanların» %71’i, «emeklilerin» %31’i bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğünün «olduğunu» düşündüğünü belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, çalışmayan kesim içindeki, «evin bakımından sorumlu olanların» %37’si, «öğrenci olanların» %23’ü, «işsiz iş arayanların» %17’si, «işsiz iş aramayanların» %10’u, «emeklilerin» %32’si bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğünün «ne olduğunu ne olmadığını» düşündüğünü belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, çalışmayan kesim içindeki, «evin bakımından sorumlu olanların» %35’i, «öğrenci olanların» %38’i, «işsiz iş arayanların» %58’i, «işsiz iş aramayanların» %19’u, «emeklilerin» %37’si bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğünün «olmadığını» düşündüğünü belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, eğitim durumu, «herhangi bir okuldan mezun olmayanlayın» %17’si, «ilköğretim düzeyinde olanların» %28’i, «ortaöğretim düzeyinde olanların» %32’si, «yükseköğretim düzeyinde olanların» %22’si bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğünün «olduğunu» düşündüğünü belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, eğitim durumu, «herhangi bir okuldan mezun olmayanlayın» %37’si, «ilköğretim düzeyinde olanların» %38’i, «ortaöğretim düzeyinde olanların» %25’i, «yükseköğretim düzeyinde olanların» %29’u bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğünün «ne olduğunu ne olmadığını» düşündüğünü belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, eğitim durumu, «herhangi bir okuldan mezun olmayanlayın» %46’sı, «ilköğretim düzeyinde olanların» %34’ü, «ortaöğretim düzeyinde olanların» %43’ü, «yükseköğretim düzeyinde olanların» %49’u bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğünün «olmadığını» düşündüğünü belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, evinde «yalnız yaşadığını» belirtenlerin %18’i, «iki kişi» yaşadığını belirtenlerin %37’si, «üç kişi» yaşadığını belirtenlerin %32’si, «dört kişi» yaşadığını belirtenlerin %31’i, «beş veya daha fazla kişi» yaşadığını belirtenlerin %27’si bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğünün «olduğunu» düşündüğünü belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, evinde «yalnız yaşadığını» belirtenlerin %29’u, «iki kişi» yaşadığını belirtenlerin %34’ü, «üç kişi» yaşadığını belirtenlerin %31’i, «dört kişi» yaşadığını belirtenlerin %26’sı, «beş veya daha fazla kişi» yaşadığını belirtenlerin %32’si bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğünün «ne olduğunu ne olmadığını» düşündüğünü belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, evinde «yalnız yaşadığını» belirtenlerin %53’ü, «iki kişi» yaşadığını belirtenlerin %29’u, «üç kişi» yaşadığını belirtenlerin %37’si, «dört kişi» yaşadığını belirtenlerin %43’ü, «beş veya daha fazla kişi» yaşadığını belirtenlerin %41’i bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğünün «olmadığını» düşündüğünü belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, kendini «Türk» etnik kökenine ait hissedenlerin %30’u, «Kürt» etnik kökenine ait hissedenlerin %15’i, «diğer bir etnik kökene» ait hissedenlerin %25’i bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğünün «olduğunu» düşündüğünü belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, kendini «Türk» etnik kökenine ait hissedenlerin %33’ü, «Kürt» etnik kökenine ait hissedenlerin %31’i, «diğer bir etnik kökene» ait hissedenlerin %32’si bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğünün «ne olduğunu ne olmadığını» düşündüğünü belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, kendini «Türk» etnik kökenine ait hissedenlerin %37’si, «Kürt» etnik kökenine ait hissedenlerin %54’ü, «diğer bir etnik kökene» ait hissedenlerin %43’ü bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğünün «olmadığını» düşündüğünü belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının Türkiye’nin «batısında» bir ilde olanların %25’i, «ortasında» bir ilde olanların %35’i, «doğusunda» bir ilde olanların %24’ü bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğünün «olduğunu» düşündüğünü belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının Türkiye’nin «batısında» bir ilde olanların %34’ü, «ortasında» bir ilde olanların %30’u, «doğusunda» bir ilde olanların %33’ü bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğünün «ne olduğunu ne olmadığını» düşündüğünü belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının Türkiye’nin «batısında» bir ilde olanların %41’i, «ortasında» bir ilde olanların %35’i, «doğusunda» bir ilde olanların %43’ü bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğünün «olmadığını» düşündüğünü belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının «Akdeniz Bölgesinde» %28’i, «Doğu Anadolu Bölgesinde» %25’i, «Ege Bölgesinde» bir ilde olanların %27’si, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %19’u, «İç Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %40’ı, «Karadeniz Bölgesinde» bir ilde olanların %31’i, «Marmara Bölgesinde» bir ilde olanların %24’ü bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğünün «olduğunu» düşündüğünü belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının «Akdeniz Bölgesinde» %21’i, «Doğu Anadolu Bölgesinde» %27’si, «Ege Bölgesinde» bir ilde olanların %31’i, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %38’i, «İç Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %30’u, «Karadeniz Bölgesinde» bir ilde olanların %36’sı, «Marmara Bölgesinde» bir ilde olanların %49’u bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğünün «ne olduğunu ne olmadığını» düşündüğünü belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının «Akdeniz Bölgesinde» %51’i, «Doğu Anadolu Bölgesinde» %48’i, «Ege Bölgesinde» bir ilde olanların %42’si, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %43’ü, «İç Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %30’u, «Karadeniz Bölgesinde» bir ilde olanların %33’ü, «Marmara Bölgesinde» bir ilde olanların %27’si bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğünün «olmadığını» düşündüğünü belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «kentsel kesimde» ikamet edenlerin %29’u, «kırsal kesimde» ikamet edenlerin %22’si bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğünün «olduğunu» düşündüğünü belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «kentsel kesimde» ikamet edenlerin %31’i, «kırsal kesimde» ikamet edenlerin %50’si bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğünün «ne olduğunu ne olmadığını» düşündüğünü belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «kentsel kesimde» ikamet edenlerin %40’ı, «kırsal kesimde» ikamet edenlerin %28’i bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğünün «olmadığını» düşündüğünü belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, Türkiye’nin «batısında» ikamet edenlerin %24’ü, «ortasında» ikamet edenlerin %41’i, «doğusunda» ikamet edenlerin %21’i bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğünün «olduğunu» düşündüğünü belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, Türkiye’nin «batısında» ikamet edenlerin %32’si, «ortasında» ikamet edenlerin %27’si, «doğusunda» ikamet edenlerin %40’ı bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğünün «ne olduğunu ne olmadığını» düşündüğünü belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, Türkiye’nin «batısında» ikamet edenlerin %44’ü, «ortasında» ikamet edenlerin %32’si, «doğusunda» ikamet edenlerin %39’u bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğünün «olmadığını» düşündüğünü belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «Akdeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %27’si, «Doğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %24’ü, «Ege Bölgesinde» ikamet edenlerin %23’ü, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %19’u, «İç Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %52’si, «Karadeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %21’i, «Marmara Bölgesinde» ikamet edenlerin %25’i bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğünün «olduğunu» düşündüğünü belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «Akdeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %17’si, «Doğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %28’i, «Ege Bölgesinde» ikamet edenlerin %31’i, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %44’ü, «İç Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %24’ü, «Karadeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %47’si, «Marmara Bölgesinde» ikamet edenlerin %36’sı bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğünün «ne olduğunu ne olmadığını» düşündüğünü belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «Akdeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %56’sı, «Doğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %48’i, «Ege Bölgesinde» ikamet edenlerin %46’sı, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %37’si, «İç Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %24’ü, «Karadeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %32’si, «Marmara Bölgesinde» ikamet edenlerin %39’u bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğünün «olmadığını» düşündüğünü belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde «AK Parti’ye» oy vermiş seçmenlerin %41’i, «CHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %17’si, «MHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %21’i, «HDP’ye» oy vermiş seçmenlerin %4’ü, «diğer bir partiye» oy vermiş seçmenlerin %56’sı, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %28’i, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %5’i, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %33’ü bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğünün «olduğunu» düşündüğünü belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde «AK Parti’ye» oy vermiş seçmenlerin %35’i, «CHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %28’i, «MHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %33’ü, «HDP’ye» oy vermiş seçmenlerin %32’si, «diğer bir partiye» oy vermiş seçmenlerin %0’ı, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %34’ü, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %43’ü, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %34’ü bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğünün «ne olduğunu ne olmadığını» düşündüğünü belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde «AK Parti’ye» oy vermiş seçmenlerin %24’ü, «CHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %55’i, «MHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %46’sı, «HDP’ye» oy vermiş seçmenlerin %64’ü, «diğer bir partiye» oy vermiş seçmenlerin %44’ü, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %38’i, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %52’si, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %33’ü bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğünün «olmadığını» düşündüğünü belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde «Recep Tayyip Erdoğan’a» oy vermiş seçmenlerin %41’i, «Ekmelettin İhsanoğlu’na» oy vermiş seçmenlerin %19’u, «Selahattin Demirtaş’a» oy vermiş seçmenlerin %4’ü, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %33’ü, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %10’u, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %7’si bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğünün «olduğunu» düşündüğünü belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde «Recep Tayyip Erdoğan’a» oy vermiş seçmenlerin %36’sı, «Ekmelettin İhsanoğlu’na» oy vermiş seçmenlerin %27’si, «Selahattin Demirtaş’a» oy vermiş seçmenlerin %30’u, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %27’si, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %48’i, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %31’i bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğünün «ne olduğunu ne olmadığını» düşündüğünü belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde «Recep Tayyip Erdoğan’a» oy vermiş seçmenlerin %23’ü, «Ekmelettin İhsanoğlu’na» oy vermiş seçmenlerin %54’ü, «Selahattin Demirtaş’a» oy vermiş seçmenlerin %66’sı, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %40’ı, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %42’si, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %62’si bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğünün «olmadığını» düşündüğünü belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, 16 Nisan 2017 Referandumunda «evet oyu» kullanmış seçmenlerin %40’ı, «hayır oyu» kullanmış seçmenlerin %17’si, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %19’u, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %12’si, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %17’si bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğünün «olduğunu» düşündüğünü belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 16 Nisan 2017 Referandumunda «evet oyu» kullanmış seçmenlerin %34’ü, «hayır oyu» kullanmış seçmenlerin %28’i, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %48’i, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %42’si, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %28’i bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğünün «ne olduğunu ne olmadığını» düşündüğünü belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 16 Nisan 2017 Referandumunda «evet oyu» kullanmış seçmenlerin %26’sı, «hayır oyu» kullanmış seçmenlerin %55’i, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %33’ü, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %46’sı, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %55’i bugünlerde Türkiye’de basın özgürlüğünün «olmadığını» düşündüğünü belirtmiştir.

 

Araştırmanın Künyesi:

Bu araştırma, Konsensus Araştırma ve Danışmanlık tarafından “Türkiye Gündemi Araştırması Aboneleri” için gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın saha çalışması 10 – 30. Aralık 2017 tarihleri arasında 21 gün sürmüştür. Araştırma genelinde Türkiye 18 yaş üstü nüfusu temsil etme yeteneğine sahip toplam 1.500 kişi ile yüz yüze anket yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın %95 güven sınırında hata payı ±%2,45’dir. Bir anketin yapılması ortalama 17 dk. sürmüştür. Araştırma toplam 26 ilde gerçekleştirilmiştir.