Başkanlık sistemini isteyenlerin oranı istemeyenlerin oranını geçti

Araştırmaya katılanlara “Peki, yeni bir anayasa yapılsa, bu anayasanın içine, başkanlık sisteminin konulmasını ister misiniz, istemez misiniz?” sorusu sorulmuştur. Bu soruya araştırmaya katılan 1.502 kişinin %2,2’siBaşkanlık sistemi beni ilgilendirmiyor“, %11,3’üBilmiyorum” cevabını verirken %1,2’si cevap vermemiştir. Soruya cevap verme oranı %85,3’tür.

 

Araştırmaya katılanlara "Peki, yeni bir anayasa yapılsa, bu anayasanın içine, başkanlık sisteminin konulmasını ister misiniz, istemez misiniz?" sorusu sorulmuştur.

Bu soruya cevap verenlerin %49’u yapılacak yeni anayasada başkanlık sisteminin yer almasını “İstediğini” belirtirken %46’sı yer almasını “istemediğini” söylemiştir. %5’i ise yapılacak yeni anayasada başkanlık sisteminin yer almasını “Ne istediğini ne istemediğini” belirtmiştir.

 

Çapraz Analizler:

Peki, yeni bir anayasa yapılsa, bu anayasanın içine, başkanlık sisteminin konulmasını ister misiniz, istemez misiniz? 1 Kasım 2015’de yapılan genel seçimlerde hangi partiye oy vermiştiniz?
AK Parti CHP MHP HDP DİĞER
Evet, isterim %80 %15 %32 %49 %26
Ne isterim ne istmem %4 %3 %7 %1 %14
Hayır, istemem %16 %82 %61 %50 %60
Toplam %100 %100 %100 %100 %100
Baz 499 286 122 116 28

1 Kasım 2015’te yapılan erken genel seçimlerde oyunu AK Parti’ye veren seçmenlerin %80’i yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “İstediğini” belirtirken %16’sıİstemediğini” söylemiştir. Bu kitle içerisinde yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “Ne istediğini ne istemediğini” belirtenlerin oranı ise %4’tür.

1 Kasım 2015’te yapılan erken genel seçimlerde oyunu CHP’ye veren seçmenlerin %15’i yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “İstediğini” belirtirken %82’siİstemediğini” söylemiştir. Bu kitle içerisinde yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “Ne istediğini ne istemediğini” belirtenlerin oranı ise %3’tür.

1 Kasım 2015’te yapılan erken genel seçimlerde oyunu MHP’ye veren seçmenlerin %32’si yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “İstediğini” belirtirken %61’iİstemediğini” söylemiştir. Bu kitle içerisinde yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “Ne istediğini ne istemediğini” belirtenlerin oranı ise %7’dir.

1 Kasım 2015’te yapılan erken genel seçimlerde oyunu HDP’ye veren seçmenlerin %49’u yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “İstediğini” belirtirken %50’siİstemediğini” söylemiştir. Bu kitle içerisinde yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “Ne istediğini ne istemediğini” belirtenlerin oranı ise %1’dir.

1 Kasım 2015’te yapılan erken genel seçimlerde oyunu DİĞER bir partiye veren seçmenlerin %26’sı yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “İstediğini” belirtirken %60’ıİstemediğini” söylemiştir. Bu kitle içerisinde yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “Ne istediğini ne istemediğini” belirtenlerin oranı ise %14’tür.

 

Peki, yeni bir anayasa yapılsa, bu anayasanın içine, başkanlık sisteminin konulmasını ister misiniz, istemez misiniz? Görüşülen Kişinin Bugünkü Siyasi Tercihi
AK Parti CHP MHP HDP DİĞER
Evet, isterim %82 %13 %26 %49 %16
Ne isterim ne istmem %4 %4 %4 %2 %13
Hayır, istemem %14 %83 %70 %49 %71
Toplam %100 %100 %100 %100 %100
Baz 525 240 100 86 29

Bu pazar bir genel seçim olsa oyunu AK Parti’ye vereceğini söyleyen seçmenlerin %82’si yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “İstediğini” belirtirken %14’üİstemediğini” söylemiştir. Bu kitle içerisinde yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “Ne istediğini ne istemediğini” belirtenlerin oranı ise %4’tür.

Bu pazar bir genel seçim olsa oyunu CHP’ye vereceğini söyleyen seçmenlerin %13’ü yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “İstediğini” belirtirken %83’üİstemediğini” söylemiştir. Bu kitle içerisinde yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “Ne istediğini ne istemediğini” belirtenlerin oranı ise %4’tür.

Bu pazar bir genel seçim olsa oyunu MHP’ye vereceğini söyleyen seçmenlerin %26’sı yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “İstediğini” belirtirken %70’iİstemediğini” söylemiştir. Bu kitle içerisinde yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “Ne istediğini ne istemediğini” belirtenlerin oranı ise %4’tür.

Bu pazar bir genel seçim olsa oyunu HDP’ye vereceğini söyleyen seçmenlerin %49’u yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “İstediğini” belirtirken %49’uİstemediğini” söylemiştir. Bu kitle içerisinde yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “Ne istediğini ne istemediğini” belirtenlerin oranı ise %2’dir.

Bu pazar bir genel seçim olsa oyunu DİĞER bir partiye vereceğini söyleyen seçmenlerin %16’sı yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “İstediğini” belirtirken %71’iİstemediğini” söylemiştir. Bu kitle içerisinde yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “Ne istediğini ne istemediğini” belirtenlerin oranı ise %13’tür.

 

Peki, yeni bir anayasa yapılsa, bu anayasanın içine, başkanlık sisteminin konulmasını ister misiniz, istemez misiniz? Görüşülen Kişinin Cinsiyeti
Erkek Kadın
Evet, isterim %52 %45
Ne isterim ne istmem %4 %6
Hayır, istemem %44 %49
Toplam %100 %100
Baz 675 607

Erkeklerin%52’si yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “İstediğini” belirtirken %44’üİstemediğini” söylemiştir. Bu kitle içerisinde yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “Ne istediğini ne istemediğini” belirtenlerin oranı ise %4’tür.

Kadınların%45’i yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “İstediğini” belirtirken %49’uİstemediğini” söylemiştir. Bu kitle içerisinde yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “Ne istediğini ne istemediğini” belirtenlerin oranı ise %6’dır.

 

Peki, yeni bir anayasa yapılsa, bu anayasanın içine, başkanlık sisteminin konulmasını ister misiniz, istemez misiniz? Görüşülen Kişinin Yaş Grubu
18-39 40-59 60 ve üstü
Evet, isterim %54 %47 %37
Ne isterim ne istmem %6 %4 %3
Hayır, istemem %40 %49 %60
Toplam %100 %100 %100
Baz 660 423 200

18-39 yaş grubunda olan seçmenlerin %54’ü yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “İstediğini” belirtirken %40’ıİstemediğini” söylemiştir. Bu kitle içerisinde yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “Ne istediğini ne istemediğini” belirtenlerin oranı ise %6’dır.

40-59 yaş grubunda olan seçmenlerin %47’si yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “İstediğini” belirtirken %49’uİstemediğini” söylemiştir. Bu kitle içerisinde yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “Ne istediğini ne istemediğini” belirtenlerin oranı ise %4’tür.

60 ve üstü yaş grubunda olan seçmenlerin %37’si yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “İstediğini” belirtirken %60’ıİstemediğini” söylemiştir. Bu kitle içerisinde yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “Ne istediğini ne istemediğini” belirtenlerin oranı ise %3’tür.

 

Peki, yeni bir anayasa yapılsa, bu anayasanın içine, başkanlık sisteminin konulmasını ister misiniz, istemez misiniz? Görüşülen Kişinin Eğitim Durumu
Düşük Orta Yüksek
Evet, isterim %52 %49 %46
Ne isterim ne istmem %7 %3 %5
Hayır, istemem %41 %48 %49
Toplam %100 %100 %100
Baz 404 465 410

Düşük eğitim seviyesinde olan seçmenlerin %52’si yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “İstediğini” belirtirken %41’iİstemediğini” söylemiştir. Bu kitle içerisinde yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “Ne istediğini ne istemediğini” belirtenlerin oranı ise %7’dir.

Orta eğitim seviyesinde olan seçmenlerin %49’u yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “İstediğini” belirtirken %48’iİstemediğini” söylemiştir. Bu kitle içerisinde yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “Ne istediğini ne istemediğini” belirtenlerin oranı ise %3’tür.

Yüksek eğitim seviyesinde olan seçmenlerin %46’sı yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “İstediğini” belirtirken %49’uİstemediğini” söylemiştir. Bu kitle içerisinde yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “Ne istediğini ne istemediğini” belirtenlerin oranı ise %5’tir.

 

Peki, yeni bir anayasa yapılsa, bu anayasanın içine, başkanlık sisteminin konulmasını ister misiniz, istemez misiniz? Görüşülen Kişinin Çalışma Durumu
Çalışmıyor Ücretli çalışıyor Kendi işinde çalışıyor
Evet, isterim %45 %49 %57
Ne isterim ne istmem %5 %6 %4
Hayır, istemem %50 %45 %39
Toplam %100 %100 %100
Baz 576 511 194

Çalışmayan seçmenlerin %45’i yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “İstediğini” belirtirken %50’siİstemediğini” söylemiştir. Bu kitle içerisinde yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “Ne istediğini ne istemediğini” belirtenlerin oranı ise %5’tir.

Ücretli çalışan seçmenlerin %49’u yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “İstediğini” belirtirken %45’iİstemediğini” söylemiştir. Bu kitle içerisinde yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “Ne istediğini ne istemediğini” belirtenlerin oranı ise %6’dır.

Kendi işinde çalışan seçmenlerin %57’si yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “İstediğini” belirtirken %39’uİstemediğini” söylemiştir. Bu kitle içerisinde yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “Ne istediğini ne istemediğini” belirtenlerin oranı ise %4’tür.

 

Peki, yeni bir anayasa yapılsa, bu anayasanın içine, başkanlık sisteminin konulmasını ister misiniz, istemez misiniz? Görüşülen Kişinin Kendini Ait Hissettiği Etnik Köken
Türk Kürt Diğer
Evet, isterim %48 %59 %38
Ne isterim ne istmem %5 %3 %6
Hayır, istemem %47 %38 %56
Toplam %100 %100 %100
Baz 906 231 97

Kendini Türk etnik kökenine ait hisseden seçmenlerin %48’i yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “İstediğini” belirtirken %47’siİstemediğini” söylemiştir. Bu kitle içerisinde yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “Ne istediğini ne istemediğini” belirtenlerin oranı ise %5’tir.

Kendini Kürt etnik kökenine ait hisseden seçmenlerin %59’u yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “İstediğini” belirtirken %38’iİstemediğini” söylemiştir. Bu kitle içerisinde yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “Ne istediğini ne istemediğini” belirtenlerin oranı ise %3’tür.

Kendini Diğer bir etnik kökene ait hisseden seçmenlerin %38’i yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “İstediğini” belirtirken %56’sıİstemediğini” söylemiştir. Bu kitle içerisinde yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “Ne istediğini ne istemediğini” belirtenlerin oranı ise %6’dır.

 

Peki, yeni bir anayasa yapılsa, bu anayasanın içine, başkanlık sisteminin konulmasını ister misiniz, istemez misiniz? Görüşülen Kişinin Hane Halkı Büyüklüğü
1-2 kişi 3-4 kişi 5 kişi ve üstü
Evet, isterim %43 %45 %58
Ne isterim ne istmem %3 %6 %4
Hayır, istemem %54 %49 %38
Toplam %100 %100 %100
Baz 286 574 411

Hane halkı büyüklüğü 1-2 kişi olan seçmenlerin %43’ü yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “İstediğini” belirtirken %54’üİstemediğini” söylemiştir. Bu kitle içerisinde yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “Ne istediğini ne istemediğini” belirtenlerin oranı ise %3’tür.

Hane halkı büyüklüğü 3-4 kişi olan seçmenlerin %45’i yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “İstediğini” belirtirken %49’uİstemediğini” söylemiştir. Bu kitle içerisinde yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “Ne istediğini ne istemediğini” belirtenlerin oranı ise %6’dır.

Hane halkı büyüklüğü 5 kişi ve üstü olan seçmenlerin %58’i yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “İstediğini” belirtirken %38’iİstemediğini” söylemiştir. Bu kitle içerisinde yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “Ne istediğini ne istemediğini” belirtenlerin oranı ise %4’tür.

 

Peki, yeni bir anayasa yapılsa, bu anayasanın içine, başkanlık sisteminin konulmasını ister misiniz, istemez misiniz? Anketin Yapıldığı Türkiye Kesitleri
Batı Orta Doğu
Evet, isterim %43 %47 %62
Ne isterim ne istmem %4 %8 %3
Hayır, istemem %53 %45 %35
Toplam %100 %100 %100
Baz 653 394 229

Türkiye’nin Batı kesitinde yaşayan seçmenlerin %43’ü yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “İstediğini” belirtirken %53’üİstemediğini” söylemiştir. Bu kitle içerisinde yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “Ne istediğini ne istemediğini” belirtenlerin oranı ise %4’tür.

Türkiye’nin Orta kesitinde yaşayan seçmenlerin %47’si yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “İstediğini” belirtirken %45’iİstemediğini” söylemiştir. Bu kitle içerisinde yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “Ne istediğini ne istemediğini” belirtenlerin oranı ise %8’dir.

Türkiye’nin Doğu kesitinde yaşayan seçmenlerin %62’si yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “İstediğini” belirtirken %35’iİstemediğini” söylemiştir. Bu kitle içerisinde yeni anayasanın içinde başkanlık sisteminin yer almasını “Ne istediğini ne istemediğini” belirtenlerin oranı ise %3’tür.

Künye: 

Bu araştırma, Konsensus Araştırma ve Danışmanlık tarafından “Türkiye Gündemi Araştırması Aboneleri” için gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın saha çalışması 11.08.201603.09.2016 tarihleri arasında 23 gün sürmüştür. Araştırma genelinde Türkiye 18 yaş üstü nüfusu temsil etme yeteneğine sahip toplam 1.502 kişi ile telefon anketi yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın %95 güven sınırında hata payı ±%2,45’dir. Bir anketin yapılması ortalama 04 dk. 48 sn. sürmüştür. Araştırma toplam 81 ilde gerçekleştirilmiştir.