Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı Seçimi Olsa Hangi Partinin Adayı Seçimi Kazanır? – Ocak 2018

Araştırmaya katılanlara «Bu pazar bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi partinin desteklediği adaya oy verirsiniz?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %1,9’u «oy kullanmaya gitmeyeceğini», %0,9’u «geçersiz oy kullanacağını», %2,2’si «kararsız olduğunu» belirtmiştir. %1,9’luk kesim ise cevap vermemiştir. Bu soruya bir siyasi parti ismi belirterek cevap verme oranı %93,1’dir.

Bu pazar bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi partinin desteklediği adaya oy verirsiniz? Frekans Geçerli Yüzde
AK Parti’nin Adayı 672 %44,8
CHP’nin Adayı 351 %23,4
MHP’nin Adayı 167 %11,1
HDP’nin Adayı 134 %8,9
İYİ Parti’nin adayı 41 %2,7
Diğer 33 %2,2
Oy kullanmaya gitmez 29 %1,9
Geçersiz oy kullanır 14 %0,9
Kararsız 33 %2,2
Cevap yok 26 %1,9
Geçerli Toplam 1500 %100,0

 

Araştırmaya katılanların %44,8’i, bu Pazar bir Cumhurbaşkanlığı Seçimi olsa, «AK Parti’nin Adayına», %23,4’ü «CHP’nin Adayına», %11,1’i «MHP’nin Adayına», %8,9’u «HDP’nin Adayına», %2,7’si «İYİ Parti’nin adayına», %2,2’si ise «diğer bir partinin adayına» oyunu vereceğini belirtmiştir.

 

Araştırmanın Künyesi:

Bu araştırma, Konsensus Araştırma ve Danışmanlık tarafından “Türkiye Gündemi Araştırması Aboneleri” için gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın saha çalışması 10 – 30. Aralık 2017 tarihleri arasında 21 gün sürmüştür. Araştırma genelinde Türkiye 18 yaş üstü nüfusu temsil etme yeteneğine sahip toplam 1.500 kişi ile yüz yüze anket yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın %95 güven sınırında hata payı ±%2,45’dir. Bir anketin yapılması ortalama 17 dk. sürmüştür. Araştırma toplam 26 ilde gerçekleştirilmiştir.