Bu Pazar Seçim Olsa – Mart 2017

Araştırmaya katılanlara “Bu Pazar Genel Milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu sorulmuştur.

Bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?

Frekans

Yüzde

AK Parti

841

%42,1

CHP

409

%20,5

MHP

124

%6,2

HDP

99

%5,0

Diğer

71

%3,6

Oy kullanmaya gitmez

72

%3,6

Geçersiz oy kullanır

61

%3,1

Kararsız

207

%10,4

Cevap yok

116

%5,5

Toplam

2000

%100,0

 

Siyasi parti tercihini belirtmemiş olanlar dağıtılmadan, bu Pazar seçim olsa “AK Parti’ye oy veririm” diyenlerin oranı, %42,1, “CHP’ye oy veririm” diyenlerin oranı %20,5, “MHP’ye oy veririm” diyenlerin oranı %6,2 ve “HDP’ye oy veririm” diyenlerin oranı %5 ve “DİĞER bir partiye oy veririm” diyenlerin oranı ise %3,6 iken bu soruya, %3,6’lık bir kesim “Oy kullanmaya gitmem“, %3,1’lik bir kesim “Geçersiz oy kullanırım“, %10,4’lük bir kesim ise “kararsızım” cevabı vermiştir. %5,5’lik bir kesim bu soruya cevap vermemiştir. Bu soruyu “Siyasi parti ismi belirterek” cevaplayanların oranı %77,4’tür.

1 Kasım 2015’de yapılan erken genel seçimlerde “AK Parti’ye” oy veren seçmenlerin %88’i bu pazar genel seçim olsa oyunu yine “AK Parti’ye” vereceğini belirtirken %1’iCHP’ye“, %2’siMHP’ye” oy vereceğini söylemiştir. Bu kitle içerisinde %1’lik bir kesim ise bu pazar seçim olsa “oy kullanmaya gitmeyeceğini“, %1’lik bir kesim “geçersiz oy kullanacağını“, %6’lık bir kesim ise “kararsız” olduğunu belirtmiştir. Bu kitle içerisinde, bu soruya cevap vermeyenlerin oranı %1’dir.

1 Kasım 2015’de yapılan erken genel seçimlerde “CHP’ye” oy veren seçmenlerin %79’u bu pazar genel seçim olsa oyunu yine “CHP’ye” vereceğini belirtirken %4’üAK Parti’ye“, %1’iHDP’ye“, %2’siDiğer bir partiye” oy vereceğini söylemiştir. Bu kitle içerisinde %2’lik bir kesim ise bu pazar seçim olsa “oy kullanmaya gitmeyeceğini“, %3’lük bir kesim “geçersiz oy kullanacağını“, %7’lik bir kesim ise “kararsız” olduğunu belirtmiştir. Bu kitle içerisinde, bu soruya cevap vermeyenlerin oranı %1’dir.

1 Kasım 2015’de yapılan erken genel seçimlerde “MHP’ye” oy veren seçmenlerin %46’sı bu pazar genel seçim olsa oyunu yine “MHP’ye” vereceğini belirtirken %14’üAK Parti’ye“, %9’uCHP’ye“, %7’si si “Diğer bir partiye” oy vereceğini söylemiştir. Bu kitle içerisinde %8’lik bir kesim ise bu pazar seçim olsa “oy kullanmaya gitmeyeceğini“, %4’lük bir kesim “geçersiz oy kullanacağını“, %12’lik bir kesim ise “kararsız” olduğunu belirtmiştir.

1 Kasım 2015’de yapılan erken genel seçimlerde “HDP’ye” oy veren seçmenlerin %51’i bu pazar genel seçim olsa oyunu yine “HDP’ye” vereceğini belirtirken %2’siAK Parti’ye“, %11’iCHP’ye“, %2’si si “Diğer bir partiye” oy vereceğini söylemiştir. Bu kitle içerisinde %9’luk bir kesim ise bu pazar seçim olsa “oy kullanmaya gitmeyeceğini“, %4’lük bir kesim “geçersiz oy kullanacağını“, %20’lik bir kesim ise “kararsız” olduğunu belirtmiştir. Bu kitle içerisinde, bu soruya cevap vermeyenlerin oranı %1’dir.

1 Kasım 2015’de yapılan erken genel seçimlerde bu dört parti dışındaki “Diğer bir partiye” oy veren seçmenlerin %72’si bu pazar genel seçim olsa oyunu yine “Diğer partiye” vereceğini belirtirken %6’sıCHP’ye” oy vereceğini söylemiştir. Bu kitle içerisinde %6’lık bir kesim “geçersiz oy kullanacağını“, %16’lık bir kesim ise “kararsız” olduğunu belirtmiştir.

1 Kasım 2015’de yapılan erken genel seçimlerde “yaşı tutmadığı için oy kullanmaya gidemeyen” seçmenlerin %56’sı bu pazar genel seçim olsa oyunu “AK Parti’ye” vereceğini belirtirken %4’üCHP’ye“, %4’üMHP’ye“, %4’üHDP’ye“, %2’si ise “Diğer bir partiye” oy vereceğini söylemiştir. Bu kitle içerisinde %4’lük bir kesim ise bu pazar seçim olsa “oy kullanmaya gitmeyeceğini“, %15’lik bir kesim ise “kararsız” olduğunu belirtmiştir. Bu kitle içerisinde, bu soruya cevap vermeyenlerin oranı %9’dur.

1 Kasım 2015’de yapılan erken genel seçimlerde “ oy kullanmaya gitmeyen” seçmenlerin %10’u bu pazar genel seçim olsa yine “oy kullanmaya gitmeyeceğini” belirtirken %23’üAK Parti’ye“, %19’uCHP’ye“, %6’sıMHP’ye“, %2’siHDP’ye“, %8’i ise “Diğer bir partiye” oy vereceğini söylemiştir. Bu kitle içerisinde %6’lık bir kesim ise bu pazar seçim olsa “geçersiz oy kullanacağını“, %25’lik bir kesim ise “kararsız” olduğunu belirtmiştir. Bu kitle içerisinde, bu soruya cevap vermeyenlerin oranı %1’dir.

1 Kasım 2015’de yapılan erken genel seçimlerde “geçersiz oy kullandığını” seçmenlerin %44’ü bu pazar genel seçim olsa yine “ geçersiz oy kullanacağını” belirtirken %6’sıAK Parti’ye“, %6’sıMHP’ye” ve %17’si ise “Diğer bir partiye” oy vereceğini söylemiştir. Bu kitle içerisinde %11’lik bir kesim ise bu pazar seçim olsa “ oy kullanmaya gitmeyeceğini“, %11’lik bir kesim ise “kararsız” olduğunu belirtmiştir. Bu kitle içerisinde, bu soruya cevap vermeyenlerin oranı %4’tür.

1 Kasım 2015’de yapılan erken genel seçimlerde “hangi partiye oy verdiğini söylemeyen” seçmenlerin %42’si bu pazar genel seçim olsa “hangi partiye oy vereceğini” belirtmezken %8’iAK Parti’ye“, %4’üCHP’ye“, %1’iMHP’ye“, %1’iHDP’ye” ve %1’i ise “Diğer bir partiye” oy vereceğini söylemiştir. Bu kitle içerisinde %6’lık bir kesim bu pazar seçim olsa “ oy kullanmaya gitmeyeceğini“, %4’lük bir kesim ise “geçersiz oy kullanacağını“, %16’lık bir kesim ise “kararsız” olduğunu belirtmiştir.

 

Mart 2017 İçin Siyasi Tahmin

 

Mart 2017 – Siyasal Tahmin Frekans Geçerli Yüzde
AK Parti 841 %54,5
CHP 409 %26,5
MHP 124 %8,0
HDP 99 %6,4
Diğer 71 %4,6
Geçerli Toplam 1544 %100,0

Bütün bu veriler ışığında bu Pazar bir Genel Seçim olsa AK Parti’nin %54,5, CHP’nin %26,5, MHP’nin %8,0, HDP’nin %6,4 ve DİĞER Partilerin toplamda %4,6 oy oranlarına ulaşması tahmin edilmektedir.

 

KÜNYE:

Bu araştırma, Konsensus Araştırma ve Danışmanlık tarafından “Türkiye Gündemi Araştırması Rapor Aboneleri” için gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın saha çalışması 06 – 11 Mart 2017 tarihleri arasında 5 gün sürmüştür. Araştırma genelinde Türkiye 18 yaş üstü nüfusu temsil etme yeteneğine sahip toplam 2.000 kişi ile telefon anketi yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın %95 güven sınırında hata payı ±%2,1’dir. Bir anketin yapılması ortalama 20 dk. 46 sn. sürmüştür. Araştırma toplam 81 ilde gerçekleştirilmiştir.

*231 Sayfadan oluşan Araştırma raporunu edinmek için info@konsensus.com.tr e-posta adresi üzerinden bizimle irtibata geçebilirsiniz.