Reklam Etkinliği Araştırmaları

Markalar tarafından hazırlanan reklam kampanyalarının hedef kitle üzerinde ne derece etkili olduğu, istenilen amaca ulaşıp ulaşmadığı ve kampanyanın hedef kitle üzerinde nasıl bir izlenim bıraktığı konusunda reklam etkinliğinin ölçümlenmesi büyük önem taşımaktadır. Gerek güncel kampanyanın izlerini araştırma, gerekse bütçenin etkin kullanım seviyesini belirleme açısından markaya avantaj sağlayan bu ölçümlemeler sayesinde markalar bir sonraki reklam kampanyalarını da doğru kullanılan reklam elemanları aracılığıyla tespit edebilmektedirler. Reklam etkinliğinin ölçümlenmesi […]

Daha fazlası

Endüstriyel Araştırmalar

Endüstriyel araştırmalar , mevcut endüstrilerin teknolojik sorunlarının çözümündeki maliyet kaynaklarının etkin kullanımını ya da yeni ürün ve teknolojilerin geliştirilmesini incelemeyi amaçlamaktadır.

Daha fazlası

Perakende Araştırmaları

Günümüzde alışveriş yapanı anlamak hem satış organizasyonlarının hem de pazarlama bölümlerinin de ana amacı haline gelmiştir. Araştırma sırasında derinlemesine görüşme, kalitatif gruplar ve exit survey gibi veri toplama teknikleri izlenerek veri toplanır. Toplanan veriler Konsensus uzman araştırmacıları tarafından müşterilerin kanal yönetimine fark getirebilecek bilgilere dönüştürülür. Ayrıca her kanal kendi dinamiği çerçevesinde araştırılmaktadır

Daha fazlası

Marka Testleri

Güçlü, rekabetçi, karlı markalar yaratmak, bunları geliştirmek, karlılıklarını sürekli kılabilmek amacıyla yapılır. Markanızın pazardaki reel konumunu payını, karlılığını, imajını, müşteri bağımlılığını tespit eder.

Daha fazlası

B2B Araştırmalar

“Business to Business” , şirketler arası pazarlama ya da satış uygulamaları demektir. Bu şirketler arasındaki ilişkilerin boyutunu tespit etmeye yarayan araştırmalara “business to business araştırmaları” denir.

Daha fazlası