Karşıt Siyasi Görüşe Hoşgörü (Ocak 2021)

Araştırmaya katılanlara «Sizin siyasi görüşlerinize, fikirlerinize tamamen karşı olan bir kişinin, kendi görüşlerini ve fikrini size söylemesini hoş görür müsünüz, hoş görmez misiniz?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %58,9’u kendi siyasi görüşlerine ve fikirlerine tamamen karşı olan bir kişinin, kendi görüşlerini ve fikrini söylemesini «hoş gördüğünü», %28,1’i «kısmen hoş gördüğünü», %12,1’i «hoş görmediğini» belirtirken %0,8’i «bilmediğini» belirtmiş %0,1’i soruya cevap vermemiştir. […]

Daha fazlası

TÜİK’in Enflasyon Oranlarına İnanç (Ocak 2021)

Araştırmaya katılanlara «Türkiye İstatistik Kurumunun her ay açıkladığı enflasyon oranlarına inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %37,7’si Türkiye İstatistik Kurumunun her ay açıkladığı enflasyon oranlarına «inandığını», %25,9’u «kısmen inandığını»,%34,7’si «inanmadığını» belirtirken %1,6’sı «bilmediğini» belirtmiş %0,1’i soruya cevap vermemiştir. İnanıp inanmadığını belirtenlerin oranı %98,3’tür. Türkiye İstatistik Kurumunun her ay açıkladığı enflasyon oranlarına inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? Frekans Yüzde Geçerli […]

Daha fazlası

Kadınlarda Başörtüsü Özgürlüğü (Ocak 2021)

Araştırmaya katılanlara «Sizce, Türkiye’deki kadınlar, günlük yaşamlarında başörtüsü, türban kullanmakta özgürler mi, özgür değiller mi?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %81,9’u Türkiye’deki kadınların, günlük yaşamlarında başörtüsü, türban kullanmakta «özgür olduğunu», %15,4’ü «özgür olmadığını» belirtirken %2,5’i «bilmediğini» belirtmiş %0,2’si soruya cevap vermemiştir. Özgür olup olmadığı hakkında fikir beyan edenlerin oranı %97,3’tür. Sizce, Türkiye’deki kadınlar, günlük yaşamlarında başörtüsü, türban kullanmakta özgürler mi, özgür […]

Daha fazlası

Cumhurbaşkanının Yönetim Şekline Onay Düzeyi (Ocak 2021)

Araştırmaya katılanlara «Bugünlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’yi yönetme şeklini onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %46,9’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’yi yönetme şeklini «onayladığını», %12,9’u «ne onayladığını ne onaylamadığını», %39,6’sı «onaylamadığını» belirtirken %0,5’i «bilmediğini» belirtmiş %0,1’i soruya cevap vermemiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’yi yönetme şeklini onaylayıp onaylamadığı hakkında fikir beyan edenlerin oranı %99,4’tür. Bugünlerde, Cumhurbaşkanı Recep […]

Daha fazlası

İşsizlik Sorunu İle Mücadele Yönetimi (Ocak 2021)

Araştırmaya katılanlara «Türkiye’de işsizlik sorunu ile mücadele iyi mi yönetiliyor kötü mü yönetiliyor?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %32,8’i Türkiye’de işsizlik sorunu ile mücadelenin «iyi», %21,9’u «ne iyi ne kötü», %44,3’ü «kötü» yönetildiğini belirtirken %0,9’u,«bilmediğini» belirtmiş %0,1’i soruya cevap vermemiştir. Türkiye’de işsizlik sorunu ile mücadelenin iyi mi kötü mü yönetildiğini hakkında fikir beyan edenlerin oranı %99,0’dur. Türkiye’de işsizlik sorunu ile mücadele […]

Daha fazlası

Üst Düzey Kamu Atamalarında Liyakat (Ocak 2021)

Araştırmaya katılanlara «Türkiye’de yapılan üst düzey kamu atamalarında liyakata dikkat ediliyor mu, edilmiyor mu?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %42,6’sıTürkiye’de yapılan üst düzey kamu atamalarında liyakata dikkat «edildiğini», %47,9’u «edilmediğini» belirtirken %8,8’i «bilmediğini» belirtmiş %0,7’si soruya cevap vermemiştir. Liyakata dikkat edilip edilmediğini belirtenlerin oranı %90,5’tir. Türkiye’de yapılan üst düzey kamu atamalarında liyakata dikkat ediliyor mu, edilmiyor mu? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde […]

Daha fazlası
1 2 3