Başkanlık sistemini isteyenlerin oranı istemeyenlerin oranını geçti

Araştırmaya katılanlara “Peki, yeni bir anayasa yapılsa, bu anayasanın içine, başkanlık sisteminin konulmasını ister misiniz, istemez misiniz?” sorusu sorulmuştur. Bu soruya araştırmaya katılan 1.502 kişinin %2,2’si “Başkanlık sistemi beni ilgilendirmiyor“, %11,3’ü “Bilmiyorum” cevabını verirken %1,2’si cevap vermemiştir. Soruya cevap verme oranı %85,3’tür.   Bu soruya cevap verenlerin %49’u yapılacak yeni anayasada başkanlık sisteminin yer almasını “İstediğini” belirtirken %46’sı yer almasını […]

Daha fazlası

Her 4 kişiden 3’ü Türkiye’nin yeni bir Anayasaya ihtiyacı olduğunu düşünüyor

Araştırmaya katılanlara “Sizce Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var mı yok mu?” sorusu sorulmuştur. Bu soruya araştırmaya katılan 1.502 kişinin %2,5’i “Beni anayasa ilgilendirmiyor“, %10,0’u “Bilmiyorum” cevabını verirken %0,7’si cevap vermemiştir. Soruya cevap verme oranı %86,8’dir.   Bu soruya cevap verenlerin %74’ü Türkiye’nin yeni bir anayasaya “ihtiyacı olduğunu” düşünürken %26’sı “ihtiyacı olmadığını” düşünmektedir. Sizce Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var […]

Daha fazlası

“İdam cezası geri getirilsin mi?”

Araştırmaya katılanlara “Yeniden idam cezasının getirilmesini ister misiniz, istemez misiniz?” sorusu sorulmuştur. Bu soruya, araştırmaya katılan 1.502 kişinin %3,9’u “Bilmiyorum” cevabını verirken %0,5’i cevap vermemiştir. Soruya cevap verme oranı %95,6’dır.   Bu soruya cevap verenlerin %62’si yeniden idam cezasının getirilmesini “İstediğini” belirtirken %32’si “İstemediğini” belirtmiştir. İdam cezasının geri getirilmesini “Ne istediğini ne istemediğini” söyleyenlerin oranı ise %6’sı. 1 Kasım 2015’te […]

Daha fazlası

Türkiye’de Alım Gücü Düştü

Konsensus Araştırmanın, Ağustos 2015’te gerçekleştirdiği araştırmada, Türkiye’de yaşayanların%57‘sinin alım gücünün düştüğü, %32‘sinin aynı kaldığı ve %11‘nin ise yükseldiği tespit edilmiştir. Bu sonuçlar ışığında Ağustos 2015’te, Türk vatandaşlarının satın alma zorluğu” çektiğini söylemek mümkündür.     Araştırmanın Künyesi Konsensus Araştırma ve Danışmanlık tarafından “Türkiye Gündemi Araştırması Aboneleri” için gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın saha çalışması 12.08.2015 – 19.08.2015 tarihleri arasında 7 gün sürmüştür. Araştırma genelinde Türkiye […]

Daha fazlası

“Darbe Olursa Direniz”

Konsensus’un siyasi ve sosyal araştırmalarda ne derece isabetli tahminler yaptığı, özellikle siyasi liderlere ne derece doğru veriler sunduğu, 13 Haziran 2012 Çarşamba günü Habertürk Gazetesi’nin 14 ve 15. sayfalarında yayınlanan, o tarihlerde yirmi altıncısının gerçekleştirildiği “Türkiye Gündemi Araştırması” sonuçlarında bir kez daha ispatlandı. O günlerde kamuoyunun gündemine bir darbe tartışması oturmuştu.   Bazı köşe yazarları “darbe olsa halkımız evinden dışarı […]

Daha fazlası

Dört Kişiden Biri Ev Almayı Düşünüyor

Konsensus Araştırma ve Danışmanlık tarafından 22 Şubat – 4 Mart 2013 tarihleri arasında Haber Türk Gazetesi için 18 yaş üstü nüfusu temsil etme yeteneğine sahip toplam 1.500 kişi ile telefon anketi yöntemi uygulanarak gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre araştırmaya katılanların %25’i önümüzdeki 1 yıl içerisinde “EV” almayı planladıklarını belirtmiştir.  

Daha fazlası
1 8 9 10 11