Kadınlarda Başörtüsü Özgürlüğü (Ocak 2021)

Araştırmaya katılanlara «Sizce, Türkiye’deki kadınlar, günlük yaşamlarında başörtüsü, türban kullanmakta özgürler mi, özgür değiller mi?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %81,9’u Türkiye’deki kadınların, günlük yaşamlarında başörtüsü, türban kullanmakta «özgür olduğunu», %15,4’ü «özgür olmadığını» belirtirken %2,5’i «bilmediğini» belirtmiş %0,2’si soruya cevap vermemiştir. Özgür olup olmadığı hakkında fikir beyan edenlerin oranı %97,3’tür. Sizce, Türkiye’deki kadınlar, günlük yaşamlarında başörtüsü, türban kullanmakta özgürler mi, özgür […]

Daha fazlası

Cumhurbaşkanının Yönetim Şekline Onay Düzeyi (Ocak 2021)

Araştırmaya katılanlara «Bugünlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’yi yönetme şeklini onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %46,9’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’yi yönetme şeklini «onayladığını», %12,9’u «ne onayladığını ne onaylamadığını», %39,6’sı «onaylamadığını» belirtirken %0,5’i «bilmediğini» belirtmiş %0,1’i soruya cevap vermemiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’yi yönetme şeklini onaylayıp onaylamadığı hakkında fikir beyan edenlerin oranı %99,4’tür. Bugünlerde, Cumhurbaşkanı Recep […]

Daha fazlası

İşsizlik Sorunu İle Mücadele Yönetimi (Ocak 2021)

Araştırmaya katılanlara «Türkiye’de işsizlik sorunu ile mücadele iyi mi yönetiliyor kötü mü yönetiliyor?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %32,8’i Türkiye’de işsizlik sorunu ile mücadelenin «iyi», %21,9’u «ne iyi ne kötü», %44,3’ü «kötü» yönetildiğini belirtirken %0,9’u,«bilmediğini» belirtmiş %0,1’i soruya cevap vermemiştir. Türkiye’de işsizlik sorunu ile mücadelenin iyi mi kötü mü yönetildiğini hakkında fikir beyan edenlerin oranı %99,0’dur. Türkiye’de işsizlik sorunu ile mücadele […]

Daha fazlası

Üst Düzey Kamu Atamalarında Liyakat (Ocak 2021)

Araştırmaya katılanlara «Türkiye’de yapılan üst düzey kamu atamalarında liyakata dikkat ediliyor mu, edilmiyor mu?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %42,6’sıTürkiye’de yapılan üst düzey kamu atamalarında liyakata dikkat «edildiğini», %47,9’u «edilmediğini» belirtirken %8,8’i «bilmediğini» belirtmiş %0,7’si soruya cevap vermemiştir. Liyakata dikkat edilip edilmediğini belirtenlerin oranı %90,5’tir. Türkiye’de yapılan üst düzey kamu atamalarında liyakata dikkat ediliyor mu, edilmiyor mu? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde […]

Daha fazlası

Melih Bulu Atamasına Onay Düzeyi (Ocak 2021)

Araştırmaya katılanlara «Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Melih Bulu’nun atanmasını onaylıyor musunuz?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %37,7’si Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Melih Bulu’nun atanmasını «onayladığını», %13,5’i «ne onayladığını ne onaylamadığını», %34,3’ü «onaylamadığını» belirtirken %13,7’si «bilmediğini» belirtmiş %0,8’i soruya cevap vermemiştir. Onaylayıp onaylamadığını belirtenlerin oranı %85,5’tir. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Melih Bulu’nun atanmasını onaylıyor musunuz? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Onaylıyor 567 %37,7 %44,2 Ne onaylıyor […]

Daha fazlası

Aşı olmamak isteyenlerin oranı oldukça yüksek (Ocak 2021)

Araştırmaya katılanlara «Koronavirüs aşısı olacak mısınız, olmayacak mısınız?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %62,5’iKoronavirüs aşısını «olacağını», %26,3’ü «olmayacağını» belirtirken %11,1’i «bilmediğini» belirtmiş %0,1’i soruya cevap vermemiştir. Aşı olup olmayacağı belirtenlerin oranı %88,8’dir. Koronavirüs aşısı olacak mısınız, olmayacak mısınız? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Evet, olacağım 938 %62,5 %70,4 Hayır, olmayacağım 394 %26,3 %29,6 Geçerli Toplam 1.332 %88,8 %100,0 Bilmiyor 167 %11,1   […]

Daha fazlası
1 2 3 4 11