Türkiye’de Kadının Erkek Eşitliğine Bakış Açısı (Mart 2021)

Araştırmaya katılanların %89,1’i Türkiye’de, kadının iş, eğitim, sosyal hayat veya herhangi bir alanda daha aktif olmasını «desteklediğini», %8,7’si «desteklemediğini», belirtirken %1,9’u «bilmediğini» belirtmiş %0,3’ü soruya cevap vermemiştir.

Destekleyip desteklemediğini belirtenlerin oranı %97,8’dir.

Daha fazlası

Türkiye’de İfade Özgürlüğü Algısı (Şubat 2021)

Araştırmaya katılanlara «Sizce, Türkiye’de ifade özgürlüğü var mı, yok mu?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %34,2’si Türkiye’de ifade özgürlüğü «olduğunu», %65,5’i «olmadığını», %0,3’ü «bilmediğini» belirtmiştir. Olup olmadığını belirtenlerin oranı %99,7’dir. Sizce, Türkiye’de ifade özgürlüğü var mı, yok mu? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Var 514 %34,2 %34,4 Yok 982 %65,5 %65,6 Geçerli Toplam 1.496 %99,7 %100,0 Bilmiyor 4 %0,3   Cevap yok […]

Daha fazlası

Yeni Anayasa İhtiyacı (Şubat 2021)

Araştırmaya katılanlara «Sizce, şu günlerde Türkiye’nin yeni bir anayasa ihtiyacı var mı, yok mu?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %44,7’si Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı «olduğunu», %53,9’u «olmadığını» belirtirken %1,3’ü «bilmediğini» belirtmiş %0,1’i soruya cevap vermemiştir. İhtiyaç olup olmadığını belirtenlerin oranı %98,6’dır. Sizce, şu günlerde Türkiye’nin yeni bir anayasa ihtiyacı var mı, yok mu? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Var 672 %44,7 […]

Daha fazlası
1 2 3 4 5 14