CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayının Kemal Kılıçdaroğlu’nun Olması İsteniyor mu? – Ocak 2018

Araştırmaya katılanlara «2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasını ister misiniz, istemez misiniz?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %3’ü «bilmediğini» belirtmiştir. %3’lük kesim ise cevap vermemiştir. Bu soruya cevap verme oranı %94’tür.

2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasını ister misiniz, istemez misiniz? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde
İsterim 381 %25 %27
Fark etmez 199 %13 %14
İstemem 843 %56 %59
Geçerli Toplam 1423 %94 %100
Bilmiyor 51 %3  
Cevap yok 26 %3  
Geçersiz Toplam 77 %6  
Genel Toplam 1500 %100  

 

Soruya cevap verenlerin, %27’si, 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasını «istediğini», %59’u «istemediğini» ve %14’ü «fark etmeyeceğini» belirtmiştir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olmasını «istemeyenler» çoğunluktadır (%32).

 

 

Bu soruya cevap veren, «gençlerin» %27’si, «orta yaşlıların» %27’si, «ileri yaşlıların» %27’si 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «gençlerin» %16’sı, «orta yaşlıların» %14’ü, «ileri yaşlıların» %8’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, «gençlerin» %57’si, «orta yaşlıların» %59’u, «ileri yaşlıların» %65’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «erkeklerin» %25’i, «kadınların» %29’u 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «erkeklerin» %14’ü, «kadınların» %14’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, «erkeklerin» %61’i, «kadınların» %57’si 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «çalışmayanların» %24’ü, «ücretli çalışanların» %32’si, «kendi işinde çalışanların» %21’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «çalışmayanların» %14’ü, «ücretli çalışanların» %13’ü, «kendi işinde çalışanların» %17’si 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, «çalışmayanların» %62’si, «ücretli çalışanların» %55’i, «kendi işinde çalışanların» %62’si 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, çalışmayan kesim içindeki, «evin bakımından sorumlu olanların» %22’si, «öğrenci olanların» %29’u, «işsiz iş arayanların» %16’sı, «işsiz iş aramayanların» %37’si, «emeklilerin» %25’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, çalışmayan kesim içindeki, «evin bakımından sorumlu olanların» %11’i, «öğrenci olanların» %19’u, «işsiz iş arayanların» %20’si, «işsiz iş aramayanların» %12’si, «emeklilerin» %14’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, çalışmayan kesim içindeki, «evin bakımından sorumlu olanların» %67’si, «öğrenci olanların» %52’si, «işsiz iş arayanların» %64’ü, «işsiz iş aramayanların» %51’i, «emeklilerin» %61’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, eğitim durumu, «herhangi bir okuldan mezun olmayanların» %27’si, «ilköğretim düzeyinde olanların» %23’ü, «ortaöğretim düzeyinde olanların» %30’u, «yükseköğretim düzeyinde olanların» %37’si 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, eğitim durumu, «herhangi bir okuldan mezun olmayanların» %16’sı, «ilköğretim düzeyinde olanların» %12’si, «ortaöğretim düzeyinde olanların» %14’ü, «yükseköğretim düzeyinde olanların» %15’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, eğitim durumu, «herhangi bir okuldan mezun olmayanların» %57’si, «ilköğretim düzeyinde olanların» %65’i, «ortaöğretim düzeyinde olanların» %56’sı, «yükseköğretim düzeyinde olanların» %48’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, evinde «yalnız yaşadığını» belirtenlerin %28’i, «iki kişi» yaşadığını belirtenlerin %28’i, «üç kişi» yaşadığını belirtenlerin %25’i, «dört kişi» yaşadığını belirtenlerin %31’i, «beş veya daha fazla kişi» yaşadığını belirtenlerin %25’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, evinde «yalnız yaşadığını» belirtenlerin %23’ü, «iki kişi» yaşadığını belirtenlerin %15’i, «üç kişi» yaşadığını belirtenlerin %14’ü, «dört kişi» yaşadığını belirtenlerin %11’i, «beş veya daha fazla kişi» yaşadığını belirtenlerin %11’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, evinde «yalnız yaşadığını» belirtenlerin %49’u, «iki kişi» yaşadığını belirtenlerin %57’si, «üç kişi» yaşadığını belirtenlerin %61’i, «dört kişi» yaşadığını belirtenlerin %58’i, «beş veya daha fazla kişi» yaşadığını belirtenlerin %64’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, kendini «Türk» etnik kökenine ait hissedenlerin %29’u, «Kürt» etnik kökenine ait hissedenlerin %8’i, «diğer bir etnik kökene» ait hissedenlerin %94’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, kendini «Türk» etnik kökenine ait hissedenlerin %11’i, «Kürt» etnik kökenine ait hissedenlerin %28’i, «diğer bir etnik kökene» ait hissedenlerin %0’ı 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, kendini «Türk» etnik kökenine ait hissedenlerin %60’ı, «Kürt» etnik kökenine ait hissedenlerin %64’ü, «diğer bir etnik kökene» ait hissedenlerin %6’sı 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının Türkiye’nin «batısında» bir ilde olanların %36’sı, «ortasında» bir ilde olanların %27’si, «doğusunda» bir ilde olanların %19’u 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının Türkiye’nin «batısında» bir ilde olanların %16’sı, «ortasında» bir ilde olanların %6’sı, «doğusunda» bir ilde olanların %21’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının Türkiye’nin «batısında» bir ilde olanların %48’i, «ortasında» bir ilde olanların %67’si, «doğusunda» bir ilde olanların %60’ı 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının «Akdeniz Bölgesinde» %32’si, «Doğu Anadolu Bölgesinde» %19’u, «Ege Bölgesinde» bir ilde olanların %39’u, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %8’i, «İç Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %27’si, «Karadeniz Bölgesinde» bir ilde olanların %33’ü, «Marmara Bölgesinde» bir ilde olanların %27’si 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının «Akdeniz Bölgesinde» %6’sı, «Doğu Anadolu Bölgesinde» %19’u, «Ege Bölgesinde» bir ilde olanların %19’u, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %22’si, «İç Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %2’si, «Karadeniz Bölgesinde» bir ilde olanların %15’i, «Marmara Bölgesinde» bir ilde olanların %14’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının «Akdeniz Bölgesinde» %62’si, «Doğu Anadolu Bölgesinde» %62’si, «Ege Bölgesinde» bir ilde olanların %42’si, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %70’i, «İç Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %71’i, «Karadeniz Bölgesinde» bir ilde olanların %52’si, «Marmara Bölgesinde» bir ilde olanların %59’u 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «kentsel kesimde» ikamet edenlerin %27’si, «kırsal kesimde» ikamet edenlerin %17’si 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «kentsel kesimde» ikamet edenlerin %14’ü, «kırsal kesimde» ikamet edenlerin %16’sı 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, «kentsel kesimde» ikamet edenlerin %59’u, «kırsal kesimde» ikamet edenlerin %67’si 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, Türkiye’nin «batısında» ikamet edenlerin %34’ü, «ortasında» ikamet edenlerin %23’ü, «doğusunda» ikamet edenlerin %14’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, Türkiye’nin «batısında» ikamet edenlerin %14’ü, «ortasında» ikamet edenlerin %5’i, «doğusunda» ikamet edenlerin %26’sı 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, Türkiye’nin «batısında» ikamet edenlerin %52’si, «ortasında» ikamet edenlerin %72’si, «doğusunda» ikamet edenlerin %60’ı 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «Akdeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %28’i, «Doğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %8’i, «Ege Bölgesinde» ikamet edenlerin %40’ı, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %6’sı, «İç Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %23’ü, «Karadeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %36’sı, «Marmara Bölgesinde» ikamet edenlerin %30’u 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «Akdeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %8’i, «Doğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %26’sı, «Ege Bölgesinde» ikamet edenlerin %19’u, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %19’u, «İç Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %4’ü, «Karadeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %19’u, «Marmara Bölgesinde» ikamet edenlerin %13’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, «Akdeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %64’ü, «Doğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %66’sı, «Ege Bölgesinde» ikamet edenlerin %41’i, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %75’i, «İç Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %73’ü, «Karadeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %45’i, «Marmara Bölgesinde» ikamet edenlerin %57’si 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde «AK Parti’ye» oy vermiş seçmenlerin %8’i, «CHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %89’u, «MHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %1’i, «HDP’ye» oy vermiş seçmenlerin %2’si, «diğer bir partiye» oy vermiş seçmenlerin %0’ı, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %29’u, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %12’si, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %0’ı 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde «AK Parti’ye» oy vermiş seçmenlerin %13’ü, «CHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %5’i, «MHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %14’ü, «HDP’ye» oy vermiş seçmenlerin %31’i, «diğer bir partiye» oy vermiş seçmenlerin %11’i, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %20’si, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %29’u, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %17’si 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde «AK Parti’ye» oy vermiş seçmenlerin %79’u, «CHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %6’sı, «MHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %85’i, «HDP’ye» oy vermiş seçmenlerin %67’si, «diğer bir partiye» oy vermiş seçmenlerin %89’u, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %51’i, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %59’u, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %83’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde «Recep Tayyip Erdoğan’a» oy vermiş seçmenlerin %8’i, «Ekmelettin İhsanoğlu’na» oy vermiş seçmenlerin %70’i, «Selahattin Demirtaş’a» oy vermiş seçmenlerin %4’ü, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %29’u, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %9’u, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %6’sı 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde «Recep Tayyip Erdoğan’a» oy vermiş seçmenlerin %13’ü, «Ekmelettin İhsanoğlu’na» oy vermiş seçmenlerin %6’sı, «Selahattin Demirtaş’a» oy vermiş seçmenlerin %26’sı, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %19’u, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %30’u, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %18’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde «Recep Tayyip Erdoğan’a» oy vermiş seçmenlerin %79’u, «Ekmelettin İhsanoğlu’na» oy vermiş seçmenlerin %24’ü, «Selahattin Demirtaş’a» oy vermiş seçmenlerin %70’i, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %52’si, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %61’i, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %76’sı 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, 16 Nisan 2017 Referandumunda «evet oyu» kullanmış seçmenlerin %8’i, «hayır oyu» kullanmış seçmenlerin %52’si, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %18’i, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %6’sı, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %3’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 16 Nisan 2017 Referandumunda «evet oyu» kullanmış seçmenlerin %13’ü, «hayır oyu» kullanmış seçmenlerin %13’ü, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %12’si, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %25’i, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %24’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, 16 Nisan 2017 Referandumunda «evet oyu» kullanmış seçmenlerin %79’u, «hayır oyu» kullanmış seçmenlerin %35’i, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %70’i, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %69’u, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %73’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Araştırmanın Künyesi:

Bu araştırma, Konsensus Araştırma ve Danışmanlık tarafından “Türkiye Gündemi Araştırması Aboneleri” için gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın saha çalışması 10 – 30. Aralık 2017 tarihleri arasında 21 gün sürmüştür. Araştırma genelinde Türkiye 18 yaş üstü nüfusu temsil etme yeteneğine sahip toplam 1.500 kişi ile yüz yüze anket yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın %95 güven sınırında hata payı ±%2,45’dir.