Cumhurbaşkanının Yönetim Şekline Onay Düzeyi (Ocak 2021)

Araştırmaya katılanlara «Bugünlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’yi yönetme şeklini onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %46,9’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’yi yönetme şeklini «onayladığını», %12,9’u «ne onayladığını ne onaylamadığını», %39,6’sı «onaylamadığını» belirtirken %0,5’i «bilmediğini» belirtmiş %0,1’i soruya cevap vermemiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’yi yönetme şeklini onaylayıp onaylamadığı hakkında fikir beyan edenlerin oranı %99,4’tür.

Bugünlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’yi yönetme şeklini onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz?FrekansYüzdeGeçerli Yüzde
Onaylıyor703%46,9%47,1
Ne onaylıyor ne onaylamıyor193%12,9%13,0
Onaylamıyor594%39,6%39,9
Geçerli Toplam1.490%99,4%100,0
Bilmiyor8%0,5 
Cevap yok2%0,1
Geçerli Toplam10%0,6
Genel Toplam1500%100,0
Onaylıyor – Onaylamıyor109%7,2
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’yi yönetme şeklini onaylayıp onaylamadığı hakkında fikir beyan edenlerin %47,1’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’yi yönetme şeklini «onayladığını», %13,0’ü «ne onayladığını ne onaylamadığını», %39,9’u «onaylamadığını» olduğunu belirtmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’yi yönetme şeklini «onayladığını» belirtenlerin oranı «onaylamadığını» belirtenlerin oranından %7,2 daha fazladır.

Kaynak: Türkiye Gündemi Araştırması -52 (Ocak 2021)