Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden Memnuniyet (Aralık 2022)

Araştırmaya katılanların %23,5’i Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden «kesinlikle memnun olmadığını», %20,9’u «memnun olmadığını», %7,0’si «ne memnun ne olmadığını», %25,0’i «memnun olduğunu», %22,7’si «kesinlikle memnun olduğunu» belirtirken %0,2’si «Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden memnun olup olmadığını bilmediğini» belirtmiş %0,7’si soruya cevap vermemiştir.

Soruya memnun olup olmadığını belirterek cevap verenlerin oranı %99,1’dir.

24 Haziran 2018’de yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri
sonrası resmi olarak başlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sisteminden ne derece memnun olup olmadığınızı belirtir misiniz?
FrekansYüzdeGeçerli Yüzde
Kesinlikle memnun341%22,7%22,9
Memnun375%25,0%25,2
Ne memnun ne değil103%7,0%7,0
Memnun değil314%20,9%21,1
Kesinlikle memnun değil353%23,5%23,8
Geçerli Toplam1.486%99,1%100,0
Bilmiyor3%0,2
Cevap yok11%0,7
Geçersiz Toplam14%0,9
Genel Toplam1500%100,0
Ortalama14863,02

Soruya memnun olup olmadığını belirterek cevap verenlerin %23,8’i «kesinlikle memnun olmadığını», %21,1’i «memnun olmadığını», %7,0’si «ne memnun ne olmadığını», %25,2’si «memnun olduğunu», %22,9’u «kesinlikle memnun olduğunu» belirtmiştir.

Toplamda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden «memnun olmadığını» belirtenlerin oranı %44,9, «memnun olduğunu» belirtenlerin oranı %48,1’dir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden 1-5 arasında ortalama memnuniyet düzeyi 3,02’dir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden memnun olduğunu söyleyenlerin oranı, memnun olmadığını söyleyenlerden %3,2 daha fazladır.

Kaynak: Türkiye Gündemi Araştırması -69 (Aralık 2022)