Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden Memnuniyet – Ekim 2019

  • Araştırmaya katılanların %9,1’i Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden «kesinlikle memnun olduğunu», %30,1’i «memnun olduğunu», %15,2’si «ne memnun ne olmadığını», %30’u «memnun olmadığını», %11,5’i «kesinlikle memnun olmadığını», %3,7’si «memnun olup olmadığını bilmediğini» belirtmiş %0,4’ü cevap vermemiştir.
  • Bu soruya cevap verme oranı %95,9’dur.
24 Haziran 2018’de yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili
seçimleri sonrası resmi olarak başlayan Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sisteminden ne derece memnun olup
olmadığınızı belirtir misiniz?FrekansYüzde


Geçerli
Yüzde
Kesinlikle memnun değil 172 %11,5 %12,0
Memnun değil 450 %30,0 %31,3
Ne memnun ne değil 229 %15,2 %15,9
Memnun 451 %30,1 %31,3
Kesinlikle memnun 137 %9,1 %9,5
Geçerli Toplam 1439 %95,9 %100,0
Bilmiyor/Fikri yok 55 %3,7
Cevap yok 6 %0,4
Geçersiz Toplam 61 %4,1
Genel Toplam 1500 %100,0
Ortalama 1439 2,95
  • Soruya cevap verenlerin %9,5’i Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden «kesinlikle memnun olduğunu», %31,3’ü «memnun olduğunu», %15,9’u «ne memnun ne olmadığını», %31,3’ü «memnun olmadığını», %12’si «kesinlikle memnun olmadığını» belirtmiştir. Toplamda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden «memnun olduğunu» belirtenlerin oranı %40,8 «memnun olmadığını» belirtenlerin oranı %43,3’tür. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden ortalama memnuniyet puanı 1 ile 5 arasında 2,95’tir.
  • AK Parti seçmeninin %82,7’si, CHP seçmeninin %2,6’sı, MHP seçmeninin %49,1’i, HDP seçmeninin %0,8’i, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden «memnun olduğunu» belirtmiştir.
  • AK Parti seçmeninin %13,5’i, CHP seçmeninin %14,6’sı, MHP seçmeninin %15,7’si, HDP seçmeninin %13,8’i, İYİ Parti seçmeninin %15,2’si, diğer partilerin seçmelerinin %45,6’sı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden «ne memnun ne olmadığını» belirtmiştir.
  • AK Parti seçmeninin %2’si, CHP seçmeninin %79,4’ü, MHP seçmeninin %27,8’i, HDP seçmeninin %83,7’si, İYİ Parti seçmeninin %82,4’ü, diğer partilerin seçmelerinin %54,4’ü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden «memnun olmadığını» belirtmiştir.
  • AK Parti seçmeninin %1,8’i, CHP seçmeninin %3,2’si, MHP seçmeninin %5,2’si, HDP seçmeninin %0,8’i, İYİ Parti seçmeninin %2,4’ü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden «memnun olup olmadığını bilmediğini» belirtmiştir.
  • CHP seçmeninin %0,2’si, MHP seçmeninin %2,2’si, HDP seçmeninin %0,8’i, «Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden memnun olup olmadığınızı belirtir misiniz?» sorusuna cevap vermemiştir.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sisteminden memnun olup
olmadığınızı belirtir misiniz?


AK Parti


CHP


HDP


MHP


İYİ Parti


Diğer


Toplam
Memnun%82,7%2,6%0,8%49,1  %39,2
Ne memnun ne değil%13,5%14,6%13,8%15,7%15,2%45,6%15,3
Memnun değil%2,0%79,4%83,7%27,8%82,4%54,4%41,4
Bilmiyor%1,8%3,2%0,8%5,2%2,4 %3,6
Cevap yok %0,2%0,8%2,2  %0,4
Toplam%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0

Kaynak: Konsensus, Türkiye Gündemi Araştırması, Sayı:45, Ekim 2019