Cumhurbaşkanlığında Tarafsızlık Beklentisi

  • Araştırmaya katılanların %13,3’ü Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı’nın «taraflı», %83,7’si «tarafsız» olmasını istediğini belirtirken %2,9’u «taraflı mı tarafsız mı olup olmaması gerektiğini bilmediğini» belirtmiş %0,1’i cevap vermemiştir.
  • Bu soruya cevap verme oranı %97’dir.
Sizce Türkiye Cumhuriyeti’nin
Cuhurbaşkanı taraflı mı olmalı
tarafsız mı olmalı?
Frekans Yüzde Geçerli
Yüzde
Taraflı 200 %13,3 %13,7
Tarafsız 1255 %83,7 %86,3
Geçerli Toplam 1455 %97,0 %100,0
Bilmiyor/Fikri yok 44 %2,9  
Cevap yok 1 %0,1
Geçersiz Toplam 45 %3,0
Genel Toplam 1500 %100,0
  • Soruya cevap verenlerin %13,7’si Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanının «taraflı», %86,3’ü «tarafsız» olmasını istediğini belirtmiştir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülke yönetiminde taraflı mı davranıyor tarafsız mı?

AK PartiCHPHDPMHP


İYİ Parti

Diğer
bir PartiToplam
Taraflı%32,5%91,7%91,9%33,0%94,5%78,3%60,3
Tarafsız%64,5%7,6%4,2%67,0%4,8%10,9%36,1
Bilmiyor/Fikri yok%3,0%0,7%3,1 %0,7%10,9%3,3
Cevap yok  %0,8   %0,3
Toplam%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0
  • AK Parti seçmeninin %28,6’sı, CHP seçmeninin %1,3’ü, MHP seçmeninin %2,2’si, HDP seçmeninin %8,4’ü, İYİ Parti seçmeninin %2,4’ü, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı «taraflı» belirtmiştir.
  • AK Parti seçmeninin %68,2’si, CHP seçmeninin %98,5’i, MHP seçmeninin %97,8’i, HDP seçmeninin %91’i, İYİ Parti seçmeninin %94,5’i, diğer partilerin seçmelerinin %89,1’i, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı «tarafsız» belirtmiştir.
  • AK Parti seçmeninin %3,3’ü, CHP seçmeninin %0,2’si, HDP seçmeninin %0,6’sı, İYİ Parti seçmeninin %3,1’i, diğer partilerin seçmelerinin %10,9’u, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı «taraflı mı tarafsız mı olup olmaması gerektiğini bilmediğini» belirtmiştir.
  • «Sizce Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı taraflı mı olmalı tarafsız mı olmalı?» sorusuna cevap vermemiştir.

Kaynak: Konsensus, Türkiye Gündemi Araştırması, Sayı: 45, Ekim 2019