Değişiklikler Beklentileri Karşılıyor mu?

Araştırmaya katılanlara “Duyduğunuz bildiğiniz kadarıyla, önerilen anayasa değişiklikleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasından beklentilerinizi ne derece karşılayıp karşılamadığını belirtir misiniz?” sorusu sorulmuştur. Bu soruya araştırmaya katılan 1.499 kişinin %7’sibilmiyorum” cevabını verirken %1’i cevap vermemiştir. Soruya cevap verme oranı %92’dir.

 

Duyduğunuz bildiğiniz kadarıyla, önerilen anayasa değişiklikleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasından beklentilerinizi ne derece karşılayıp karşılamadığını belirtir misiniz? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde
Kesinlikle karşılamıyor 386 %26 %28
Karşılamıyor 237 %16 %17
Ne karşılıyor ne karşılamıyor 319 %21 %24
Karşılıyor 253 %17 %18
Kesinlikle karşılıyor 175 %12 %13
Geçerli Toplam 1.370 %92 %100
Bilmiyor 112 %7  
Cevap yok 17 %1  
Geçersiz toplam 129 %8  
Genel Toplam 1499 %100  
Ortalama 1370 2,70  

 

Bu soruya cevap verenlerin %13’i anayasa değişikliklerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasından beklentilerini “kesinlikle karşıladığını“, %18’sikarşıladığını” belirtirken, %28’ikesinlikle karşılamadığını“, %17’si ise “karşılamadığını” belirtmiştir. %24’lük bir kesim ise bu soruya “ne karşılıyor ne de karşılamıyor” şeklinde cevap vermiştir. Toplamda, bu soruya cevap verenlerin %31’i anayasanın beklentilerini “karşıladığını“, %45’lik bir kesim ise “karşılamadığını” belirmiştir. Yapılması planlanan anayasa değişikliğin beklentileri karşılama düzeyi orta derecenin altındadır.

KÜNYE: 

Bu araştırma, Konsensus Araştırma ve Danışmanlık tarafından “Türkiye Gündemi Araştırması Rapor Aboneleri” için gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın saha çalışması 2429 Ocak 2017 tarihleri arasında 5 gün sürmüştür. Araştırma genelinde Türkiye 18 yaş üstü nüfusu temsil etme yeteneğine sahip toplam 1.499 kişi ile telefon anketi yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın %95 güven sınırında hata payı ±%2,5’dir. Bir anketin yapılması ortalama 13 dk. 25 sn. sürmüştür. Araştırma toplam 81 ilde gerçekleştirilmiştir.