Demirtaş’ın Tutuklu Yargılanmasının «Doğru» mu yoksa «Yanlış» mı Olduğu Düşünülüyor? – Ocak 2018

Araştırmaya katılanlara «HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını doğru mu buluyorsunuz yanlış mı?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %8’i «bilmediğini» belirtmiştir. %1’lik kesim ise cevap vermemiştir. Bu soruya düşüncesini belirterek cevap verme oranı %91’dir.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını doğru mu buluyorsunuz yanlış mı? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde
Doğru 697 %46 %51
Kısmen doğru kısmen yanlış 244 %17 %18
Yanlış 424 %28 %31
Geçerli Toplam 1365 %91 %100
Bilmiyor 113 %8  
Cevap yok 22 %1  
Geçersiz toplam 135 %9  
Genel Toplam 1500 %100  

Bu soruya düşüncesini belirterek cevap verenlerin %51’i HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını, «doğru bulduğunu», %31’i «yanlış bulduğunu», %18’i ise «kısmen doğru kısmen yanlış bulduğunu» belirtmiştir. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını «doğru» bulduğunu düşünenler çoğunluktadır (%20).

Bu soruya cevap veren, «gençlerin» %51’i, «orta yaşlıların» %50’si, «ileri yaşlıların» %56’sı HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını «doğru bulduğunu» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «gençlerin» %21’i, «orta yaşlıların» %17’si, «ileri yaşlıların» %13’ü HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını «kısmen doğru kısmen yanlış bulduğunu» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «gençlerin» %28’i, «orta yaşlıların» %33’ü, «ileri yaşlıların» %31’i HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını «yanlış bulduğunu» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «erkeklerin» %51’i, «kadınların» %51’i HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını «doğru bulduğunu» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «erkeklerin» %16’sı, «kadınların» %20’si HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını «kısmen doğru kısmen yanlış bulduğunu» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «erkeklerin» %33’ü, «kadınların» %29’u HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını «yanlış bulduğunu» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «çalışmayanların» %57’si, «ücretli çalışanların» %51’i, «kendi işinde çalışanların» %35’i HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını «doğru bulduğunu» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «çalışmayanların» %14’ü, «ücretli çalışanların» %19’u, «kendi işinde çalışanların» %27’si HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını «kısmen doğru kısmen yanlış bulduğunu» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «çalışmayanların» %29’u, «ücretli çalışanların» %30’u, «kendi işinde çalışanların» %38’i HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını «yanlış bulduğunu» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, çalışmayan kesim içindeki, «evin bakımından sorumlu olanların» %59’u, «öğrenci olanların» %57’si, «işsiz iş arayanların» %48’i, «işsiz iş aramayanların» %77’si, «emeklilerin» %51’i HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını «doğru bulduğunu» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, çalışmayan kesim içindeki, «evin bakımından sorumlu olanların» %15’i, «öğrenci olanların» %18’i, «işsiz iş arayanların» %10’u, «işsiz iş aramayanların» %4’ü, «emeklilerin» %11’i HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını «kısmen doğru kısmen yanlış bulduğunu» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, çalışmayan kesim içindeki, «evin bakımından sorumlu olanların» %26’sı, «öğrenci olanların» %25’i, «işsiz iş arayanların» %42’si, «işsiz iş aramayanların» %19’u, «emeklilerin» %38’i HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını «yanlış bulduğunu» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, eğitim durumu, «herhangi bir okuldan mezun olmayanların» %48’i, «ilköğretim düzeyinde olanların» %50’si, «ortaöğretim düzeyinde olanların» %55’i, «yükseköğretim düzeyinde olanların» %49’u HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını «doğru bulduğunu» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, eğitim durumu, «herhangi bir okuldan mezun olmayanların» %15’i, «ilköğretim düzeyinde olanların» %18’i, «ortaöğretim düzeyinde olanların» %17’si, «yükseköğretim düzeyinde olanların» %20’si HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını «kısmen doğru kısmen yanlış bulduğunu» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, eğitim durumu, «herhangi bir okuldan mezun olmayanların» %37’si, «ilköğretim düzeyinde olanların» %32’si, «ortaöğretim düzeyinde olanların» %28’i, «yükseköğretim düzeyinde olanların» %31’i HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını «yanlış bulduğunu» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, evinde «yalnız yaşadığını» belirtenlerin %48’i, «iki kişi» yaşadığını belirtenlerin %56’sı, «üç kişi» yaşadığını belirtenlerin %52’si, «dört kişi» yaşadığını belirtenlerin %57’si, «beş veya daha fazla kişi» yaşadığını belirtenlerin %53’ü HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını «doğru bulduğunu» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, evinde «yalnız yaşadığını» belirtenlerin %23’ü, «iki kişi» yaşadığını belirtenlerin %14’ü, «üç kişi» yaşadığını belirtenlerin %17’si, «dört kişi» yaşadığını belirtenlerin %14’ü, «beş veya daha fazla kişi» yaşadığını belirtenlerin %13’ü HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını «kısmen doğru kısmen yanlış bulduğunu» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, evinde «yalnız yaşadığını» belirtenlerin %29’u, «iki kişi» yaşadığını belirtenlerin %30’u, «üç kişi» yaşadığını belirtenlerin %31’i, «dört kişi» yaşadığını belirtenlerin %29’u, «beş veya daha fazla kişi» yaşadığını belirtenlerin %34’ü HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını «yanlış bulduğunu» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, kendini «Türk» etnik kökenine ait hissedenlerin %58’i, «Kürt» etnik kökenine ait hissedenlerin %13’ü, «diğer bir etnik kökene» ait hissedenlerin %43’ü HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını «doğru bulduğunu» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, kendini «Türk» etnik kökenine ait hissedenlerin %17’si, «Kürt» etnik kökenine ait hissedenlerin %24’ü, «diğer bir etnik kökene» ait hissedenlerin %16’sı HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını «kısmen doğru kısmen yanlış bulduğunu» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, kendini «Türk» etnik kökenine ait hissedenlerin %25’i, «Kürt» etnik kökenine ait hissedenlerin %63’ü, «diğer bir etnik kökene» ait hissedenlerin %41’i HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını «yanlış bulduğunu» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının Türkiye’nin «batısında» bir ilde olanların %54’ü, «ortasında» bir ilde olanların %69’u, «doğusunda» bir ilde olanların %30’u HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını «doğru bulduğunu» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının Türkiye’nin «batısında» bir ilde olanların %16’sı, «ortasında» bir ilde olanların %12’si, «doğusunda» bir ilde olanların %26’sı HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını «kısmen doğru kısmen yanlış bulduğunu» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının Türkiye’nin «batısında» bir ilde olanların %30’u, «ortasında» bir ilde olanların %19’u, «doğusunda» bir ilde olanların %44’ü HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını «yanlış bulduğunu» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının «Akdeniz Bölgesinde» %65’i, «Doğu Anadolu Bölgesinde» %29’u, «Ege Bölgesinde» bir ilde olanların %65’i, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %28’i, «İç Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %74’ü, «Karadeniz Bölgesinde» bir ilde olanların %49’u, «Marmara Bölgesinde» bir ilde olanların %44’ü HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını «doğru bulduğunu» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının «Akdeniz Bölgesinde» %20’si, «Doğu Anadolu Bölgesinde» %20’si, «Ege Bölgesinde» bir ilde olanların %11’i, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %26’sı, «İç Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %7’si, «Karadeniz Bölgesinde» bir ilde olanların %27’si, «Marmara Bölgesinde» bir ilde olanların %14’ü HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını «kısmen doğru kısmen yanlış bulduğunu» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının «Akdeniz Bölgesinde» %15’i, «Doğu Anadolu Bölgesinde» %51’i, «Ege Bölgesinde» bir ilde olanların %24’ü, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %46’sı, «İç Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %19’u, «Karadeniz Bölgesinde» bir ilde olanların %24’ü, «Marmara Bölgesinde» bir ilde olanların %42’si HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını «yanlış bulduğunu» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «kentsel kesimde» ikamet edenlerin %51’i, «kırsal kesimde» ikamet edenlerin %51’i HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını «doğru bulduğunu» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «kentsel kesimde» ikamet edenlerin %18’i, «kırsal kesimde» ikamet edenlerin %22’si HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını «kısmen doğru kısmen yanlış bulduğunu» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «kentsel kesimde» ikamet edenlerin %31’i, «kırsal kesimde» ikamet edenlerin %27’si HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını «yanlış bulduğunu» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, Türkiye’nin «batısında» ikamet edenlerin %44’ü, «ortasında» ikamet edenlerin %77’si, «doğusunda» ikamet edenlerin %31’i HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını «doğru bulduğunu» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, Türkiye’nin «batısında» ikamet edenlerin %19’u, «ortasında» ikamet edenlerin %6’sı, «doğusunda» ikamet edenlerin %32’si HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını «kısmen doğru kısmen yanlış bulduğunu» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, Türkiye’nin «batısında» ikamet edenlerin %37’si, «ortasında» ikamet edenlerin %17’si, «doğusunda» ikamet edenlerin %37’si HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını «yanlış bulduğunu» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «Akdeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %69’u, «Doğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %30’u, «Ege Bölgesinde» ikamet edenlerin %62’si, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %35’i, «İç Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %84’ü, «Karadeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %43’ü, «Marmara Bölgesinde» ikamet edenlerin %38’i HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını «doğru bulduğunu» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «Akdeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %19’u, «Doğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %21’i, «Ege Bölgesinde» ikamet edenlerin %9’u, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %33’ü, «İç Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %2’si, «Karadeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %32’si, «Marmara Bölgesinde» ikamet edenlerin %20’si HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını «kısmen doğru kısmen yanlış bulduğunu» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «Akdeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %12’si, «Doğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %49’u, «Ege Bölgesinde» ikamet edenlerin %29’u, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %32’si, «İç Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %14’ü, «Karadeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %25’i, «Marmara Bölgesinde» ikamet edenlerin %42’si HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını «yanlış bulduğunu» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde «AK Parti’ye» oy vermiş seçmenlerin %60’ı, «CHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %46’sı, «MHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %70’i, «HDP’ye» oy vermiş seçmenlerin %7’si, «diğer bir partiye» oy vermiş seçmenlerin %50’si, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %49’u, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %25’i, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %71’i HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını «doğru bulduğunu» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde «AK Parti’ye» oy vermiş seçmenlerin %17’si, «CHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %21’i, «MHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %13’ü, «HDP’ye» oy vermiş seçmenlerin %14’ü, «diğer bir partiye» oy vermiş seçmenlerin %12’si, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %22’si, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %19’u, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %15’i HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını «kısmen doğru kısmen yanlış bulduğunu» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde «AK Parti’ye» oy vermiş seçmenlerin %23’ü, «CHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %33’ü, «MHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %17’si, «HDP’ye» oy vermiş seçmenlerin %79’u, «diğer bir partiye» oy vermiş seçmenlerin %38’i, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %29’u, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %56’sı, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %14’ü HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını «yanlış bulduğunu» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde «Recep Tayyip Erdoğan’a» oy vermiş seçmenlerin %61’i, «Ekmelettin İhsanoğlu’na» oy vermiş seçmenlerin %50’si, «Selahattin Demirtaş’a» oy vermiş seçmenlerin %7’si, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %55’i, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %43’ü, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %50’si HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını «doğru bulduğunu» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde «Recep Tayyip Erdoğan’a» oy vermiş seçmenlerin %17’si, «Ekmelettin İhsanoğlu’na» oy vermiş seçmenlerin %19’u, «Selahattin Demirtaş’a» oy vermiş seçmenlerin %13’ü, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %18’i, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %24’ü, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %27’si HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını «kısmen doğru kısmen yanlış bulduğunu» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde «Recep Tayyip Erdoğan’a» oy vermiş seçmenlerin %22’si, «Ekmelettin İhsanoğlu’na» oy vermiş seçmenlerin %31’i, «Selahattin Demirtaş’a» oy vermiş seçmenlerin %80’i, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %27’si, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %33’ü, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %23’ü HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını «yanlış bulduğunu» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, 16 Nisan 2017 Referandumunda «evet oyu» kullanmış seçmenlerin %60’ı, «hayır oyu» kullanmış seçmenlerin %42’si, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %61’i, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %30’u, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %42’si HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını «doğru bulduğunu» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 16 Nisan 2017 Referandumunda «evet oyu» kullanmış seçmenlerin %18’i, «hayır oyu» kullanmış seçmenlerin %17’si, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %22’si, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %35’i, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %10’u HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını «kısmen doğru kısmen yanlış bulduğunu» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 16 Nisan 2017 Referandumunda «evet oyu» kullanmış seçmenlerin %22’si, «hayır oyu» kullanmış seçmenlerin %41’i, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %17’si, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %35’i, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %48’i HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını «yanlış bulduğunu» belirtmiştir.

 

Araştırmanın Künyesi:

Bu araştırma, Konsensus Araştırma ve Danışmanlık tarafından “Türkiye Gündemi Araştırması Aboneleri” için gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın saha çalışması 10 – 30. Aralık 2017 tarihleri arasında 21 gün sürmüştür. Araştırma genelinde Türkiye 18 yaş üstü nüfusu temsil etme yeteneğine sahip toplam 1.500 kişi ile yüz yüze anket yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın %95 güven sınırında hata payı ±%2,45’dir. Bir anketin yapılması ortalama 17 dk. sürmüştür. Araştırma toplam 26 ilde gerçekleştirilmiştir.