Emekli Maaşlarında Beklenti (Kasım 2021)

Araştırmaya katılanların %10,4’ü emekli maaşlarının asgari ücret kadar yapılmasının «gerekli olmadığını», %87,9’u «gerekli olduğunu» belirtirken %1,3’ü «bilmediğini» belirtmiş %0,4’ü soruya cevap vermemiştir.

Gerekli olup olmadığını belirterek cevap verenlerin oranı %98,3’tür.

Sizce emekli maaşlarının asgari ücret kadar yapılması gerekli midir, gerekli değil midir?FrekansYüzdeGeçerli Yüzde
Gerekli değildir156%10,4%10,6
Gereklidir1.318%87,9%89,4
Geçerli Toplam1.474%98,3%100,0
Bilmiyor20%1,3
Cevap yok6%0,4
Geçersiz Toplam26%1,7
Genel Toplam1500%100,0
Gerekli değildir-Gereklidir-1.162-%78,8

Gerekli olup olmadığını belirterek cevap verenlerin %10,6’sı emekli maaşlarının asgari ücret kadar yapılmasının «gerekli olmadığını», %89,4’ü «gerekli olduğunu» belirtmiştir.

Emekli maaşlarının asgari ücret kadar yapılmasının «gerekli olmadığını» belirtenlerin oranı «gerekli olduğunu» bilertenlerin oranından %78,8 daha azdır.

Kaynak: Türkiye Gündemi Araştırması -62 (Kasım 2021)