Erdoğan’ın Siyasi Performansı – Ocak 2017

Araştırmaya katılanlara “Takip ettiğiniz kadarıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son zamanlardaki siyasi performansını ne derece beğenip beğenmediğinizi belir misiniz?” sorusu sorulmuştur. Bu soruya, araştırmaya katılan 1.502 kişinin %1,7’siBeğeni belirtecek kadar tanımıyorum” cevabını verirken %3,7’si cevap vermemiştir. Soruya cevap verme oranı %94,6’dır.

 

Takip ettiğiniz kadarıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son zamanlardaki siyasi performansını ne derece beğenip beğenmediğinizi belir misiniz?

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Hiç beğenmiyor

222

%15

%16

Beğenmiyor

109

%7

%8

Ne beğeniyor ne de beğenmiyor

155

%10

%10

Beğeniyor

385

%26

%27

Çok beğeniyor

550

%37

%39

Geçerli Toplam

1421

%95

%100

Beğeni belirtecek kadar tanımıyor

26

%2

 
Cevap yok

55

%3

 
Geçersiz Toplam

81

%5

 
Genel Toplam

1502

%100

 
Ortalama 1421 3,66  

 

Bu soruya cevap verenler arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi performansını “Çok beğenenlerin” oranı %39, “Biraz beğenenlerin” oranı %27 iken “Hiç beğenmeyenlerin” oranı %16, “Pek beğenmeyenlerin” oranı %8’dir. Erdoğan’ın siyasi performansını “Ne beğenen ne de beğenmeyenlerin” oranı ise %10’dur.

 

Haziran 2014’e göre, Eylül 2016’da Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi performansını beğenenlerin oranında 14 puan yükselme olduğu tespit edilmiştir.

 

ÇAPRAZ ANALİZLER:

Takip ettiğiniz kadarıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son zamanlardaki siyasi performansını beğenip beğenmediğinizi belir misiniz? 1 Kasım 2015’de yapılan genel seçimlerde hangi partiye oy vermiştiniz?

AK Parti

CHP MHP HDP

DİĞER

Beğeniyor

%96

%29 %58 %27

%16

Ne beğeniyor ne beğenmiyor

%2

%19 %26 %15

%21

Beğenmiyor

%2

%52 %16 %58

%63

Toplam

%100

%100 %100 %100

%100

Baz

576

293 141 122

28

1 Kasım 2015 erken genel seçimlerinde AK Parti’ye oy vermiş seçmenlerin %96’sı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi performansını “Beğendiğini” belirtirken %2’siBeğenmediğini” belirtmiştir. Bu kitle içerisinde Erdoğan’ın siyasi performansını “Ne beğenen ne beğenmeyenlerin” oranı ise %2’dir.

1 Kasım 2015 erken genel seçimlerinde CHP’ye oy vermiş seçmenlerin %29’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi performansını “Beğendiğini” belirtirken %52’siBeğenmediğini” belirtmiştir. Bu kitle içerisinde Erdoğan’ın siyasi performansını “Ne beğenen ne beğenmeyenlerin” oranı ise %19’dur.

1 Kasım 2015 erken genel seçimlerinde MHP’ye oy vermiş seçmenlerin %58’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi performansını “Beğendiğini” belirtirken %16’sıBeğenmediğini” belirtmiştir. Bu kitle içerisinde Erdoğan’ın siyasi performansını “Ne beğenen ne beğenmeyenlerin” oranı ise %26’dır.

1 Kasım 2015 erken genel seçimlerinde HDP’ye oy vermiş seçmenlerin %27’si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi performansını “Beğendiğini” belirtirken %58’iBeğenmediğini” belirtmiştir. Bu kitle içerisinde Erdoğan’ın siyasi performansını “Ne beğenen ne beğenmeyenlerin” oranı ise %15’tir.

1 Kasım 2015 erken genel seçimlerinde DİĞER bir partiye oy vermiş seçmenlerin %16’sı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi performansını “Beğendiğini” belirtirken %63’üBeğenmediğini” belirtmiştir. Bu kitle içerisinde Erdoğan’ın siyasi performansını “Ne beğenen ne beğenmeyenlerin” oranı ise %21’dir.

 

Takip ettiğiniz kadarıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son zamanlardaki siyasi performansını beğenip beğenmediğinizi belir misiniz? Görüşülen Kişinin Bugünkü Siyasi Tercihi

AK Parti

CHP MHP HDP

DİĞER

Beğeniyor

%98

%23 %59 %31

%21

Ne beğeniyor ne beğenmiyor

%1

%19 %24 %10

%24

Beğenmiyor

%1

%58 %17 %59

%55

Toplam

%100

%100 %100 %100

%100

Baz

606

232 113 86

29

Bu pazar bir genel seçim olsa oyunu AK Parti’ye vereceğini söyleyen seçmenlerin %98’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi performansını “Beğendiğini” belirtirken %1’iBeğenmediğini” belirtmiştir. Bu kitle içerisinde Erdoğan’ın siyasi performansını “Ne beğenen ne beğenmeyenlerin” oranı ise %1’dir.

Bu pazar bir genel seçim olsa oyunu CHP’ye vereceğini söyleyen seçmenlerin %23’ü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi performansını “Beğendiğini” belirtirken %58’iBeğenmediğini” belirtmiştir. Bu kitle içerisinde Erdoğan’ın siyasi performansını “Ne beğenen ne beğenmeyenlerin” oranı ise %19’dur.

Bu pazar bir genel seçim olsa oyunu MHP’ye vereceğini söyleyen seçmenlerin %59’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi performansını “Beğendiğini” belirtirken %17’siBeğenmediğini” belirtmiştir. Bu kitle içerisinde Erdoğan’ın siyasi performansını “Ne beğenen ne beğenmeyenlerin” oranı ise %24’tür.

Bu pazar bir genel seçim olsa oyunu HDP’ye vereceğini söyleyen seçmenlerin %31’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi performansını “Beğendiğini” belirtirken %59’uBeğenmediğini” belirtmiştir. Bu kitle içerisinde Erdoğan’ın siyasi performansını “Ne beğenen ne beğenmeyenlerin” oranı ise %10’dur.

Bu pazar bir genel seçim olsa oyunu DİĞER bir partiye vereceğini söyleyen seçmenlerin %21’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi performansını “Beğendiğini” belirtirken %55’iBeğenmediğini” belirtmiştir. Bu kitle içerisinde , Erdoğan’ın siyasi performansını “Ne beğenen ne beğenmeyenlerin” oranı ise %24’tür.

 

Takip ettiğiniz kadarıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son zamanlardaki siyasi performansını beğenip beğenmediğinizi belir misiniz? Görüşülen Kişinin Cinsiyeti

Erkek

Kadın

Beğeniyor

%65

%67

Ne beğeniyor ne beğenmiyor

%9

%12

Beğenmiyor

%26

%21

Toplam

%100

%100

Baz

729

692

Erkeklerin%65’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi performansını “Beğendiğini” belirtirken %26’sıBeğenmediğini” belirtmiştir. Bu kitle içerisinde Erdoğan’ın siyasi performansını “Ne beğenen ne beğenmeyenlerin” oranı ise %9’dur.

Kadınların%67’si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi performansını “Beğendiğini” belirtirken %21’iBeğenmediğini” belirtmiştir. Bu kitle içerisinde Erdoğan’ın siyasi performansını “Ne beğenen ne beğenmeyenlerin” oranı ise %12’dir.

 

Takip ettiğiniz kadarıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son zamanlardaki siyasi performansını beğenip beğenmediğinizi belir misiniz? Görüşülen Kişinin Yaş Grubu

18-39

40-59

60 ve üstü

Beğeniyor

%66

%65

%68

Ne beğeniyor ne beğenmiyor

%11

%9

%12

Beğenmiyor

%23

%26

%20

Toplam

%100

%100

%100

Baz

732

478

211

18-39 yaş grubundaki seçmenlerin %66’sı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi performansını “Beğendiğini” belirtirken %23’üBeğenmediğini” belirtmiştir. Bu kitle içerisinde Erdoğan’ın siyasi performansını “Ne beğenen ne beğenmeyenlerin” oranı ise %11’dir.

40-59 yaş grubundaki seçmenlerin %65’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi performansını “Beğendiğini” belirtirken %26’sıBeğenmediğini” belirtmiştir. Bu kitle içerisinde Erdoğan’ın siyasi performansını “Ne beğenen ne beğenmeyenlerin” oranı ise %9’dur.

60 ve üstü yaş grubundaki seçmenlerin %68’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi performansını “Beğendiğini” belirtirken %20’siBeğenmediğini” belirtmiştir. Bu kitle içerisinde Erdoğan’ın siyasi performansını “Ne beğenen ne beğenmeyenlerin” oranı ise %12’dir.

 

Takip ettiğiniz kadarıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son zamanlardaki siyasi performansını beğenip beğenmediğinizi belir misiniz? Görüşülen Kişinin Eğitim Durumu

Düşük

Orta

Yüksek

Beğeniyor

%72

%64

%61

Ne beğeniyor ne beğenmiyor

%12

%10

%11

Beğenmiyor

%16

%26

%28

Toplam

%100

%100

%100

Baz

472

505

436

Düşük eğitim seviyesindeki seçmenlerin %72’si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi performansını “Beğendiğini” belirtirken %16’sıBeğenmediğini” belirtmiştir. Bu kitle içerisinde Erdoğan’ın siyasi performansını “Ne beğenen ne beğenmeyenlerin” oranı ise %12’dir.

Orta eğitim seviyesindeki seçmenlerin %64’ü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi performansını “Beğendiğini” belirtirken %26’sıBeğenmediğini” belirtmiştir. Bu kitle içerisinde Erdoğan’ın siyasi performansını “Ne beğenen ne beğenmeyenlerin” oranı ise %10’dur.

Yüksek eğitim seviyesindeki seçmenlerin %61’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi performansını “Beğendiğini” belirtirken %28’iBeğenmediğini” belirtmiştir. Bu kitle içerisinde Erdoğan’ın siyasi performansını “Ne beğenen ne beğenmeyenlerin” oranı ise %11’dir.

 

Takip ettiğiniz kadarıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son zamanlardaki siyasi performansını beğenip beğenmediğinizi belir misiniz? Görüşülen Kişinin Çalışma Durumu

Çalışmıyor

Ücretli çalışıyor

Kendi işinde çalışıyor

Beğeniyor

%69

%64

%62

Ne beğeniyor ne beğenmiyor

%12

%10

%7

Beğenmiyor

%19

%26

%31

Toplam

%100

%100

%100

Baz

643

567

209

Çalışmayan seçmenlerin %69’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi performansını “Beğendiğini” belirtirken %19’uBeğenmediğini” belirtmiştir. Bu kitle içerisinde Erdoğan’ın siyasi performansını “Ne beğenen ne beğenmeyenlerin” oranı ise %12’dir.

Ücretli çalışan seçmenlerin %64’ü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi performansını “Beğendiğini” belirtirken %26’sıBeğenmediğini” belirtmiştir. Bu kitle içerisinde Erdoğan’ın siyasi performansını “Ne beğenen ne beğenmeyenlerin” oranı ise %10’dur.

Kendi işinde çalışan seçmenlerin %62’si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi performansını “Beğendiğini” belirtirken %31’iBeğenmediğini” belirtmiştir. Bu kitle içerisinde Erdoğan’ın siyasi performansını “Ne beğenen ne beğenmeyenlerin” oranı ise %7’dir.

 

Takip ettiğiniz kadarıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son zamanlardaki siyasi performansını beğenip beğenmediğinizi belir misiniz? Görüşülen Kişinin Kendini Ait Hissettiği Etnik Köken

Türk

Kürt

Diğer

Beğeniyor

%71

%54

%58

Ne beğeniyor ne beğenmiyor

%11

%10

%9

Beğenmiyor

%18

%36

%33

Toplam

%100

%100

%100

Baz

1.015

244

109

Kendini Türk etnik kökenine ait hisseden seçmenlerin %71’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi performansını “Beğendiğini” belirtirken %18’iBeğenmediğini” belirtmiştir. Bu kitle içerisinde Erdoğan’ın siyasi performansını “Ne beğenen ne beğenmeyenlerin” oranı ise %11’dir.

Kendini Kürt etnik kökenine ait hisseden seçmenlerin %54’ü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi performansını “Beğendiğini” belirtirken %36’sıBeğenmediğini” belirtmiştir. Bu kitle içerisinde Erdoğan’ın siyasi performansını “Ne beğenen ne beğenmeyenlerin” oranı ise %10’dur.

Kendini Diğer bir etnik kökene ait hisseden seçmenlerin %58’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi performansını “Beğendiğini” belirtirken %33’üBeğenmediğini” belirtmiştir. Bu kitle içerisinde Erdoğan’ın siyasi performansını “Ne beğenen ne beğenmeyenlerin” oranı ise %9’dur.

 

Takip ettiğiniz kadarıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son zamanlardaki siyasi performansını beğenip beğenmediğinizi belir misiniz? Görüşülen Kişinin Hane Halkı Büyüklüğü

1-2 kişi

3-4 kişi

5 kişi ve üstü

Beğeniyor

%68

%64

%66

Ne beğeniyor ne beğenmiyor

%7

%11

%13

Beğenmiyor

%25

%25

%21

Toplam

%100

%100

%100

Baz

306

637

463

Hane halkı büyüklüğü 1-2 kişi olan seçmenlerin %68’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi performansını “Beğendiğini” belirtirken %25’iBeğenmediğini” belirtmiştir. Bu kitle içerisinde Erdoğan’ın siyasi performansını “Ne beğenen ne beğenmeyenlerin” oranı ise %7’dir.

Hane halkı büyüklüğü 3-4 kişi olan seçmenlerin %64’ü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi performansını “Beğendiğini” belirtirken %25’iBeğenmediğini” belirtmiştir. Bu kitle içerisinde Erdoğan’ın siyasi performansını “Ne beğenen ne beğenmeyenlerin” oranı ise %11’dir.

Hane halkı büyüklüğü 5 kişi ve üstü olan seçmenlerin %66’sı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi performansını “Beğendiğini” belirtirken %21’iBeğenmediğini” belirtmiştir. Bu kitle içerisinde Erdoğan’ın siyasi performansını “Ne beğenen ne beğenmeyenlerin” oranı ise %13’tür.

 

Takip ettiğiniz kadarıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son zamanlardaki siyasi performansını beğenip beğenmediğinizi belir misiniz? Anketin Yapıldığı Türkiye Kesitleri

Batı

Orta

Doğu

Beğeniyor

%63

%67

%70

Ne beğeniyor ne beğenmiyor

%10

%14

%9

Beğenmiyor

%27

%19

%21

Toplam

%100

%100

%100

Baz

737

432

251

Türkiye’nin Batı kesitinde oturan seçmenlerin %63’ü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi performansını “Beğendiğini” belirtirken %27’siBeğenmediğini” belirtmiştir. Bu kitle içerisinde Erdoğan’ın siyasi performansını “Ne beğenen ne beğenmeyenlerin” oranı ise %10’dur.

Türkiye’nin Orta kesitinde oturan seçmenlerin %67’si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi performansını “Beğendiğini” belirtirken %19’uBeğenmediğini” belirtmiştir. Bu kitle içerisinde Erdoğan’ın siyasi performansını “Ne beğenen ne beğenmeyenlerin” oranı ise %14’tür.

Türkiye’nin Doğu kesitinde oturan seçmenlerin %70’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi performansını “Beğendiğini” belirtirken %21’iBeğenmediğini” belirtmiştir. Bu kitle içerisinde Erdoğan’ın siyasi performansını “Ne beğenen ne beğenmeyenlerin” oranı ise %9’dur.

 

KÜNYE:

Bu araştırma, Konsensus Araştırma ve Danışmanlık tarafından “Türkiye Gündemi Araştırması Aboneleri” için gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın saha çalışması 11.08.201603.09.2016 tarihleri arasında 23 gün sürmüştür. Araştırma genelinde Türkiye 18 yaş üstü nüfusu temsil etme yeteneğine sahip toplam 1.502 kişi ile telefon anketi yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın %95 güven sınırında hata payı ±%2,45’dir. Bir anketin yapılması ortalama 04 dk. 48 sn. sürmüştür. Araştırma toplam 81 ilde gerçekleştirilmiştir.