Erdoğan’ın Ülkeyi «İyi» mi yoksa «Kötü» mü Yönettiği Düşünülüyor? – Ocak 2018

Araştırmaya katılanlara «Sizce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi iyi mi yönetiyor, kötü mü yönetiyor?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %2’si «bilmediğini» belirtmiştir. %2’lik kesim ise cevap vermemiştir. Bu soruya düşüncesini belirterek cevap verme oranı %96’dır.

Sizce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi iyi mi yönetiyor, kötü mü yönetiyor? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde
İyi yönetiyor 652 %43 %45
İdare eder 226 %15 %16
Kötü yönetiyor 573 %38 %39
Geçerli Toplam 1451 %96 %100
Bilmiyor 27 %2  
Cevap yok 22 %2  
Geçersiz Toplam 49 %4  
Genel Toplam 1500 %100  

Bu soruya düşüncesini belirterek cevap verenlerin %45’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi, «iyi yönettiğini», %39’u «kötü yönettiğini», %16’sı ise «idare ettiğini» belirtmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi «iyi» yönettiğini düşünenler çoğunluktadır (%6).

 

 

Bu soruya cevap veren, «gençlerin» %39’u, «orta yaşlıların» %44’ü, «ileri yaşlıların» %58’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi «iyi yönettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «gençlerin» %17’si, «orta yaşlıların» %16’sı, «ileri yaşlıların» %11’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi yönetmede «idare ettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «gençlerin» %44’ü, «orta yaşlıların» %40’ı, «ileri yaşlıların» %31’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi «kötü yönettiğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «erkeklerin» %45’i, «kadınların» %45’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi «iyi yönettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «erkeklerin» %13’ü, «kadınların» %18’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi yönetmede «idare ettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «erkeklerin» %42’si, «kadınların» %37’si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi «kötü yönettiğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «çalışmayanların» %45’i, «ücretli çalışanların» %44’ü, «kendi işinde çalışanların» %48’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi «iyi yönettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «çalışmayanların» %16’sı, «ücretli çalışanların» %14’ü, «kendi işinde çalışanların» %17’si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi yönetmede «idare ettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «çalışmayanların» %39’u, «ücretli çalışanların» %42’si, «kendi işinde çalışanların» %35’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi «kötü yönettiğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, çalışmayan kesim içindeki, «evin bakımından sorumlu olanların» %54’ü, «öğrenci olanların» %31’i, «işsiz iş arayanların» %21’i, «işsiz iş aramayanların» %31’i, «emeklilerin» %48’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi «iyi yönettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, çalışmayan kesim içindeki, «evin bakımından sorumlu olanların» %18’i, «öğrenci olanların» %14’ü, «işsiz iş arayanların» %22’si, «işsiz iş aramayanların» %4’ü, «emeklilerin» %13’ü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi yönetmede «idare ettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, çalışmayan kesim içindeki, «evin bakımından sorumlu olanların» %28’i, «öğrenci olanların» %55’i, «işsiz iş arayanların» %57’si, «işsiz iş aramayanların» %65’i, «emeklilerin» %39’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi «kötü yönettiğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, eğitim durumu, «herhangi bir okuldan mezun olmayanların» %54’ü, «ilköğretim düzeyinde olanların» %52’si, «ortaöğretim düzeyinde olanların» %38’i, «yükseköğretim düzeyinde olanların» %31’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi «iyi yönettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, eğitim durumu, «herhangi bir okuldan mezun olmayanların» %17’si, «ilköğretim düzeyinde olanların» %17’si, «ortaöğretim düzeyinde olanların» %12’si, «yükseköğretim düzeyinde olanların» %21’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi yönetmede «idare ettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, eğitim durumu, «herhangi bir okuldan mezun olmayanların» %29’u, «ilköğretim düzeyinde olanların» %31’i, «ortaöğretim düzeyinde olanların» %50’si, «yükseköğretim düzeyinde olanların» %48’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi «kötü yönettiğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, evinde «yalnız yaşadığını» belirtenlerin %34’ü, «iki kişi» yaşadığını belirtenlerin %52’si, «üç kişi» yaşadığını belirtenlerin %44’ü, «dört kişi» yaşadığını belirtenlerin %45’i, «beş veya daha fazla kişi» yaşadığını belirtenlerin %47’si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi «iyi yönettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, evinde «yalnız yaşadığını» belirtenlerin %18’i, «iki kişi» yaşadığını belirtenlerin %7’si, «üç kişi» yaşadığını belirtenlerin %13’ü, «dört kişi» yaşadığını belirtenlerin %14’ü, «beş veya daha fazla kişi» yaşadığını belirtenlerin %15’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi yönetmede «idare ettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, evinde «yalnız yaşadığını» belirtenlerin %48’i, «iki kişi» yaşadığını belirtenlerin %41’i, «üç kişi» yaşadığını belirtenlerin %43’ü, «dört kişi» yaşadığını belirtenlerin %41’i, «beş veya daha fazla kişi» yaşadığını belirtenlerin %38’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi «kötü yönettiğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, kendini «Türk» etnik kökenine ait hissedenlerin %49’u, «Kürt» etnik kökenine ait hissedenlerin %24’ü, «diğer bir etnik kökene» ait hissedenlerin %7’si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi «iyi yönettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, kendini «Türk» etnik kökenine ait hissedenlerin %14’ü, «Kürt» etnik kökenine ait hissedenlerin %26’sı, «diğer bir etnik kökene» ait hissedenlerin %21’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi yönetmede «idare ettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, kendini «Türk» etnik kökenine ait hissedenlerin %37’si, «Kürt» etnik kökenine ait hissedenlerin %50’si, «diğer bir etnik kökene» ait hissedenlerin %72’si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi «kötü yönettiğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının Türkiye’nin «batısında» bir ilde olanların %44’ü, «ortasında» bir ilde olanların %50’si, «doğusunda» bir ilde olanların %40’ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi «iyi yönettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının Türkiye’nin «batısında» bir ilde olanların %12’si, «ortasında» bir ilde olanların %16’sı, «doğusunda» bir ilde olanların %20’si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi yönetmede «idare ettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının Türkiye’nin «batısında» bir ilde olanların %44’ü, «ortasında» bir ilde olanların %34’ü, «doğusunda» bir ilde olanların %40’ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi «kötü yönettiğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının «Akdeniz Bölgesinde» %45’i, «Doğu Anadolu Bölgesinde» %43’ü, «Ege Bölgesinde» bir ilde olanların %36’sı, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %32’si, «İç Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %51’i, «Karadeniz Bölgesinde» bir ilde olanların %49’u, «Marmara Bölgesinde» bir ilde olanların %62’si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi «iyi yönettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının «Akdeniz Bölgesinde» %11’i, «Doğu Anadolu Bölgesinde» %16’sı, «Ege Bölgesinde» bir ilde olanların %8’i, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %24’ü, «İç Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %13’ü, «Karadeniz Bölgesinde» bir ilde olanların %21’i, «Marmara Bölgesinde» bir ilde olanların %16’sı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi yönetmede «idare ettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının «Akdeniz Bölgesinde» %44’ü, «Doğu Anadolu Bölgesinde» %41’i, «Ege Bölgesinde» bir ilde olanların %56’sı, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %44’ü, «İç Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %36’sı, «Karadeniz Bölgesinde» bir ilde olanların %30’u, «Marmara Bölgesinde» bir ilde olanların %22’si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi «kötü yönettiğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «kentsel kesimde» ikamet edenlerin %45’i, «kırsal kesimde» ikamet edenlerin %50’si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi «iyi yönettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «kentsel kesimde» ikamet edenlerin %14’ü, «kırsal kesimde» ikamet edenlerin %26’sı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi yönetmede «idare ettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «kentsel kesimde» ikamet edenlerin %41’i, «kırsal kesimde» ikamet edenlerin %24’ü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi «kötü yönettiğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, Türkiye’nin «batısında» ikamet edenlerin %45’i, «ortasında» ikamet edenlerin %47’si, «doğusunda» ikamet edenlerin %43’ü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi «iyi yönettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, Türkiye’nin «batısında» ikamet edenlerin %11’i, «ortasında» ikamet edenlerin %14’ü, «doğusunda» ikamet edenlerin %28’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi yönetmede «idare ettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, Türkiye’nin «batısında» ikamet edenlerin %44’ü, «ortasında» ikamet edenlerin %39’u, «doğusunda» ikamet edenlerin %29’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi «kötü yönettiğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «Akdeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %46’sı, «Doğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %48’i, «Ege Bölgesinde» ikamet edenlerin %31’i, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %36’sı, «İç Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %45’i, «Karadeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %44’ü, «Marmara Bölgesinde» ikamet edenlerin %52’si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi «iyi yönettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «Akdeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %13’ü, «Doğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %25’i, «Ege Bölgesinde» ikamet edenlerin %8’i, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %31’i, «İç Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %8’i, «Karadeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %29’u, «Marmara Bölgesinde» ikamet edenlerin %13’ü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi yönetmede «idare ettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «Akdeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %41’i, «Doğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %27’si, «Ege Bölgesinde» ikamet edenlerin %61’i, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %33’ü, «İç Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %47’si, «Karadeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %27’si, «Marmara Bölgesinde» ikamet edenlerin %35’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi «kötü yönettiğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde «AK Parti’ye» oy vermiş seçmenlerin %85’i, «CHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %6’sı, «MHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %14’ü, «HDP’ye» oy vermiş seçmenlerin %5’i, «diğer bir partiye» oy vermiş seçmenlerin %0’ı, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %46’sı, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %5’i, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %33’ü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi «iyi yönettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde «AK Parti’ye» oy vermiş seçmenlerin %10’u, «CHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %15’i, «MHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %27’si, «HDP’ye» oy vermiş seçmenlerin %24’ü, «diğer bir partiye» oy vermiş seçmenlerin %0’ı, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %18’i, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %37’si, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %0’ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi yönetmede «idare ettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde «AK Parti’ye» oy vermiş seçmenlerin %5’i, «CHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %79’u, «MHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %59’u, «HDP’ye» oy vermiş seçmenlerin %71’i, «diğer bir partiye» oy vermiş seçmenlerin %100’ü, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %36’sı, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %58’i, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %67’si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi «kötü yönettiğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde «Recep Tayyip Erdoğan’a» oy vermiş seçmenlerin %83’ü, «Ekmelettin İhsanoğlu’na» oy vermiş seçmenlerin %5’i, «Selahattin Demirtaş’a» oy vermiş seçmenlerin %6’sı, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %39’u, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %10’u, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %11’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi «iyi yönettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde «Recep Tayyip Erdoğan’a» oy vermiş seçmenlerin %12’si, «Ekmelettin İhsanoğlu’na» oy vermiş seçmenlerin %16’sı, «Selahattin Demirtaş’a» oy vermiş seçmenlerin %22’si, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %18’i, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %24’ü, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %20’si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi yönetmede «idare ettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde «Recep Tayyip Erdoğan’a» oy vermiş seçmenlerin %5’i, «Ekmelettin İhsanoğlu’na» oy vermiş seçmenlerin %79’u, «Selahattin Demirtaş’a» oy vermiş seçmenlerin %72’si, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %43’ü, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %66’sı, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %69’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi «kötü yönettiğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, 16 Nisan 2017 Referandumunda «evet oyu» kullanmış seçmenlerin %83’ü, «hayır oyu» kullanmış seçmenlerin %5’i, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %42’si, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %10’u, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %12’si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi «iyi yönettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 16 Nisan 2017 Referandumunda «evet oyu» kullanmış seçmenlerin %12’si, «hayır oyu» kullanmış seçmenlerin %18’i, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %26’sı, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %26’sı, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %23’ü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi yönetmede «idare ettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 16 Nisan 2017 Referandumunda «evet oyu» kullanmış seçmenlerin %5’i, «hayır oyu» kullanmış seçmenlerin %77’si, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %32’si, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %64’ü, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %65’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi «kötü yönettiğini» belirtmiştir.

 

Araştırmanın Künyesi:

Bu araştırma, Konsensus Araştırma ve Danışmanlık tarafından “Türkiye Gündemi Araştırması Aboneleri” için gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın saha çalışması 10 – 30. Aralık 2017 tarihleri arasında 21 gün sürmüştür. Araştırma genelinde Türkiye 18 yaş üstü nüfusu temsil etme yeteneğine sahip toplam 1.500 kişi ile yüz yüze anket yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın %95 güven sınırında hata payı ±%2,45’dir. Bir anketin yapılması ortalama 17 dk. sürmüştür. Araştırma toplam 26 ilde gerçekleştirilmiştir.