Erken Seçim Bekletisi – Ekim 2019

  •  Araştırmaya katılanların %35,2’si «erken seçim yapılmasını», %59,6’sı «seçimlerin normal zamanında yapılmasını» yönetilmesini istediğini belirtirken %4,9’u «bilmediğini» belirtmiş %0,3’ü cevap vermemiştir.
  • Bu soruya cevap verme oranı %94,8’dir.
Türkiye’nin bugünkü genel durumunu
düşündüğünüzde, sizce Cumhurbaşkanlığı
ve Milletvekili seçimlerinin erken
yapılması mı yoksa seçimlerin normal
zamanı olan 2023’te mi yapılması mı
Türkiye için daha iyi olacaktır?

Frekans

Yüzde
Geçerli
Yüzde
Erken seçim yapılması 528 %35,2 %37,1
Seçimlerin normal zamanında yapılması 894 %59,6 %62,9
Geçerli Toplam 1422 %94,8 %100,0
Bilmiyor/Fikri yok 74 %4,9  
Cevap yok 4 %0,3
Geçersiz Toplam 78 %5,2
Genel Toplam 1500 %100,0
  • Soruya cevap verenlerin %37,1’i «erken seçim yapılmasını», %62,9’u «seçimlerin normal zamanında yapılmasını» yönetilmesini istediğini belirtmiştir.
Türkiye’nin bugünkü genel
durumunu düşündüğünüzde,
sizce Cumhurbaşkanlığı ve
Milletvekili seçimlerinin
erken yapılması mı
yoksa seçimlerin normal
zamanı olan 2023’te mi
yapılması mı Türkiye için
daha iyi olacaktır?AK Parti
Seçmeni


CHP
SeçmeniHDP
SeçmeniMHP
Seçmeni


İYİ
Parti
Seçmeni


Diğer
Parti
Seçmeni
Toplam
Erken seçim yapılması%15,5%44,1%79,3%16,6%68,0%54,4%35,2
Seçimlerin normal zamanında
yapılması
%81,1%51,5%19,0%78,2%29,6%45,6%59,6
Bilmiyor/Fikri yok%3,3%4,2%1,7%5,2%2,4 %5,0
Cevap yok%0,1%0,2    %0,2
Toplam%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0
  • AK Parti seçmeninin %15,5’i, CHP seçmeninin %44,1’i, MHP seçmeninin %16,6’sı, HDP seçmeninin %79,3’ü, İYİ Parti seçmeninin %68’i, diğer partilerin seçmelerinin %54,4’ü, «erken seçim yapılmasını» istediğini belirtmiştir.
  • AK Parti seçmeninin %81,1’i, CHP seçmeninin %51,5’i, MHP seçmeninin %78,2’si, HDP seçmeninin %19’u, İYİ Parti seçmeninin %29,6’sı, diğer partilerin seçmelerinin %45,6’sı, «seçimlerin normal zamanında yapılmasını» istediğini belirtmiştir.
  • AK Parti seçmeninin %3,3’ü, CHP seçmeninin %4,2’si, MHP seçmeninin %5,2’si, HDP seçmeninin %1,7’si, İYİ Parti seçmeninin %2,4’ü, «erken seçim mi yoksa seçimlerin normal zamanında mı yapılmasını istediğini bilmediğini» belirtmiştir.
  • AK Parti seçmeninin %0,1’i, CHP seçmeninin %0,2’si, «Türkiye’nin bugünkü genel durumunu düşündüğünüzde, sizce Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin erken yapılması mı yoksa seçimlerin normal zamanı olan 2023’te mi yapılması mı Türkiye için daha iyi olacaktır?» sorusuna cevap vermemiştir.

Kaynak: Konsensus, Türkiye Gündemi Araştırması, Sayı:45, Ekim 2019