Gıdaya Erişim (Mayıs 2022)

Araştırmaya katılanların %48,0’i geçtiğimiz 12 ay içerisinde, kendisinin ya da ailesinin ihtiyacı olan yiyecekleri almak için yeterli parasının olmadığı zamanlar «olduğunu», %51,9’u «olmadığını», belirtirken %0,1’i «bilmediğini» belirtmiştir.

Olup olmadığını belirtenlerin oranı %99,9’dur.

Sizce emekli maaşlarının asgari ücret kadar yapılması gerekli midir, gerekli değil midir?FrekansYüzdeGeçerli Yüzde
Gerekli değildir156%10,4%10,6
Gereklidir1.318%87,9%89,4
Geçerli Toplam1.474%98,3%100,0
Bilmiyor20%1,3
Cevap yok6%0,4
Geçersiz Toplam26%1,7
Genel Toplam1500%100,0
Gerekli değildir-Gereklidir-1.162-%78,8

Olup olmadığını belirtenlerin %48,0’i geçtiğimiz 12 ay içerisinde, kendisinin ya da ailesinin ihtiyacı olan yiyecekleri almak için yeterli parasının olmadığı zamanlar «olduğunu», %52,0’si «olmadığını» belirtmiştir.

Geçtiğimiz 12 ay içerisinde, kendisinin ya da ailesinin ihtiyacı olan yiyecekleri almak için yeterli parasının olmadığı zamanlar «olduğunu» belirtenlerin oranı «olmadığını» belirtenlerin oranından %4,0 daha azdır.

Kaynak: Türkiye Gündemi Araştırması -64 (Mayıs 2022)