Hayattan Memnuniyet (Haziran 2021)

Araştırmaya katılanların %2,9’u hayatından «kesinlikle memnun olduğunu», %34,0’ü «memnun olduğunu», %29,2’si «ne memnun ne olmadığını», %21,1’i «memnun olmadığını», %12,7’si «kesinlikle memnun olmadığını» belirtmiş %0,1’i «memnun olup olmadığını bilmediğini» belirtmiştir.

Soruya memnun olup olmadığını belirterek cevap verenlerin oranı %99,9’dur.

Bugünlerde, genel olarak hayatınızdan ne derece memnun olup olmadığınızı belirtir misiniz?FrekansYüzdeGeçerli Yüzde
Kesinlikle memnun44%2,9%2,9
Memnun510%34,0%34,0
Ne memnun ne değil437%29,2%29,3
Memnun değil317%21,1%21,1
Kesinlikle memnun değil191%12,7%12,7
Geçerli Toplam1.499%99,9%100,0
Bilmiyor/Fikri yok1%0,1
Cevap yok0%0,0
Geçersiz Toplam1%0,1
Genel Toplam1500%100,0
Ortalama14992,93

Soruya memnun olup olmadığını belirterek cevap verenlerin %2,9’u hayatından «kesinlikle memnun olduğunu», %34,0’ü «memnun olduğunu», %29,3’ü «ne memnun ne olmadığını», %21,1’i «memnun olmadığını», %12,7’si «kesinlikle memnun olmadığını» belirtmiştir.

Toplamda hayatından «memnun olduğunu» belirtenlerin oranı %36,9, «memnun olmadığını» belirtenlerin oranı %33,8’dir.

Hayatından 1-5 arasında ortalama memnuniyet düzeyi 2,93’tür.

Bugünlerde hayatından memnun olanların oranı olmayanların oranından %3,1 daha fazladır.

Kaynak: Türkiye Gündemi Araştırması -57 (Haziran 2021)