HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayının Selahattin Demirtaş’ın Olması İsteniyor mu? – Ocak 2018

Araştırmaya katılanlara «2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasını ister misiniz, istemez misiniz?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %9’u «bilmediğini» belirtmiştir. %2’lik kesim ise cevap vermemiştir. Bu soruya cevap verme oranı %89’dur.

2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasını ister misiniz, istemez misiniz? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde
İsterim 162 %11 %12
Fark etmez 166 %11 %12
İstemem 1012 %67 %76
Geçerli Toplam 1340 %89 %100
Bilmiyor 140 %9  
Cevap yok 20 %2  
Geçersiz Toplam 160 %11  
Genel Toplam 1500 %100  

Soruya cevap verenlerin, %12’si, 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasını «istediğini», %76’sı «istemediğini» ve %12’si «fark etmeyeceğini» belirtmiştir. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı olmasını «istemeyenler» çoğunluktadır (%64).

Bu soruya cevap veren, «gençlerin» %8’i, «orta yaşlıların» %14’ü, «ileri yaşlıların» %9’u 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «gençlerin» %14’ü, «orta yaşlıların» %13’ü, «ileri yaşlıların» %9’u 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, «gençlerin» %78’i, «orta yaşlıların» %73’ü, «ileri yaşlıların» %82’si 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «erkeklerin» %12’si, «kadınların» %12’si 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «erkeklerin» %12’si, «kadınların» %13’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, «erkeklerin» %76’sı, «kadınların» %75’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «çalışmayanların» %11’i, «ücretli çalışanların» %12’si, «kendi işinde çalışanların» %16’sı 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «çalışmayanların» %9’u, «ücretli çalışanların» %14’ü, «kendi işinde çalışanların» %15’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, «çalışmayanların» %80’i, «ücretli çalışanların» %74’ü, «kendi işinde çalışanların» %69’u 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, çalışmayan kesim içindeki, «evin bakımından sorumlu olanların» %12’si, «öğrenci olanların» %5’i, «işsiz iş arayanların» %30’u, «işsiz iş aramayanların» %0’ı, «emeklilerin» %7’si 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, çalışmayan kesim içindeki, «evin bakımından sorumlu olanların» %9’u, «öğrenci olanların» %12’si, «işsiz iş arayanların» %11’i, «işsiz iş aramayanların» %9’u, «emeklilerin» %9’u 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, çalışmayan kesim içindeki, «evin bakımından sorumlu olanların» %79’u, «öğrenci olanların» %83’ü, «işsiz iş arayanların» %59’u, «işsiz iş aramayanların» %91’i, «emeklilerin» %84’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, eğitim durumu, «herhangi bir okuldan mezun olmayanların» %20’si, «ilköğretim düzeyinde olanların» %10’u, «ortaöğretim düzeyinde olanların» %12’si, «yükseköğretim düzeyinde olanların» %16’sı 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, eğitim durumu, «herhangi bir okuldan mezun olmayanların» %11’i, «ilköğretim düzeyinde olanların» %11’i, «ortaöğretim düzeyinde olanların» %12’si, «yükseköğretim düzeyinde olanların» %15’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, eğitim durumu, «herhangi bir okuldan mezun olmayanların» %69’u, «ilköğretim düzeyinde olanların» %79’u, «ortaöğretim düzeyinde olanların» %76’sı, «yükseköğretim düzeyinde olanların» %69’u 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, evinde «yalnız yaşadığını» belirtenlerin %19’u, «iki kişi» yaşadığını belirtenlerin %4’ü, «üç kişi» yaşadığını belirtenlerin %11’i, «dört kişi» yaşadığını belirtenlerin %7’si, «beş veya daha fazla kişi» yaşadığını belirtenlerin %15’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, evinde «yalnız yaşadığını» belirtenlerin %14’ü, «iki kişi» yaşadığını belirtenlerin %13’ü, «üç kişi» yaşadığını belirtenlerin %9’u, «dört kişi» yaşadığını belirtenlerin %9’u, «beş veya daha fazla kişi» yaşadığını belirtenlerin %12’si 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, evinde «yalnız yaşadığını» belirtenlerin %67’si, «iki kişi» yaşadığını belirtenlerin %83’ü, «üç kişi» yaşadığını belirtenlerin %80’i, «dört kişi» yaşadığını belirtenlerin %84’ü, «beş veya daha fazla kişi» yaşadığını belirtenlerin %73’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, kendini «Türk» etnik kökenine ait hissedenlerin %5’i, «Kürt» etnik kökenine ait hissedenlerin %50’si, «diğer bir etnik kökene» ait hissedenlerin %0’ı 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, kendini «Türk» etnik kökenine ait hissedenlerin %11’i, «Kürt» etnik kökenine ait hissedenlerin %17’si, «diğer bir etnik kökene» ait hissedenlerin %34’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, kendini «Türk» etnik kökenine ait hissedenlerin %84’ü, «Kürt» etnik kökenine ait hissedenlerin %33’ü, «diğer bir etnik kökene» ait hissedenlerin %66’sı 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının Türkiye’nin «batısında» bir ilde olanların  %6’sı, «ortasında» bir ilde olanların  %1’i, «doğusunda» bir ilde olanların  %28’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının Türkiye’nin «batısında» bir ilde olanların  %10’u, «ortasında» bir ilde olanların  %8’i, «doğusunda» bir ilde olanların  %19’u 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının Türkiye’nin «batısında» bir ilde olanların  %84’ü, «ortasında» bir ilde olanların  %91’i, «doğusunda» bir ilde olanların  %53’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının «Akdeniz Bölgesinde» %2’si, «Doğu Anadolu Bölgesinde» %31’i, «Ege Bölgesinde» bir ilde olanların  %7’si, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların  %27’si, «İç Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların  %0’ı, «Karadeniz Bölgesinde» bir ilde olanların  %10’u, «Marmara Bölgesinde» bir ilde olanların  %5’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının «Akdeniz Bölgesinde» %7’si, «Doğu Anadolu Bölgesinde» %13’ü, «Ege Bölgesinde» bir ilde olanların  %9’u, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların  %18’i, «İç Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların  %4’ü, «Karadeniz Bölgesinde» bir ilde olanların  %21’i, «Marmara Bölgesinde» bir ilde olanların  %14’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının «Akdeniz Bölgesinde» %91’i, «Doğu Anadolu Bölgesinde» %56’sı, «Ege Bölgesinde» bir ilde olanların  %84’ü, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların  %55’i, «İç Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların  %96’sı, «Karadeniz Bölgesinde» bir ilde olanların  %69’u, «Marmara Bölgesinde» bir ilde olanların  %81’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «kentsel kesimde» ikamet edenlerin %13’ü, «kırsal kesimde» ikamet edenlerin %5’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «kentsel kesimde» ikamet edenlerin %12’si, «kırsal kesimde» ikamet edenlerin %18’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, «kentsel kesimde» ikamet edenlerin %75’i, «kırsal kesimde» ikamet edenlerin %77’si 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, Türkiye’nin «batısında» ikamet edenlerin  %12’si, «ortasında» ikamet edenlerin  %2’si, «doğusunda» ikamet edenlerin  %26’sı 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, Türkiye’nin «batısında» ikamet edenlerin  %12’si, «ortasında» ikamet edenlerin  %6’sı, «doğusunda» ikamet edenlerin  %23’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, Türkiye’nin «batısında» ikamet edenlerin  %76’sı, «ortasında» ikamet edenlerin  %92’si, «doğusunda» ikamet edenlerin  %51’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «Akdeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin  %2’si, «Doğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin  %35’i, «Ege Bölgesinde» ikamet edenlerin  %12’si, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin  %12’si, «İç Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin  %3’ü, «Karadeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin  %16’sı, «Marmara Bölgesinde» ikamet edenlerin  %13’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «Akdeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin  %7’si, «Doğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin  %14’ü, «Ege Bölgesinde» ikamet edenlerin  %10’u, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin  %20’si, «İç Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin  %1’i, «Karadeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin  %27’si, «Marmara Bölgesinde» ikamet edenlerin  %14’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, «Akdeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin  %91’i, «Doğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin  %51’i, «Ege Bölgesinde» ikamet edenlerin  %78’i, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin  %68’i, «İç Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin  %96’sı, «Karadeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin  %57’si, «Marmara Bölgesinde» ikamet edenlerin  %73’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde «AK Parti’ye» oy vermiş seçmenlerin  %6’sı, «CHP’ye» oy vermiş seçmenlerin  %4’ü, «MHP’ye» oy vermiş seçmenlerin  %2’si, «HDP’ye» oy vermiş seçmenlerin  %75’i, «diğer bir partiye» oy vermiş seçmenlerin  %0’ı, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin  %7’si, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin  %19’u, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin  %0’ı 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde «AK Parti’ye» oy vermiş seçmenlerin  %11’i, «CHP’ye» oy vermiş seçmenlerin  %18’i, «MHP’ye» oy vermiş seçmenlerin  %11’i, «HDP’ye» oy vermiş seçmenlerin  %11’i, «diğer bir partiye» oy vermiş seçmenlerin  %0’ı, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin  %14’ü, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin  %6’sı, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin  %0’ı 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde «AK Parti’ye» oy vermiş seçmenlerin  %83’ü, «CHP’ye» oy vermiş seçmenlerin  %78’i, «MHP’ye» oy vermiş seçmenlerin  %87’si, «HDP’ye» oy vermiş seçmenlerin  %14’ü, «diğer bir partiye» oy vermiş seçmenlerin  %100’ü, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin  %79’u, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin  %75’i, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin  %100’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde «Recep Tayyip Erdoğan’a» oy vermiş seçmenlerin  %6’sı, «Ekmelettin İhsanoğlu’na» oy vermiş seçmenlerin  %2’si, «Selahattin Demirtaş’a» oy vermiş seçmenlerin  %78’i, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin  %5’i, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin  %14’ü, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin  %9’u 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde «Recep Tayyip Erdoğan’a» oy vermiş seçmenlerin  %12’si, «Ekmelettin İhsanoğlu’na» oy vermiş seçmenlerin  %13’ü, «Selahattin Demirtaş’a» oy vermiş seçmenlerin  %9’u, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin  %13’ü, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin  %20’si, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin  %3’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde «Recep Tayyip Erdoğan’a» oy vermiş seçmenlerin  %82’si, «Ekmelettin İhsanoğlu’na» oy vermiş seçmenlerin  %85’i, «Selahattin Demirtaş’a» oy vermiş seçmenlerin  %13’ü, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin  %82’si, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin  %66’sı, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin  %88’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, 16 Nisan 2017 Referandumunda «evet oyu» kullanmış seçmenlerin %6’sı, «hayır oyu» kullanmış seçmenlerin %19’u, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin  %6’sı, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin  %13’ü, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin  %26’sı 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 16 Nisan 2017 Referandumunda «evet oyu» kullanmış seçmenlerin %12’si, «hayır oyu» kullanmış seçmenlerin %13’ü, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin  %13’ü, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin  %16’sı, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin  %0’ı 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, 16 Nisan 2017 Referandumunda «evet oyu» kullanmış seçmenlerin %82’si, «hayır oyu» kullanmış seçmenlerin %68’i, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin  %81’i, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin  %71’i, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin  %74’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Araştırmanın Künyesi:

Bu araştırma, Konsensus Araştırma ve Danışmanlık tarafından “Türkiye Gündemi Araştırması Aboneleri” için gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın saha çalışması 10 – 30. Aralık 2017 tarihleri arasında 21 gün sürmüştür. Araştırma genelinde Türkiye 18 yaş üstü nüfusu temsil etme yeteneğine sahip toplam 1.500 kişi ile yüz yüze anket yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın %95 güven sınırında hata payı ±%2,45’dir.