Her 4 kişiden 3’ü Türkiye’nin yeni bir Anayasaya ihtiyacı olduğunu düşünüyor

Araştırmaya katılanlara “Sizce Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var mı yok mu?” sorusu sorulmuştur. Bu soruya araştırmaya katılan 1.502 kişinin %2,5’iBeni anayasa ilgilendirmiyor“, %10,0’uBilmiyorum” cevabını verirken %0,7’si cevap vermemiştir. Soruya cevap verme oranı %86,8’dir.

 

Araştırmaya katılanlara "Sizce Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var mı yok mu?" sorusu sorulmuştur.

Bu soruya cevap verenlerin %74’ü Türkiye’nin yeni bir anayasaya “ihtiyacı olduğunu” düşünürken %26’sıihtiyacı olmadığını” düşünmektedir.

Sizce Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var mı yok mu? 1 Kasım 2015’de yapılan genel seçimlerde hangi partiye oy vermiştiniz?
AK Parti CHP MHP HDP DİĞER
Var %84 %60 %61 %72 %76
Yok %16 %40 %39 %28 %24
Toplam %100 %100 %100 %100 %100
Baz 524 275 125 113 30

1 Kasım 2015 erken genel seçimlerinde oyunu AK Parti’ye veren seçmenlerin %84’ü Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olduğunu” belirtirken bu kitle içerisinde Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olmadığını” düşünenlerin oranı %16’dır.

1 Kasım 2015 erken genel seçimlerinde oyunu CHP’ye veren seçmenlerin %60’ı Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olduğunu” belirtirken bu kitle içerisinde Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olmadığını” düşünenlerin oranı %40’dır.

1 Kasım 2015 erken genel seçimlerinde oyunu MHP’ye veren seçmenlerin %61’i Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olduğunu” belirtirken bu kitle içerisinde Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olmadığını” düşünenlerin oranı %39’dur.

1 Kasım 2015 erken genel seçimlerinde oyunu HDP’ye veren seçmenlerin %72’si Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olduğunu” belirtirken bu kitle içerisinde Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olmadığını” düşünenlerin oranı %28’dir.

1 Kasım 2015 erken genel seçimlerinde oyunu DİĞER bir partiye veren seçmenlerin %76’sı Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olduğunu” belirtirken bu kitle içerisinde Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olmadığını” düşünenlerin oranı %24’tür.

 

Sizce Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var mı yok mu? Görüşülen Kişinin Bugünkü Siyasi Tercihi
AK Parti CHP MHP HDP DİĞER
Var %84 %61 %66 %69 %57
Yok %16 %39 %34 %31 %43
Toplam %100 %100 %100 %100 %100
Baz 542 226 107 84 29

Bu pazar bir genel seçim olsa oyunu AK Parti’ye vermeyi düşünen seçmenlerin %84’ü Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olduğunu” belirtirken bu kitle içerisinde Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olmadığını” düşünenlerin oranı %16’dır.

Bu pazar bir genel seçim olsa oyunu CHP’ye vermeyi düşünen seçmenlerin %61’i Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olduğunu” belirtirken bu kitle içerisinde Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olmadığını” düşünenlerin oranı %39’dur.

Bu pazar bir genel seçim olsa oyunu MHP’ye vermeyi düşünen seçmenlerin %66’sı Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olduğunu” belirtirken bu kitle içerisinde Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olmadığını” düşünenlerin oranı %34’tür.

Bu pazar bir genel seçim olsa oyunu HDP’ye vermeyi düşünen seçmenlerin %69’u Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olduğunu” belirtirken bu kitle içerisinde Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olmadığını” düşünenlerin oranı %31’dir.

Bu pazar bir genel seçim olsa oyunu DİĞER bir partiye vermeyi düşünen seçmenlerin %57’si Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olduğunu” belirtirken bu kitle içerisinde Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olmadığını” düşünenlerin oranı %43’tür.

 

Sizce Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var mı yok mu? Görüşülen Kişinin Cinsiyeti
Erkek Kadın
Var %76 %71
Yok %24 %29
Toplam %100 %100
Baz 697 607

Erkeklerin%76’sı Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olduğunu” belirtirken bu kitle içerisinde Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olmadığını” düşünenlerin oranı %24’tür.

Kadınların%71’i Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olduğunu” belirtirken bu kitle içerisinde Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olmadığını” düşünenlerin oranı %29’dur.

 

Sizce Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var mı yok mu? Görüşülen Kişinin Yaş Grubu
18-39 40-59 60 ve üstü
Var %71 %78 %77
Yok %29 %22 %23
Toplam %100 %100 %100
Baz 676 436 192

18-39 yaş grubunda olan seçmenlerin %71’i Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olduğunu” belirtirken bu kitle içerisinde Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olmadığını” düşünenlerin oranı %29’dur.

40-59 yaş grubunda olan seçmenlerin %78’i Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olduğunu” belirtirken bu kitle içerisinde Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olmadığını” düşünenlerin oranı %22’dir.

60 ve üstü yaş grubunda olan seçmenlerin %77’si Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olduğunu” belirtirken bu kitle içerisinde Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olmadığını” düşünenlerin oranı %23’tür.

 

Sizce Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var mı yok mu? Görüşülen Kişinin Eğitim Durumu
Düşük Orta Yüksek
Var %77 %75 %71
Yok %23 %25 %29
Toplam %100 %100 %100
Baz 407 478 413

Düşük eğitim grubunda olan seçmenlerin %77’si Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olduğunu” belirtirken bu kitle içerisinde Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olmadığını” düşünenlerin oranı %23’tür.

Orta eğitim grubunda olan seçmenlerin %75’i Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olduğunu” belirtirken bu kitle içerisinde Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olmadığını” düşünenlerin oranı %25’tir.

Yüksek eğitim grubunda olan seçmenlerin %71’i Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olduğunu” belirtirken bu kitle içerisinde Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olmadığını” düşünenlerin oranı %29’dur.

 

Sizce Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var mı yok mu? Görüşülen Kişinin Çalışma Durumu
Çalışmıyor Ücretli çalışıyor Kendi işinde çalışıyor
Var %72 %74 %82
Yok %28 %26 %18
Toplam %100 %100 %100
Baz 572 541 187

Çalışmayan seçmenlerin %72’si Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olduğunu” belirtirken bu kitle içerisinde Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olmadığını” düşünenlerin oranı %28’dir.

Ücretli çalışan seçmenlerin %74’ü Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olduğunu” belirtirken bu kitle içerisinde Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olmadığını” düşünenlerin oranı %26’dır.

Kendi işinde çalışan seçmenlerin %82’si Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olduğunu” belirtirken bu kitle içerisinde Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olmadığını” düşünenlerin oranı %18’dir.

 

Sizce Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var mı yok mu? Görüşülen Kişinin Kendini Ait Hissettiği Etnik Köken
Türk Kürt Diğer
Var %75 %73 %71
Yok %25 %27 %29
Toplam %100 %100 %100
Baz 933 229 92

Kendini Türk etnik kökenine ait hisseden seçmenlerin %75’i Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olduğunu” belirtirken bu kitle içerisinde Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olmadığını” düşünenlerin oranı %25’tir.

Kendini Kürt etnik kökenine ait hisseden seçmenlerin %73’ü Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olduğunu” belirtirken bu kitle içerisinde Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olmadığını” düşünenlerin oranı %27’dir.

Kendini Diğer bir etnik kökene ait hisseden seçmenlerin %71’i Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olduğunu” belirtirken bu kitle içerisinde Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olmadığını” düşünenlerin oranı %29’dur.

 

Sizce Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var mı yok mu? Görüşülen Kişinin Hane Halkı Büyüklüğü
1-2 kişi 3-4 kişi 5 kişi ve üstü
Var %75 %74 %73
Yok %25 %26 %27
Toplam %100 %100 %100
Baz 278 586 426

Hane halkı büyüklüğü 1-2 kişi olan seçmenlerin %75’i Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olduğunu” belirtirken bu kitle içerisinde Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olmadığını” düşünenlerin oranı %25’tir.

Hane halkı büyüklüğü 3-4 kişi olan seçmenlerin %74’ü Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olduğunu” belirtirken bu kitle içerisinde Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olmadığını” düşünenlerin oranı %26’dır.

Hane halkı büyüklüğü 5 kişi ve üstü olan seçmenlerin %73’ü Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olduğunu” belirtirken bu kitle içerisinde Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olmadığını” düşünenlerin oranı %27’dir.

 

Sizce Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var mı yok mu? Anketin Yapıldığı Türkiye Kesitleri
Batı Orta Doğu
Var %73 %72 %79
Yok %27 %28 %21
Toplam %100 %100 %100
Baz 668 397 233

Türkiye’nin Batı kesitinde yaşayan seçmenlerin %73’ü Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olduğunu” belirtirken bu kitle içerisinde Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olmadığını” düşünenlerin oranı %27’dir.

Türkiye’nin Orta kesitinde yaşayan seçmenlerin %72’si Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olduğunu” belirtirken bu kitle içerisinde Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olmadığını” düşünenlerin oranı %28’dir.

Türkiye’nin Doğu kesitinde yaşayan seçmenlerin %79’u Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olduğunu” belirtirken bu kitle içerisinde Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı “Olmadığını” düşünenlerin oranı %21’dir.

 

Künye: 

Bu araştırma, Konsensus Araştırma ve Danışmanlık tarafından “Türkiye Gündemi Araştırması Aboneleri” için gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın saha çalışması 11.08.201603.09.2016 tarihleri arasında 23 gün sürmüştür. Araştırma genelinde Türkiye 18 yaş üstü nüfusu temsil etme yeteneğine sahip toplam 1.502 kişi ile telefon anketi yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın %95 güven sınırında hata payı ±%2,45’dir. Bir anketin yapılması ortalama 04 dk. 48 sn. sürmüştür. Araştırma toplam 81 ilde gerçekleştirilmiştir.