İçinde Başkanlık sistemi olan Anayasaya “evet oyu”

Araştırmaya katılanlara “Beklentilerinizin çoğunu içeren ve içinde “Başkanlık Sistemi” de olan yeni bir anayasa için referandum yapılsa, bu anayasaya  “evet” oyu mu, “hayır” oyu mu kullanırsınız?” sorusu sorulmuştur. Bu soruya, araştırmaya katılan 1.502 kişinin %3,3’üOy kullanmaya gitmem“, %13,3’üKararsızım” cevabını verirken %1,5’i cevap vermemiştir. Soruya cevap verme oranı %81,9’dur.

 

Araştırmaya katılanlara "Beklentilerinizin çoğunu içeren ve içinde "Başkanlık Sistemi" de olan yeni bir anayasa için referandum yapılsa, bu anayasaya "evet" oyu mu, "hayır" oyu mu kullanırsınız?" sorusu sorulmuştur.

 

 

Bu soruya cevap verenlerin %59’u beklentilerinin çoğunu karşılayan ve içinde Başkanlık Sistemi de olan bir anayasa için referandum yapılsa “Evet oyu” kullanacağını söylerken “Hayır oyu” kullanacağını belirten seçmenlerin oranı %41’dir.

 

Çapraz Analizler:

Beklentilerinizin çoğunu içeren ve içinde “Başkanlık Sistemi” de olan yeni bir anayasa için referandum yapılsa, bu anayasaya  “evet” oyu mu, “hayır” oyu mu mu kullanırsınız? 1 Kasım 2015’de yapılan genel seçimlerde hangi partiye oy vermiştiniz?
AK Parti CHP MHP HDP DİĞER
Evet oyu %89 %20 %44 %52 %30
Hayır oyu %11 %80 %56 %48 %70
Toplam %100 %100 %100 %100 %100
Baz 500 268 119 110 27

1 Kasım 2015’te yapılan erken genel seçimlerde oyunu AK Parti’ye veren seçmenlerin %89’u beklentilerinin çoğunu karşılayan ve içinde Başkanlık Sistemi de olan bir anayasa için referandum yapılsa “Evet oyu” vereceğini belirtirken %11’i “Hayır oyu” vereceğini söylemiştir.

1 Kasım 2015’te yapılan erken genel seçimlerde oyunu CHP’ye veren seçmenlerin %20’si beklentilerinin çoğunu karşılayan ve içinde Başkanlık Sistemi de olan bir anayasa için referandum yapılsa “Evet oyu” vereceğini belirtirken %80’iHayır oyu” vereceğini söylemiştir.

1 Kasım 2015’te yapılan erken genel seçimlerde oyunu MHP’ye veren seçmenlerin %44’ü beklentilerinin çoğunu karşılayan ve içinde Başkanlık Sistemi de olan bir anayasa için referandum yapılsa “Evet oyu” vereceğini belirtirken %56’sı “Hayır oyu” vereceğini söylemiştir.

1 Kasım 2015’te yapılan erken genel seçimlerde oyunu HDP’ye veren seçmenlerin %52’si beklentilerinin çoğunu karşılayan ve içinde Başkanlık Sistemi de olan bir anayasa için referandum yapılsa “Evet oyu” vereceğini belirtirken %48’iHayır oyu” vereceğini söylemiştir.

1 Kasım 2015’te yapılan erken genel seçimlerde oyunu DİĞER bir partiye veren seçmenlerin %30’u beklentilerinin çoğunu karşılayan ve içinde Başkanlık Sistemi de olan bir anayasa için referandum yapılsa “Evet oyu” vereceğini belirtirken %70’iHayır oyu” vereceğini söylemiştir.

 

Beklentilerinizin çoğunu içeren ve içinde “Başkanlık Sistemi” de olan yeni bir anayasa için referandum yapılsa, bu anayasaya  “evet” oyu mu, “hayır” oyu mu mu kullanırsınız? Görüşülen Kişinin Bugünkü Siyasi Tercihi
AK Parti CHP MHP HDP DİĞER
Evet oyu %89 %17 %42 %47 %29
Hayır oyu %11 %83 %58 %53 %71
Toplam %100 %100 %100 %100 %100
Baz 530 224 103 84 29

Bu pazar bir genel seçim olsa oyunu AK Parti’ye vereceğini söyleyen seçmenlerin %89’u beklentilerinin çoğunu karşılayan ve içinde Başkanlık Sistemi de olan bir anayasa için referandum yapılsa “Evet oyu” kullanacağını belirtirken %11’iHayır oyu” kullanacağını söylemiştir.

Bu pazar bir genel seçim olsa oyunu CHP’ye vereceğini söyleyen seçmenlerin %17’si beklentilerinin çoğunu karşılayan ve içinde Başkanlık Sistemi de olan bir anayasa için referandum yapılsa “Evet oyu” kullanacağını belirtirken %83’üHayır oyu” kullanacağını söylemiştir.

Bu pazar bir genel seçim olsa oyunu MHP’ye vereceğini söyleyen seçmenlerin %42’si beklentilerinin çoğunu karşılayan ve içinde Başkanlık Sistemi de olan bir anayasa için referandum yapılsa “Evet oyu” kullanacağını belirtirken %58’iHayır oyu” kullanacağını söylemiştir.

Bu pazar bir genel seçim olsa oyunu HDP’ye vereceğini söyleyen seçmenlerin %47’si beklentilerinin çoğunu karşılayan ve içinde Başkanlık Sistemi de olan bir anayasa için referandum yapılsa “Evet oyu” kullanacağını belirtirken %53’üHayır oyu” kullanacağını söylemiştir.

Bu pazar bir genel seçim olsa oyunu DİĞER bir partiye vereceğini söyleyen seçmenlerin %29’u beklentilerinin çoğunu karşılayan ve içinde Başkanlık Sistemi de olan bir anayasa için referandum yapılsa “Evet oyu” kullanacağını belirtirken %71’iHayır oyu” kullanacağını söylemiştir.

 

Beklentilerinizin çoğunu içeren ve içinde “Başkanlık Sistemi” de olan yeni bir anayasa için referandum yapılsa, bu anayasaya  “evet” oyu mu, “hayır” oyu mu mu kullanırsınız? Görüşülen Kişinin Cinsiyeti
Erkek Kadın
Evet oyu %58 %59
Hayır oyu %42 %41
Toplam %100 %100
Baz 649 581

Erkeklerin%58’i beklentilerinin çoğunu karşılayan ve içinde Başkanlık Sistemi de olan bir anayasa için referandum yapılsa “Evet oyu” kullanacağını belirtirken %42’siHayır oyu” kullanacağını söylemiştir.

Kadınların%59’u beklentilerinin çoğunu karşılayan ve içinde Başkanlık Sistemi de olan bir anayasa için referandum yapılsa “Evet oyu” kullanacağını belirtirken %41’iHayır oyu” kullanacağını söylemiştir.

 

Beklentilerinizin çoğunu içeren ve içinde “Başkanlık Sistemi” de olan yeni bir anayasa için referandum yapılsa, bu anayasaya  “evet” oyu mu, “hayır” oyu mu mu kullanırsınız? Görüşülen Kişinin Yaş Grubu
18-39 40-59 60 ve üstü
Evet oyu %63 %57 %44
Hayır oyu %37 %43 %56
Toplam %100 %100 %100
Baz 640 410 179

18-39 yaş grubunda olan seçmenlerin %63’ü beklentilerinin çoğunu karşılayan ve içinde Başkanlık Sistemi de olan bir anayasa için referandum yapılsa “Evet oyu” kullanacağını belirtirken %37’siHayır oyu” kullanacağını söylemiştir.

40-59 yaş grubunda olan seçmenlerin %57’si beklentilerinin çoğunu karşılayan ve içinde Başkanlık Sistemi de olan bir anayasa için referandum yapılsa “Evet oyu” kullanacağını belirtirken %43’üHayır oyu” kullanacağını söylemiştir.

60 ve üstü yaş grubunda olan seçmenlerin %44’ü beklentilerinin çoğunu karşılayan ve içinde Başkanlık Sistemi de olan bir anayasa için referandum yapılsa “Evet oyu” kullanacağını belirtirken %56’sıHayır oyu” kullanacağını söylemiştir.

 

Beklentilerinizin çoğunu içeren ve içinde “Başkanlık Sistemi” de olan yeni bir anayasa için referandum yapılsa, bu anayasaya  “evet” oyu mu, “hayır” oyu mu mu kullanırsınız? Görüşülen Kişinin Eğitim Durumu
Düşük Orta Yüksek
Evet oyu %64 %58 %54
Hayır oyu %36 %42 %46
Toplam %100 %100 %100
Baz 381 458 386

Düşük eğitim seviyesinde olan seçmenlerin %64’ü beklentilerinin çoğunu karşılayan ve içinde Başkanlık Sistemi de olan bir anayasa için referandum yapılsa “Evet oyu” kullanacağını belirtirken %36’sıHayır oyu” kullanacağını söylemiştir.

Orta eğitim seviyesinde olan seçmenlerin %58’i beklentilerinin çoğunu karşılayan ve içinde Başkanlık Sistemi de olan bir anayasa için referandum yapılsa “Evet oyu” kullanacağını belirtirken %42’siHayır oyu” kullanacağını söylemiştir.

Yüksek eğitim seviyesinde olan seçmenlerin %54’ü beklentilerinin çoğunu karşılayan ve içinde Başkanlık Sistemi de olan bir anayasa için referandum yapılsa “Evet oyu” kullanacağını belirtirken %46’sıHayır oyu” kullanacağını söylemiştir.

 

Beklentilerinizin çoğunu içeren ve içinde “Başkanlık Sistemi” de olan yeni bir anayasa için referandum yapılsa, bu anayasaya  “evet” oyu mu, “hayır” oyu mu mu kullanırsınız? Görüşülen Kişinin Çalışma Durumu
Çalışmıyor Ücretli çalışıyor Kendi işinde çalışıyor
Evet oyu %57 %58 %64
Hayır oyu %43 %42 %36
Toplam %100 %100 %100
Baz 544 498 183

Çalışmayan seçmenlerin %57’si beklentilerinin çoğunu karşılayan ve içinde Başkanlık Sistemi de olan bir anayasa için referandum yapılsa “Evet oyu” kullanacağını belirtirken %43’üHayır oyu” kullanacağını söylemiştir.

Ücretli çalışan seçmenlerin %58’i beklentilerinin çoğunu karşılayan ve içinde Başkanlık Sistemi de olan bir anayasa için referandum yapılsa “Evet oyu” kullanacağını belirtirken %42’siHayır oyu” kullanacağını söylemiştir.

Kendi işinde çalışan seçmenlerin %64’ü beklentilerinin çoğunu karşılayan ve içinde Başkanlık Sistemi de olan bir anayasa için referandum yapılsa “Evet oyu” kullanacağını belirtirken %36’sıHayır oyu” kullanacağını söylemiştir.

 

Beklentilerinizin çoğunu içeren ve içinde “Başkanlık Sistemi” de olan yeni bir anayasa için referandum yapılsa, bu anayasaya  “evet” oyu mu, “hayır” oyu mu mu kullanırsınız? Görüşülen Kişinin Kendini Ait Hissettiği Etnik Köken
Türk Kürt Diğer
Evet oyu %60 %60 %47
Hayır oyu %40 %40 %53
Toplam %100 %100 %100
Baz 874 219 86

Kendini Türk etnik kökenine ait hisseden seçmenlerin %60’ı beklentilerinin çoğunu karşılayan ve içinde Başkanlık Sistemi de olan bir anayasa için referandum yapılsa “Evet oyu” kullanacağını belirtirken %40’ıHayır oyu” kullanacağını söylemiştir.

Kendini Kürt etnik kökenine ait hisseden seçmenlerin %60’ı beklentilerinin çoğunu karşılayan ve içinde Başkanlık Sistemi de olan bir anayasa için referandum yapılsa “Evet oyu” kullanacağını belirtirken %40’ıHayır oyu” kullanacağını söylemiştir.

Kendini Diğer bir etnik kökene ait hisseden seçmenlerin %47’si beklentilerinin çoğunu karşılayan ve içinde Başkanlık Sistemi de olan bir anayasa için referandum yapılsa “Evet oyu” kullanacağını belirtirken %53’üHayır oyu” kullanacağını söylemiştir.

 

Beklentilerinizin çoğunu içeren ve içinde “Başkanlık Sistemi” de olan yeni bir anayasa için referandum yapılsa, bu anayasaya  “evet” oyu mu, “hayır” oyu mu mu kullanırsınız? Görüşülen Kişinin Hane Halkı Büyüklüğü
1-2 kişi 3-4 kişi 5 kişi ve üstü
Evet oyu %51 %56 %66
Hayır oyu %49 %44 %34
Toplam %100 %100 %100
Baz 266 551 403

Hane halkı büyüklüğü 1-2 kişi olan seçmenlerin %51’i beklentilerinin çoğunu karşılayan ve içinde Başkanlık Sistemi de olan bir anayasa için referandum yapılsa “Evet oyu” vereceğini belirtirken %49’uHayır oyu” vereceğini söylemiştir.

Hane halkı büyüklüğü 3-4 kişi olan seçmenlerin %56’sı beklentilerinin çoğunu karşılayan ve içinde Başkanlık Sistemi de olan bir anayasa için referandum yapılsa “Evet oyu” vereceğini belirtirken %44’üHayır oyu” vereceğini söylemiştir.

Hane halkı büyüklüğü 5 kişi ve üstü olan seçmenlerin %66’sı beklentilerinin çoğunu karşılayan ve içinde Başkanlık Sistemi de olan bir anayasa için referandum yapılsa “Evet oyu” vereceğini belirtirken %34’üHayır oyu” vereceğini söylemiştir.

 

Beklentilerinizin çoğunu içeren ve içinde “Başkanlık Sistemi” de olan yeni bir anayasa için referandum yapılsa, bu anayasaya  “evet” oyu mu, “hayır” oyu mu mu kullanırsınız? Anketin Yapıldığı Türkiye Kesitleri
Batı Orta Doğu
Evet oyu %55 %58 %65
Hayır oyu %45 %42 %35
Toplam %100 %100 %100
Baz 622 373 226

Türkiye’nin Batı kesitinde yaşayan seçmenlerin %55’i beklentilerinin çoğunu karşılayan ve içinde Başkanlık Sistemi de olan bir anayasa için referandum yapılsa “Evet oyu” vereceğini belirtirken %45’iHayır oyu” vereceğini söylemiştir.

Türkiye’nin Orta kesitinde yaşayan seçmenlerin %58’i beklentilerinin çoğunu karşılayan ve içinde Başkanlık Sistemi de olan bir anayasa için referandum yapılsa “Evet oyu” vereceğini belirtirken %42’siHayır oyu” vereceğini söylemiştir.

Türkiye’nin Doğu kesitinde yaşayan seçmenlerin %65’i beklentilerinin çoğunu karşılayan ve içinde Başkanlık Sistemi de olan bir anayasa için referandum yapılsa “Evet oyu” vereceğini belirtirken %35’iHayır oyu” vereceğini söylemiştir.

Künye:

Bu araştırma, Konsensus Araştırma ve Danışmanlık tarafından “Türkiye Gündemi Araştırması Aboneleri” için gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın saha çalışması 11.08.201603.09.2016 tarihleri arasında 23 gün sürmüştür. Araştırma genelinde Türkiye 18 yaş üstü nüfusu temsil etme yeteneğine sahip toplam 1.502 kişi ile telefon anketi yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın %95 güven sınırında hata payı ±%2,45’dir. Bir anketin yapılması ortalama 04 dk. 48 sn. sürmüştür. Araştırma toplam 81 ilde