“İdam cezası geri getirilsin mi?”

Araştırmaya katılanlara “Yeniden idam cezasının getirilmesini ister misiniz, istemez misiniz?” sorusu sorulmuştur. Bu soruya, araştırmaya katılan 1.502 kişinin %3,9’u “Bilmiyorum” cevabını verirken %0,5’i cevap vermemiştir. Soruya cevap verme oranı %95,6’dır.

idamchart

 

Bu soruya cevap verenlerin %62’si yeniden idam cezasının getirilmesini “İstediğini” belirtirken %32’si “İstemediğini” belirtmiştir. İdam cezasının geri getirilmesini “Ne istediğini ne istemediğini” söyleyenlerin oranı ise %6’sı.

1 Kasım 2015’te yapılan erken genel seçimlerde oyunu AK Parti’ye veren seçmenlerin %83’ü yeniden idam cezasının getirilmesini “İstediğini” belirtirken %13’ü “İstemediğini” belirtmiştir. Bu kitle içerisinde idam cezasının geri getirilmesini “Ne istediğini ne istemediğini” söyleyenlerin oranı ise %4’tür.

1 Kasım 2015’te yapılan erken genel seçimlerde oyunu CHP’ye veren seçmenlerin %35’i yeniden idam cezasının getirilmesini “İstediğini” belirtirken %59’u “İstemediğini” belirtmiştir. Bu kitle içerisinde idam cezasının geri getirilmesini “Ne istediğini ne istemediğini” söyleyenlerin oranı ise %6’dır.

1 Kasım 2015’te yapılan erken genel seçimlerde oyunu MHP’ye veren seçmenlerin %73’ü yeniden idam cezasının getirilmesini “İstediğini” belirtirken %20’si “İstemediğini” belirtmiştir. Bu kitle içerisinde idam cezasının geri getirilmesini “Ne istediğini ne istemediğini” söyleyenlerin oranı ise %7’dir.

1 Kasım 2015’te yapılan erken genel seçimlerde oyunu HDP’ye veren seçmenlerin %33’ü yeniden idam cezasının getirilmesini “İstediğini” belirtirken %55’i “İstemediğini” belirtmiştir. Bu kitle içerisinde idam cezasının geri getirilmesini “Ne istediğini ne istemediğini” söyleyenlerin oranı ise %12’dir.

1 Kasım 2015’te yapılan erken genel seçimlerde oyunu DİĞER bir partiye veren seçmenlerin %65’i yeniden idam cezasının getirilmesini “İstediğini” belirtirken %23’ü “İstemediğini” belirtmiştir. Bu kitle içerisinde idam cezasının geri getirilmesini “Ne istediğini ne istemediğini” söyleyenlerin oranı ise %12’dir.

Künye: Bu araştırma, Konsensus Araştırma ve Danışmanlık tarafından “Türkiye Gündemi Araştırması Aboneleri” için gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın saha çalışması 11.08.2016 – 03.09.2016 tarihleri arasında 23 gün sürmüştür. Araştırma genelinde Türkiye 18 yaş üstü nüfusu temsil etme yeteneğine sahip toplam 1.502 kişi ile telefon anketi yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın %95 güven sınırında hata payı ±%2,45’dir. Bir anketin yapılması ortalama 04 dk. 48 sn. sürmüştür. Araştırma toplam 81 ilde gerçekleştirilmiştir.