İdeal Belediye Başkanı Özellikleri

Araştırmaya katılanlara ” Size okuyacağım özelliklerden hangi üçü, Yerel Seçimlerde, oy vermeyi düşündüğünüz siyasi partiden aday olmasa da, aday gösterildiği partiye oy verme eğiliminizi arttıran Belediye Başkan Adayı özelliklerindendir?” sorusu sorulmuş ve üç özellik belirtilmesi istenmiştir.

 

Yerel Seçimlerde Oy Verme Eğilimini Arttıran Belediye Başkan Adayı Özellikleri

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Dürüst olması

672

%34

%35

Hukukun gücüne inanması

545

%27

%28

Çalışkan olması

544

%27

%28

Halkın içinde olması

452

%23

%24

Güvenilir olması

345

%17

%18

Kendisine oy vermeyenlere de iyi davranması

332

%17

%17

Vatandaşın yanında olduğunu hissettirmesi

278

%14

%15

İş bitirici olması

240

%12

%13

Atatürkçü olması

236

%12

%12

Milliyetçi olması

220

%11

%11

Kendi siyasi partisinin fikirleri dışındaki fikirlere de açık olması

213

%11

%11

Dini vecibelerini yerine getiriyor olması

211

%11

%11

Üretken olması

196

%10

%10

Laik olması

173

%9

%9

Yüksek eğitimli olması

151

%8

%8

Deneyimli olması

128

%6

%7

Becerikli olması

113

%6

%6

Yardımsever olması

111

%6

%6

Genç olması

108

%5

%6

Sosyal demokrat olması

91

%5

%5

Muhafazakar olması

81

%4

%4

İktidar partisi ile iyi ilişkiler içinde olması

76

%4

%4

Gece yaşantısı olmaması

37

%2

%2

Liberal olması

24

%1

%1

Siyasi yelpazenin sağında olması

15

%1

%1

Geçerli Toplam

1916

%96

%100

Bilmiyor

32

%1

 
Cevap yok

52

%3

 
Geçersiz Toplam

84

%4

 
Genel Toplam

2000

%100

 

 

Araştırmaya katılan seçmenlerin %35’i “Dürüst olması”, %28’i “Hukukun gücüne inanması” ve %28’i “Çalışkan olması” özelliklerini ilk üç sırada belirtmiştir.

 

 

KÜNYE:

Bu araştırma, Konsensus Araştırma ve Danışmanlık tarafından “Türkiye Gündemi Araştırması Aboneleri” için gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın saha çalışması 06 – 11 Mart 2017 tarihleri arasında 5 gün sürmüştür. Araştırma genelinde Türkiye 18 yaş üstü nüfusu temsil etme yeteneğine sahip toplam 2.000 kişi ile telefon anketi yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın %95 güven sınırında hata payı ±%2,1’dir. Bir anketin yapılması ortalama 20 dk. 46 sn. sürmüştür. Araştırma toplam 81 ilde gerçekleştirilmiştir.