İşsizlik Sorunu İle Mücadele Yönetimi (Ocak 2021)

Araştırmaya katılanlara «Türkiye’de işsizlik sorunu ile mücadele iyi mi yönetiliyor kötü mü yönetiliyor?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %32,8’i Türkiye’de işsizlik sorunu ile mücadelenin «iyi», %21,9’u «ne iyi ne kötü», %44,3’ü «kötü» yönetildiğini belirtirken %0,9’u,«bilmediğini» belirtmiş %0,1’i soruya cevap vermemiştir.

Türkiye’de işsizlik sorunu ile mücadelenin iyi mi kötü mü yönetildiğini hakkında fikir beyan edenlerin oranı %99,0’dur.

Türkiye’de işsizlik sorunu ile mücadele iyi mi yönetiliyor kötü mü yönetiliyor?FrekansYüzdeGeçerli Yüzde
İyi491%32,8%33,1
İdare eder328%21,9%22,1
Kötü665%44,3%44,8
Geçerli Toplam1.484%99,0%100,0
Bilmiyor14%0,9 
Cevap yok2%0,1
Geçersiz Toplam16%1,0
Genel Toplam1500%100,0
İyi – Kötü-174-%11,7

Türkiye’de işsizlik sorunu ile mücadelenin iyi mi kötü mü yönetildiğini hakkında fikir beyan edenlerin %33,1’i Türkiye’de işsizlik sorunu ile mücadelenin «iyi», %22,1’i «ne iyi ne kötü», %44,8’i «kötü» yönetildiğini belirtmiştir.

Türkiye’de işsizlik sorunu ile mücadelenin «iyi» yönetildiğini düşünenlerin oranı «kötü» yönetildiğini düşünenlerin oranından %11,7 daha azdır.

Kaynak: Türkiye Gündemi Araştırması (Ocak 2021)