İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı Adayının Meral Akşener’in Olması İsteniyor mu? – Ocak 2018

Araştırmaya katılanlara «2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasını ister misiniz, istemez misiniz?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %16’sı «bilmediğini» belirtmiştir. %1’lik kesim ise cevap vermemiştir. Bu soruya cevap verme oranı %83’tür.

 

2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasını ister misiniz, istemez misiniz? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde
İsterim 143 %10 %12
Fark etmez 240 %16 %19
İstemem 859 %57 %69
Geçerli Toplam 1242 %83 %100
Bilmiyor 233 %16  
Cevap yok 25 %1  
Geçersiz Toplam 258 %17  
Genel Toplam 1500 %100  

 

Soruya cevap verenlerin, %12’si, 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasını «istediğini», %69’u «istemediğini» ve %19’u «fark etmeyeceğini» belirtmiştir. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı olmasını «istemeyenler» çoğunluktadır (%57).

Bu soruya cevap veren, «gençlerin» %17’si, «orta yaşlıların» %10’u, «ileri yaşlıların» %6’sı 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «gençlerin» %17’si, «orta yaşlıların» %21’i, «ileri yaşlıların» %18’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, «gençlerin» %66’sı, «orta yaşlıların» %69’u, «ileri yaşlıların» %76’sı 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «erkeklerin» %13’ü, «kadınların» %10’u 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «erkeklerin» %20’si, «kadınların» %19’u 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, «erkeklerin» %67’si, «kadınların» %71’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «çalışmayanların» %8’i, «ücretli çalışanların» %16’sı, «kendi işinde çalışanların» %12’si 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «çalışmayanların» %18’i, «ücretli çalışanların» %19’u, «kendi işinde çalışanların» %23’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, «çalışmayanların» %74’ü, «ücretli çalışanların» %65’i, «kendi işinde çalışanların» %65’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, çalışmayan kesim içindeki, «evin bakımından sorumlu olanların» %5’i, «öğrenci olanların» %14’ü, «işsiz iş arayanların» %11’i, «işsiz iş aramayanların» %10’u, «emeklilerin» %4’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, çalışmayan kesim içindeki, «evin bakımından sorumlu olanların» %18’i, «öğrenci olanların» %19’u, «işsiz iş arayanların» %14’ü, «işsiz iş aramayanların» %16’sı, «emeklilerin» %20’si 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, çalışmayan kesim içindeki, «evin bakımından sorumlu olanların» %77’si, «öğrenci olanların» %67’si, «işsiz iş arayanların» %75’i, «işsiz iş aramayanların» %74’ü, «emeklilerin» %76’sı 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, eğitim durumu, «herhangi bir okuldan mezun olmayanların» %6’sı, «ilköğretim düzeyinde olanların» %9’u, «ortaöğretim düzeyinde olanların» %14’ü, «yükseköğretim düzeyinde olanların» %16’sı 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, eğitim durumu, «herhangi bir okuldan mezun olmayanların» %15’i, «ilköğretim düzeyinde olanların» %21’i, «ortaöğretim düzeyinde olanların» %17’si, «yükseköğretim düzeyinde olanların» %22’si 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, eğitim durumu, «herhangi bir okuldan mezun olmayanların» %79’u, «ilköğretim düzeyinde olanların» %70’i, «ortaöğretim düzeyinde olanların» %69’u, «yükseköğretim düzeyinde olanların» %62’si 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, evinde «yalnız yaşadığını» belirtenlerin %8’i, «iki kişi» yaşadığını belirtenlerin %12’si, «üç kişi» yaşadığını belirtenlerin %11’i, «dört kişi» yaşadığını belirtenlerin %12’si, «beş veya daha fazla kişi» yaşadığını belirtenlerin %7’si 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, evinde «yalnız yaşadığını» belirtenlerin %26’sı, «iki kişi» yaşadığını belirtenlerin %19’u, «üç kişi» yaşadığını belirtenlerin %17’si, «dört kişi» yaşadığını belirtenlerin %20’si, «beş veya daha fazla kişi» yaşadığını belirtenlerin %18’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, evinde «yalnız yaşadığını» belirtenlerin %66’sı, «iki kişi» yaşadığını belirtenlerin %69’u, «üç kişi» yaşadığını belirtenlerin %72’si, «dört kişi» yaşadığını belirtenlerin %68’i, «beş veya daha fazla kişi» yaşadığını belirtenlerin %75’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, kendini «Türk» etnik kökenine ait hissedenlerin %13’ü, «Kürt» etnik kökenine ait hissedenlerin %4’ü, «diğer bir etnik kökene» ait hissedenlerin %0’ı 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, kendini «Türk» etnik kökenine ait hissedenlerin %18’i, «Kürt» etnik kökenine ait hissedenlerin %29’u, «diğer bir etnik kökene» ait hissedenlerin %23’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, kendini «Türk» etnik kökenine ait hissedenlerin %69’u, «Kürt» etnik kökenine ait hissedenlerin %67’si, «diğer bir etnik kökene» ait hissedenlerin %77’si 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının Türkiye’nin «batısında» bir ilde olanların %17’si, «ortasında» bir ilde olanların %6’sı, «doğusunda» bir ilde olanların %13’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının Türkiye’nin «batısında» bir ilde olanların %24’ü, «ortasında» bir ilde olanların %10’u, «doğusunda» bir ilde olanların %24’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının Türkiye’nin «batısında» bir ilde olanların %59’u, «ortasında» bir ilde olanların %84’ü, «doğusunda» bir ilde olanların %63’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının «Akdeniz Bölgesinde» %10’u, «Doğu Anadolu Bölgesinde» %2’si, «Ege Bölgesinde» bir ilde olanların %15’i, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %14’ü, «İç Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %9’u, «Karadeniz Bölgesinde» bir ilde olanların %16’sı, «Marmara Bölgesinde» bir ilde olanların %16’sı 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının «Akdeniz Bölgesinde» %14’ü, «Doğu Anadolu Bölgesinde» %25’i, «Ege Bölgesinde» bir ilde olanların %30’u, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %19’u, «İç Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %7’si, «Karadeniz Bölgesinde» bir ilde olanların %20’si, «Marmara Bölgesinde» bir ilde olanların %20’si 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının «Akdeniz Bölgesinde» %76’sı, «Doğu Anadolu Bölgesinde» %73’ü, «Ege Bölgesinde» bir ilde olanların %55’i, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %67’si, «İç Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %84’ü, «Karadeniz Bölgesinde» bir ilde olanların %64’ü, «Marmara Bölgesinde» bir ilde olanların %64’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «kentsel kesimde» ikamet edenlerin %12’si, «kırsal kesimde» ikamet edenlerin %1’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «kentsel kesimde» ikamet edenlerin %20’si, «kırsal kesimde» ikamet edenlerin %11’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, «kentsel kesimde» ikamet edenlerin %68’i, «kırsal kesimde» ikamet edenlerin %88’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, Türkiye’nin «batısında» ikamet edenlerin %11’i, «ortasında» ikamet edenlerin %8’i, «doğusunda» ikamet edenlerin %18’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, Türkiye’nin «batısında» ikamet edenlerin %24’ü, «ortasında» ikamet edenlerin %9’u, «doğusunda» ikamet edenlerin %22’si 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, Türkiye’nin «batısında» ikamet edenlerin %65’i, «ortasında» ikamet edenlerin %83’ü, «doğusunda» ikamet edenlerin %60’ı 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «Akdeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %12’si, «Doğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %3’ü, «Ege Bölgesinde» ikamet edenlerin %16’sı, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %20’si, «İç Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %10’u, «Karadeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %23’ü, «Marmara Bölgesinde» ikamet edenlerin %6’sı 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «Akdeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %15’i, «Doğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %23’ü, «Ege Bölgesinde» ikamet edenlerin %33’ü, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %12’si, «İç Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %9’u, «Karadeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %22’si, «Marmara Bölgesinde» ikamet edenlerin %21’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, «Akdeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %73’ü, «Doğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %74’ü, «Ege Bölgesinde» ikamet edenlerin %51’i, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %68’i, «İç Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %81’i, «Karadeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %55’i, «Marmara Bölgesinde» ikamet edenlerin %73’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde «AK Parti’ye» oy vermiş seçmenlerin %10’u, «CHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %12’si, «MHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %20’si, «HDP’ye» oy vermiş seçmenlerin %0’ı, «diğer bir partiye» oy vermiş seçmenlerin %11’i, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %19’u, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %19’u, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %20’si 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde «AK Parti’ye» oy vermiş seçmenlerin %16’sı, «CHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %22’si, «MHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %23’ü, «HDP’ye» oy vermiş seçmenlerin %27’si, «diğer bir partiye» oy vermiş seçmenlerin %11’i, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %20’si, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %12’si, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %20’si 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde «AK Parti’ye» oy vermiş seçmenlerin %74’ü, «CHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %66’sı, «MHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %57’si, «HDP’ye» oy vermiş seçmenlerin %73’ü, «diğer bir partiye» oy vermiş seçmenlerin %78’i, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %61’i, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %69’u, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %60’ı 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde «Recep Tayyip Erdoğan’a» oy vermiş seçmenlerin %10’u, «Ekmelettin İhsanoğlu’na» oy vermiş seçmenlerin %13’ü, «Selahattin Demirtaş’a» oy vermiş seçmenlerin %2’si, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %18’i, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %9’u, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %29’u 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde «Recep Tayyip Erdoğan’a» oy vermiş seçmenlerin %16’sı, «Ekmelettin İhsanoğlu’na» oy vermiş seçmenlerin %22’si, «Selahattin Demirtaş’a» oy vermiş seçmenlerin %27’si, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %20’si, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %27’si, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %19’u 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde «Recep Tayyip Erdoğan’a» oy vermiş seçmenlerin %74’ü, «Ekmelettin İhsanoğlu’na» oy vermiş seçmenlerin %65’i, «Selahattin Demirtaş’a» oy vermiş seçmenlerin %71’i, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %62’si, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %64’ü, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %52’si 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, 16 Nisan 2017 Referandumunda «evet oyu» kullanmış seçmenlerin %11’i, «hayır oyu» kullanmış seçmenlerin %13’ü, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %11’i, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %2’si, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %15’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 16 Nisan 2017 Referandumunda «evet oyu» kullanmış seçmenlerin %16’sı, «hayır oyu» kullanmış seçmenlerin %23’ü, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %22’si, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %21’i, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %22’si 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, 16 Nisan 2017 Referandumunda «evet oyu» kullanmış seçmenlerin %73’ü, «hayır oyu» kullanmış seçmenlerin %64’ü, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %67’si, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %77’si, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %63’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Araştırmanın Künyesi:

Bu araştırma, Konsensus Araştırma ve Danışmanlık tarafından “Türkiye Gündemi Araştırması Aboneleri” için gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın saha çalışması 10 – 30. Aralık 2017 tarihleri arasında 21 gün sürmüştür. Araştırma genelinde Türkiye 18 yaş üstü nüfusu temsil etme yeteneğine sahip toplam 1.500 kişi ile yüz yüze anket yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın %95 güven sınırında hata payı ±%2,45’dir.