Kadınlarda Başörtüsü Özgürlüğü (Ocak 2021)

Araştırmaya katılanlara «Sizce, Türkiye’deki kadınlar, günlük yaşamlarında başörtüsü, türban kullanmakta özgürler mi, özgür değiller mi?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %81,9’u Türkiye’deki kadınların, günlük yaşamlarında başörtüsü, türban kullanmakta «özgür olduğunu», %15,4’ü «özgür olmadığını» belirtirken %2,5’i «bilmediğini» belirtmiş %0,2’si soruya cevap vermemiştir.

Özgür olup olmadığı hakkında fikir beyan edenlerin oranı %97,3’tür.

Sizce, Türkiye’deki kadınlar, günlük yaşamlarında başörtüsü, türban kullanmakta özgürler mi, özgür değiller mi?FrekansYüzdeGeçerli Yüzde
Özgürler1.228%81,9%84,2
Özgür değiller231%15,4%15,8
Geçerli Toplam1.459%97,3%100,0
Bilmiyor38%2,5 
Cevap yok3%0,2
Geçerli Toplam41%2,7
Genel Toplam1500%100,0
Özgür – Özgür değil997%68,4