Kantitatif Araştırma

Olgu ve olayları nesnelleştirerek gözlemlenebilir, ölçülebilir ve sayısal olarak ifade edilebilir bir şekilde ortaya koyan bir araştırma türüdür.

Gözlem ve Ölçmelerin tekrarlanabildiği ve objektif yapıldığı araştırmaya “Kantitatif” araştırma denir.

Kantitatif araştırma yönteminde, araştırılan konuya ilişkin, evreni temsil edecek örneklemden sayısal sonuçlar elde edilmektedir.

Kantitatif araştırma yönteminde, araştırma evreninin araştırma konusu hakkındaki fikrinin yönü sorgulanmaktadır. Yani, konu hakkında yoğun bir analiz yerine daha yüzeysel daha çok sayısal veriler saptanmaktadır.

Kantitatif araştırmalarda sayısal temsiliyet söz konusu olduğundan araştırma evrenini temsil edecek örneklemin hatasız tespit edilmesi ve bu örnekleme doğru soruların sorulması önemlidir.

Kantitatif araştırma yöntemlerinin üstün bir tarafı objektif olmalarıdır. Bu yöntemlerin uygulamalarında belgeler bir araştırmacı grubu tarafından incelenebilmektedir.

Kantitatif araştırmada amaç bireylerin toplumsal davranışlarını gözlem, deney ve test yoluyla nesnel bir şekilde ölçmek ve sayısal verilerle açıklamaktır.

Kantitatif Araştırma;

  • “Ne kadar?”,
  • “Ne miktarda?”,
  • “Ne kadar sık?”,
  • “Ne kadar yaygın?”

vb. gibi sorulara cevap arar.