Karşıt Siyasi Görüşe Hoşgörü (Ocak 2021)

Araştırmaya katılanlara «Sizin siyasi görüşlerinize, fikirlerinize tamamen karşı olan bir kişinin, kendi görüşlerini ve fikrini size söylemesini hoş görür müsünüz, hoş görmez misiniz?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %58,9’u kendi siyasi görüşlerine ve fikirlerine tamamen karşı olan bir kişinin, kendi görüşlerini ve fikrini söylemesini «hoş gördüğünü», %28,1’i «kısmen hoş gördüğünü», %12,1’i «hoş görmediğini» belirtirken %0,8’i «bilmediğini» belirtmiş %0,1’i soruya cevap vermemiştir.

Hoş görüp görmediğini belirtenlerin oranı %99,1’dir.

Sizin siyasi görüşlerinize, fikirlerinize tamamen karşı olan bir kişinin, kendi görüşlerini ve fikrini size söylemesini hoş görür müsünüz, hoş görmez misiniz?FrekansYüzdeGeçerli Yüzde
Hoş görür884%58,9%59,5
Kısmen hoş görür421%28,1%28,3
Hoş görmez182%12,1%12,2
Geçerli Toplam1.487%99,1%100,0
Bilmiyor12%0,8 
Cevap yok1%0,1
Geçerli Toplam13%0,9
Genel Toplam1500%100,0
Hoş Görür – Görmez702%47,3
Hoş görüp görmediğini belirtenlerin %59,5’i kendi siyasi görüşlerine ve fikirlerine tamamen karşı olan bir kişinin, kendi görüşlerini ve fikrini söylemesini «hoş gördüğünü», %28,3’ü «kısmen hoş gördüğünü», %12,2’si «hoş görmediğini» belirtmiştir.

Kendi siyasi görüşlerine ve fikirlerine tamamen karşı olan bir kişinin, kendi görüşlerini ve fikrini söylemesini «hoş gördüğünü» belirtenlerin oranı «hoş görmediğini» belirtenlerin oranından %75,6 daha fazladır.

Kaynak: Türkiye Gündemi Araştırması -52 (Ocak 2021)