Kent Kültürü ve Kentlilik

Kent ve kentleşme modern zamanların en önemli olgularından biridir. Türkiye’de hızlı şehirleşme, kırsal alandan kentsel alanlara yaşanan yoğun bir göç gerçekleşmektedir.Toplam kentli nüfus içinde Büyükşehir Belediyelerinde yaşayan insanların sayısı gittikçe artmaktadır. ‘Kent kültürü ve Kentlilik Bilinci Araştırmaları’ Türkiye’de kentlilik bilincinin ne kadar geliştiğini, kentlerde bireyler arası ilişkileri, bilhassa büyük şehirlerdeki nüfusun kentsel yaşama uyumunu tespit etmektedir.