Kılıçdaroğlu’nun «İyi» mi yoksa «Kötü» mü Muhalefet Yaptığı Düşünülüyor? – Ocak 2018

Araştırmaya katılanlara «Sizce, Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iyi mi, kötü mü muhalefet yapıyor?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %4’ü «bilmediğini» belirtmiştir. %2’lik kesim ise cevap vermemiştir. Bu soruya düşüncesini belirterek cevap verme oranı %94’tür.

Sizce, Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iyi mi, kötü mü muhalefet yapıyor? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde
İyi

362

%24 %26
İdare eder 311 %21 %22
Kötü 738 %49 %52
Geçerli Toplam 1411 %94 %100
Bilmiyor 66 %4  
Cevap yok 23 %2  
Geçersiz Toplam 89 %6  
Genel Toplam 1500 %100  

 

Bu soruya düşüncesini belirterek cevap verenlerin %26’sı Ana Muhalefet Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, «iyi muhalefet yaptığını», %52’si «kötü muhalefet yaptığını», %22’si ise «idare ettiğini» belirtmiştir. Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun «kötü» muhalefet yaptığını düşünenler çoğunluktadır (%26).

 

Bu soruya cevap veren, «gençlerin» %28’i, «orta yaşlıların» %24’ü, «ileri yaşlıların» %29’u Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun «iyi muhalefet yaptığını» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «gençlerin» %22’si, «orta yaşlıların» %22’si, «ileri yaşlıların» %21’i Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhalefet yapmada «idare ettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «gençlerin» %50’si, «orta yaşlıların» %54’ü, «ileri yaşlıların» %50’si Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun «kötü muhalefet yaptığını» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «erkeklerin» %23’ü, «kadınların» %28’i Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun «iyi muhalefet yaptığını» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «erkeklerin» %21’i, «kadınların» %23’ü Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhalefet yapmada «idare ettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «erkeklerin» %56’sı, «kadınların» %49’u Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun «kötü muhalefet yaptığını» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «çalışmayanların» %26’sı, «ücretli çalışanların» %27’si, «kendi işinde çalışanların» %21’i Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun «iyi muhalefet yaptığını» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «çalışmayanların» %19’u, «ücretli çalışanların» %22’si, «kendi işinde çalışanların» %34’ü Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhalefet yapmada «idare ettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «çalışmayanların» %55’i, «ücretli çalışanların» %51’i, «kendi işinde çalışanların» %45’i Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun «kötü muhalefet yaptığını» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, çalışmayan kesim içindeki, «evin bakımından sorumlu olanların» %22’si, «öğrenci olanların» %34’ü, «işsiz iş arayanların» %24’ü, «işsiz iş aramayanların» %34’ü, «emeklilerin» %28’i Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun «iyi muhalefet yaptığını» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, çalışmayan kesim içindeki, «evin bakımından sorumlu olanların» %19’u, «öğrenci olanların» %21’i, «işsiz iş arayanların» %18’i, «işsiz iş aramayanların» %13’ü, «emeklilerin» %20’si Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhalefet yapmada «idare ettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, çalışmayan kesim içindeki, «evin bakımından sorumlu olanların» %59’u, «öğrenci olanların» %45’i, «işsiz iş arayanların» %58’i, «işsiz iş aramayanların» %53’ü, «emeklilerin» %52’si Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun «kötü muhalefet yaptığını» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, eğitim durumu, «herhangi bir okuldan mezun olmayanların» %26’sı, «ilköğretim düzeyinde olanların» %22’si, «ortaöğretim düzeyinde olanların» %28’i, «yükseköğretim düzeyinde olanların» %35’i Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun «iyi muhalefet yaptığını» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, eğitim durumu, «herhangi bir okuldan mezun olmayanların» %21’i, «ilköğretim düzeyinde olanların» %22’si, «ortaöğretim düzeyinde olanların» %22’si, «yükseköğretim düzeyinde olanların» %23’ü Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhalefet yapmada «idare ettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, eğitim durumu, «herhangi bir okuldan mezun olmayanların» %53’ü, «ilköğretim düzeyinde olanların» %56’sı, «ortaöğretim düzeyinde olanların» %50’si, «yükseköğretim düzeyinde olanların» %42’si Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun «kötü muhalefet yaptığını» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, evinde «yalnız yaşadığını» belirtenlerin %16’sı, «iki kişi» yaşadığını belirtenlerin %25’i, «üç kişi» yaşadığını belirtenlerin %25’i, «dört kişi» yaşadığını belirtenlerin %28’i, «beş veya daha fazla kişi» yaşadığını belirtenlerin %26’sı Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun «iyi muhalefet yaptığını» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, evinde «yalnız yaşadığını» belirtenlerin %39’u, «iki kişi» yaşadığını belirtenlerin %19’u, «üç kişi» yaşadığını belirtenlerin %24’ü, «dört kişi» yaşadığını belirtenlerin %19’u, «beş veya daha fazla kişi» yaşadığını belirtenlerin %20’si Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhalefet yapmada «idare ettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, evinde «yalnız yaşadığını» belirtenlerin %45’i, «iki kişi» yaşadığını belirtenlerin %56’sı, «üç kişi» yaşadığını belirtenlerin %51’i, «dört kişi» yaşadığını belirtenlerin %53’ü, «beş veya daha fazla kişi» yaşadığını belirtenlerin %54’ü Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun «kötü muhalefet yaptığını» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, kendini «Türk» etnik kökenine ait hissedenlerin %27’si, «Kürt» etnik kökenine ait hissedenlerin %10’u, «diğer bir etnik kökene» ait hissedenlerin %83’ü Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun «iyi muhalefet yaptığını» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, kendini «Türk» etnik kökenine ait hissedenlerin %21’i, «Kürt» etnik kökenine ait hissedenlerin %30’u, «diğer bir etnik kökene» ait hissedenlerin %4’ü Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhalefet yapmada «idare ettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, kendini «Türk» etnik kökenine ait hissedenlerin %52’si, «Kürt» etnik kökenine ait hissedenlerin %60’ı, «diğer bir etnik kökene» ait hissedenlerin %13’ü Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun «kötü muhalefet yaptığını» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının Türkiye’nin «batısında» bir ilde olanların %35’i, «ortasında» bir ilde olanların %28’i, «doğusunda» bir ilde olanların %15’i Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun «iyi muhalefet yaptığını» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının Türkiye’nin «batısında» bir ilde olanların %24’ü, «ortasında» bir ilde olanların %13’ü, «doğusunda» bir ilde olanların %31’i Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhalefet yapmada «idare ettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının Türkiye’nin «batısında» bir ilde olanların %41’i, «ortasında» bir ilde olanların %59’u, «doğusunda» bir ilde olanların %54’ü Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun «kötü muhalefet yaptığını» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının «Akdeniz Bölgesinde» %31’i, «Doğu Anadolu Bölgesinde» %17’si, «Ege Bölgesinde» bir ilde olanların %36’sı, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %9’u, «İç Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %27’si, «Karadeniz Bölgesinde» bir ilde olanların %28’i, «Marmara Bölgesinde» bir ilde olanların %31’i Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun «iyi muhalefet yaptığını» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının «Akdeniz Bölgesinde» %14’ü, «Doğu Anadolu Bölgesinde» %22’si, «Ege Bölgesinde» bir ilde olanların %25’i, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %36’sı, «İç Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %7’si, «Karadeniz Bölgesinde» bir ilde olanların %29’u, «Marmara Bölgesinde» bir ilde olanların %23’ü Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhalefet yapmada «idare ettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının «Akdeniz Bölgesinde» %55’i, «Doğu Anadolu Bölgesinde» %61’i, «Ege Bölgesinde» bir ilde olanların %39’u, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %55’i, «İç Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %66’sı, «Karadeniz Bölgesinde» bir ilde olanların %43’ü, «Marmara Bölgesinde» bir ilde olanların %46’sı Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun «kötü muhalefet yaptığını» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «kentsel kesimde» ikamet edenlerin %26’sı, «kırsal kesimde» ikamet edenlerin %15’i Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun «iyi muhalefet yaptığını» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «kentsel kesimde» ikamet edenlerin %23’ü, «kırsal kesimde» ikamet edenlerin %15’i Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhalefet yapmada «idare ettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «kentsel kesimde» ikamet edenlerin %51’i, «kırsal kesimde» ikamet edenlerin %70’i Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun «kötü muhalefet yaptığını» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, Türkiye’nin «batısında» ikamet edenlerin %32’si, «ortasında» ikamet edenlerin %24’ü, «doğusunda» ikamet edenlerin %11’i Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun «iyi muhalefet yaptığını» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, Türkiye’nin «batısında» ikamet edenlerin %27’si, «ortasında» ikamet edenlerin %9’u, «doğusunda» ikamet edenlerin %31’i Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhalefet yapmada «idare ettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, Türkiye’nin «batısında» ikamet edenlerin %41’i, «ortasında» ikamet edenlerin %67’si, «doğusunda» ikamet edenlerin %58’i Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun «kötü muhalefet yaptığını» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «Akdeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %27’si, «Doğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %8’i, «Ege Bölgesinde» ikamet edenlerin %35’i, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %9’u, «İç Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %23’ü, «Karadeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %27’si, «Marmara Bölgesinde» ikamet edenlerin %31’i Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun «iyi muhalefet yaptığını» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «Akdeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %13’ü, «Doğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %20’si, «Ege Bölgesinde» ikamet edenlerin %25’i, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %30’u, «İç Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %6’sı, «Karadeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %32’si, «Marmara Bölgesinde» ikamet edenlerin %27’si Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhalefet yapmada «idare ettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «Akdeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %60’ı, «Doğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %72’si, «Ege Bölgesinde» ikamet edenlerin %40’ı, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %61’i, «İç Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %71’i, «Karadeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %41’i, «Marmara Bölgesinde» ikamet edenlerin %42’si Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun «kötü muhalefet yaptığını» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde «AK Parti’ye» oy vermiş seçmenlerin %9’u, «CHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %79’u, «MHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %4’ü, «HDP’ye» oy vermiş seçmenlerin %4’ü, «diğer bir partiye» oy vermiş seçmenlerin %0’ı, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %30’u, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %13’ü, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %0’ı Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun «iyi muhalefet yaptığını» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde «AK Parti’ye» oy vermiş seçmenlerin %21’i, «CHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %17’si, «MHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %21’i, «HDP’ye» oy vermiş seçmenlerin %32’si, «diğer bir partiye» oy vermiş seçmenlerin %22’si, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %26’sı, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %43’ü, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %0’ı Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhalefet yapmada «idare ettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde «AK Parti’ye» oy vermiş seçmenlerin %70’i, «CHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %4’ü, «MHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %75’i, «HDP’ye» oy vermiş seçmenlerin %64’ü, «diğer bir partiye» oy vermiş seçmenlerin %78’i, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %44’ü, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %44’ü, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %100’ü Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun «kötü muhalefet yaptığını» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde «Recep Tayyip Erdoğan’a» oy vermiş seçmenlerin %9’u, «Ekmelettin İhsanoğlu’na» oy vermiş seçmenlerin %62’si, «Selahattin Demirtaş’a» oy vermiş seçmenlerin %7’si, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %30’u, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %12’si, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %9’u Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun «iyi muhalefet yaptığını» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde «Recep Tayyip Erdoğan’a» oy vermiş seçmenlerin %21’i, «Ekmelettin İhsanoğlu’na» oy vermiş seçmenlerin %16’sı, «Selahattin Demirtaş’a» oy vermiş seçmenlerin %36’sı, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %25’i, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %25’i, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %26’sı Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhalefet yapmada «idare ettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde «Recep Tayyip Erdoğan’a» oy vermiş seçmenlerin %70’i, «Ekmelettin İhsanoğlu’na» oy vermiş seçmenlerin %22’si, «Selahattin Demirtaş’a» oy vermiş seçmenlerin %57’si, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %45’i, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %63’ü, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %65’i Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun «kötü muhalefet yaptığını» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, 16 Nisan 2017 Referandumunda «evet oyu» kullanmış seçmenlerin %9’u, «hayır oyu» kullanmış seçmenlerin %48’i, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %16’sı, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %4’ü, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %3’ü Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun «iyi muhalefet yaptığını» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 16 Nisan 2017 Referandumunda «evet oyu» kullanmış seçmenlerin %22’si, «hayır oyu» kullanmış seçmenlerin %21’i, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %21’i, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %21’i, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %34’ü Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhalefet yapmada «idare ettiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 16 Nisan 2017 Referandumunda «evet oyu» kullanmış seçmenlerin %69’u, «hayır oyu» kullanmış seçmenlerin %31’i, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %63’ü, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %75’i, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %63’ü Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun «kötü muhalefet yaptığını» belirtmiştir.

 

Araştırmanın Künyesi:

Bu araştırma, Konsensus Araştırma ve Danışmanlık tarafından “Türkiye Gündemi Araştırması Aboneleri” için gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın saha çalışması 10 – 30. Aralık 2017 tarihleri arasında 21 gün sürmüştür. Araştırma genelinde Türkiye 18 yaş üstü nüfusu temsil etme yeteneğine sahip toplam 1.500 kişi ile yüz yüze anket yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın %95 güven sınırında hata payı ±%2,45’dir. Bir anketin yapılması ortalama 17 dk. sürmüştür. Araştırma toplam 26 ilde gerçekleştirilmiştir.